SO SÁNH VÀ ẨN DỤ TRONG CA DAO TRỮ TÌNH

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Trần Đức Ngôn (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) nhận định: 'Mặc dù đây là công trình được tác giả khẳng định là thuộc lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ học, nhưng từ góc độ nghiên cứu văn học dân gian, chúng tôi thấy có nhiều bổ ích. Trong thời đại hiện nay, nghiên cứu liên ngành đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Điều đó hoàn toàn phù hợp với thực tế khách quan. Những sự vật, hiện tượng, quá trình không mấy khi tồn tại đơn lẻ, độc lập mà luôn luôn trong mối quan hệ phức tạp, đa chiều. Công trình này cũng là một sự thể nghiệm, có thể còn những thiếu sót nhưng những thành công của tác giả rất đáng trân trọng'.

 

Số Đăng Ký Cá Biệt


 • Kho Kho Đọc[KD]

 •     DVV.006062 
 • Kho Kho Lưu[KL]

 •     LVV.003945 
 • Kho Kho Mượn[KM]

 •     MVV.005211 
      MVV.005212 

  Facebook zalo

  Các tin đã đưa