QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN HƯỚNG DẪN LUẬT BẢN QUYỀN KHI SỬ DỤNG TÀI LIỆU

THỰC HIỆN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN HƯỚNG DẪN LUẬT BẢN QUYỀN KHI SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ về việc qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

1. Tại điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ, Thư viện có quyền sao chép không quá 1 bản để lưu trữ trong Thư viện với mục đích học tập, nghiên cứu. Thư viện không được sao chép và phân phối bản sao tác phẩm tới công chúng.

Khi sao chép tài liệu phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Sao chụp không ảnh hưởng đến nội dung tài liệu.

- Sao chụp không làm phương hại đến những quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

- Việc trích dẫn trong các sản phẩm và dịch vụ của Thư viện phải thông tin rõràng về tên tác giả và nguồn gốc xuất xứ của tài liệu.

 2. Tại điểm a khoản 1 Điều 25 của Luật sở hữu trí tuệ, cá nhân được tự sao chép một bản đối với các trường hợp nghiên cứu khoa học, giảng dạy và không nhằm mục đích thương mại.

                                                                                                     

Facebook zalo

Các tin đã đưa