Tinh hoa quản lý 25 tác giả và tác phẩm nổi tiếng nhất về quản lý thế kỷ XX

Vì vậy, số người có mong muốn học tập, tìm hiểu về quản lý đang tăng lên nhanh chóng, đặc biệt ở các nước đang phát triển, các nền kinh tế đang chuyển đổi, đang trong quá trình hội nhập.Tuy nhiên, làm việc đó không hoàn toàn đơn giản, vì quản lý là một lĩnh vực tổng hợp của nhiều ngành khoa học(kinh tế, xã hội, chính trị, tâm lý...). Sách cần đọc về quản lý đến nay lại quá nhiều so với quỹ thời gian hữu hạn của mỗi con người. Hơn nữa, tìm được đúng sách cần đọc không dễ.


Để giảm nhẹ khó khăn phần nào cho bạn đọc, Viện Nghiên cứu và Đào tạo về quản lý đã biên dịch và xuất bản cuốn 'Tinh hoa quản lý'. Cuốn sách này được dịch từ nguyên tác 'Trong một lúc đọc hết 25 tác phẩm kinh điển về quản lý' của Lý Bằng và Viên Hạ Huy (Hai nhà kinh tế học Trung Quốc). Có thể coi đây là một tuyển tập bao gồm những phần tinh túy và có tính đại diện nhất trong 25 tác phẩm quan trọng nhất của 25 nhà quản lý học nổi tiếng nhất thế kỷ XX.


Số Đăng ký cá biệt:


 


 • Kho Kho Đọc[KD]
                       DVN.026023 

                       DVN.026024


 • Kho Kho Mượn[KM]

 •                      MVN.027768 

   

  Facebook zalo

  Các tin đã đưa