Tinh thần Tô Hiệu

  1.    Tinh thần Tô Hiệu

Đồng chí Tô Hiệu là một cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng, tham gia hoạt động cách mạng từ thuở thiếu niên và đã hy sinh ở nhà ngục Sơn La năm 1944 lúc ba mươi hai tuổi.

Cuốn sách “Tinh thần Tô Hiệu” giới thiệu những bài viết của các đồng chí từng hoạt động cách mạng cùng thời, từng bị cùng lao tù hoặc từng được đồng chí Tô Hiệu dìu dắt rèn luyện nên. Cuốn sách giới thiệu một số nét về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Tô Hiệu qua các thời kỳ hoạt động cách mạng của đồng chí, qua đó góp phần làm rõ bản lĩnh chính trị kiên cường, phẩm chất cách mạng trong sáng , chí công vô tư, tinh thần hy sinh quên mình vì lợi ích cách mạng, tác phong sâu sát kiên trì vượt khó, luôn gắn bó máu thịt với đồng chí, đồng bào là những tính cách nổi trội trong con người Tô Hiệu.

Với 32 năm tuổi đời, 18 năm quyết dấn thân và hy sinh vì độc lập của dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của Nhân dân, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tô Hiệu là một tấm gương sáng, người Cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng ta. Bản lĩnh kiên cường, bất khuất và công lao đóng góp của đồng chí Tô Hiệu đã góp phần xây đắp di sản tinh thần cách mạng quý báu, làm nên những trang vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh vì nền độc lập dân tộc và xã hội xã hội chủ nghĩa.

Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng giới thiệu:

Tinh thần Tô Hiệu/  Khưu Thế Quang, Trọng Tầm, Ngọc Huệ… . - H. : Văn hóa - Văn nghệ, 2019. – 444tr. : ảnh ; 21cm

Kí hiệu kho: DC.005758

Facebook zalo

Các tin đã đưa