Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua Truyện Kiều

Nội dung cuốn sách này gồm những phần sau:
I -  Tại sao, để tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du, ta phải tìm trong 'Truyện Kiều'?
II - Căn cứ để tin rằng Nguyễn Du dụng ý để cấu lại vết trong Truyện Kiều.
III - Căn cứ để nhận dạng các dấu vết do Nguyễn Du dụng ý để lại trong 'Truyện Kiều'.
IV - 'Kim Trọng  thực' và 'Kim Trọng hư', 'Thúy Kiều thực' và 'Thúy Kiều hư'.
V - 'Từ Hải thực' và 'Từ Hải hư', 'Hoạn Thư thực' và 'Hoạn Thư hư'.
VI - Tâm sự của Nguyễn Du.
VII - Vì sao tâm sự Nguyễn Du lại rất u uất.


Số ĐKCB:


Kho Mượn: MVN.036223,MTN.018054


Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.018054,MTN.018055

Facebook zalo

Các tin đã đưa