TẤM LÒNG VỚI ĐẤT NƯỚC

                                                             TẤM LÒNG VỚI ĐẤT NƯỚC

1.jpg

 

Bà Nguyễn Thị Bình (sinh ngày 26 tháng 5 năm 1927), là một nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà nổi tiếng trên thế giới khi giữ cương vị Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tham gia Hội nghị 4 bên về hòa bình cho Việt Nam tại Paris trong giai đoạn 1968-1973. Bà là một trong những người đại diện các bên ký hiệp định Paris năm 1973 và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định. Bà cũng từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ 1992 đến 2002.

Cuốn sách “ Tấm lòng với đất nước” tuyển chọn một số bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn của bà Nguyễn Thị Bình. Cuốn sách tập trung vào ba nội dung chính là: Những suy nghĩ của bà về đất nước, Nhân dân và Đảng; về ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới và những bài học kinh nghiệm; về sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

Mỗi bài viết, bài trả lời phỏng vấn đề cập đến một vấn đề khác nhau, trong nhiều thời điểm và cương vị khác nhau, nhưng đều thể hiện những suy nghĩ mang tầm chiến lược; dám chấp nhận cái mới, dám thay đổi; sự kiên định, vững vàng của một nhà lãnh đạo, một đảng viên có gần 70 năm tuổi Đảng.

Và trên tất cả, đó là tấm lòng vì nước vì dân, là nỗi niềm đau đáu trăn trở đối với sự nghiệp xây dựng và đất nước, niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc, như đoạn hồi ký bà đã viết: “Cuộc sống của tôi gắn với cuộc sống của dân tộc, đã giúp tôi hiểu giành chính quyền, đòi độc lập dân tộc là cực kỳ khó, nhưng giữ chính quyền, xây dựng đất nước, nhất là xây dựng đất nước theo nguyện vọng của nhân dân,…còn khó hơn biết bao lần. Tôi thích ví đất nước ta như con thuyền. Qua bao thác ghềnh, con thuyền Tổ quốc đã ra biển cả, phía trước là chân trời mới”.

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của bà và để góp phần làm rõ những đóng góp, cống hiến của bà Nguyễn Thị Bình với cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Tấm lòng với đất nước.

Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng xin trân trọng giới thiệu!

Tấm lòng với đất nước/ Nguyễn Thị Bình. H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. – 616tr. ; 24cm.

Kho đọc: DVV.007885

Facebook zalo

Các tin đã đưa