Tham tán Thông tin Văn hóa, Đại sứ quán hợp chủng Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại Thư viện Khoa học Tổng Hợp Hải Phòng

Bà Phan Thị Thu Hương Giám đốc Thư viện đã đón tiếp thân mật với đoàn. Hai bên cùng bàn bạc, trao đổi, nhất trí với nhau về một số vấn đề nhằm tăng tinh thần hợp tác và dự kiến các kế hoạch phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần cải thiện môi trường đọc sách - báo cho bạn đọc Hải Phòng trong thời gian tới.

Facebook zalo

Các tin đã đưa