Quản lý lễ hội truyền thống của người Việt

Trong những năm gần đây, tình hình dường như có xu hướng ngược lại, lễ hội phát triển ồ ạt, không định hướng và hàng loạt các yếu tố ngoại lai xuất hiện, đi kèm trong lễ hội. Các nhà quản lý văn hóa đã nhận thức được đây là nhu cầu thực, khách quan của nhân dân, nhu cầu này cần phải được thỏa mãn một cách chính đáng...Tuy nhiên, họ lại phải đứng trước một tình huống quản lý không hề đơn giản: không thể đưa ra những quyết định cấm như thời kỳ trước đây, nhưng cũng chưa thể đưa ra những quyết định khác có thể định hướng, điều chỉnh tình trạng phát triển ồ ạt của lễ hội hiện nay (Bởi thế nếu thực hiện không dựa trên những cơ sở khoa học thì những biện pháp hành chính không đúng sẽ khiến lễ hội truyền thống biến dạng, làm cho nó không đóng đúng vai trò mà nó vốn có)


Cuốn 'Quản lý lễ hội của người Việt Nam', thông qua việc đánh giá về công tác quản lý lễ hội của ngành văn hóa, thông qua việc triển khi các văn bản pháp quy cũng như việc áp dụng các văn bản ấy trong thực tiễn công tác tổ chức lễ hội trong các giai đoạn khác nhau, đặc biệt nhấn mạnh đến giai đoạn hiện nay, tác giả muốn áp dụng xuyên suốt một quan điểm mới- quan điểm quản lý di sản nhằm giải thích, đưa ra những luận điểm lý giải cho các vấn đề xảy ra xung quanh việc quản lý và tổ chức lễ hội, hướng đến việc xây dựng  nên một cơ sở lý luận cho công tác quản lý và tổ chức lễ hội của người Việt trong thời gian sắp tới.


 

Facebook zalo

Các tin đã đưa