THANH NIÊN XUNG PHONG PHỤC VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỜI CHỐNG MỸ