Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

                            Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

3.jpg

Cuốn sách phác họa bức tranh toàn cảnh đa dạng, phức tạp, khó nắm bắt trong thực tại, cũng như tương lai của sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Từ đó, tìm ra lời giải cho bài toán phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam thông qua việc xác lập cơ chế chuyển hóa tài nguyên mềm văn hóa thành sức mạnh mềm văn hóa với sự phối hợp đồng bộ của các kênh truyền dẫn.

“Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”  gồm 5 chương,

Chương 1Cơ sở lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam

Chương 2Kinh nghiệm và bài học quốc tế

Chương 3Nhận diện sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế,

Chương 4Dự báo xu hướng phát triển của sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam đến năm 2030

 Chương 5Giải pháp phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam

Từ kinh nghiệm và bài học quốc tế sâu sắc, nhóm tác giả đưa ra những dự báo xu hướng phát triển sức mạnh mềm văn hóa đến năm 2030 và giải pháp phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam. Cuốn sách giúp bạn đọc nhận diện bức tranh toàn cảnh đa dạng, phức tạp và khó nắm bắt trong thực tại, cũng như tương lai của sức mạnh mềm văn hóa Vệt Nam trong quan hệ quốc tế. Cuốn sách là tài lệu quý, mang đến cho độc giả những suy tư và khơi gợi nhiều cảm xúc trong cuộc hành trình đi tìm câu trả lời làm thế nào để chuyển hóa nguồn lực mềm văn hóa thành sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện KHTH Hải Phòng hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thư viện KHTH Thành phố Hải Phòng trân trọng giới thiệu!.

Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế/ Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Cao Đức. H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. – 590tr.; 24cm.

Kho đọc: DVV.009146

Facebook zalo

Các tin đã đưa