PHỤ NỮ VIỆT NAM - NHỮNG KHOẢNH KHẮC

                                             PHỤ NỮ VIỆT NAM  - NHỮNG KHOẢNH KHẮC

4.jpg

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dn tộc, xây dựng đất nước và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Phát huy tinh thần con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã không ngại gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, cống hiến không chỉ cuộc đời mình; họ còn là hậu phương vững chắc cho những người chồng, người con tận hiến cho độc lập tự do của dân tộc. Trong thời đại mới phụ nữ Việt Nam luôn luôn nỗ lực để khẳng định vai trò và vị thế của mình trên mọi lĩnh vực: văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng,… góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam  (20/10/1930 - 20/10/2022) Thư viện KHTH thành phố trân trọng giới thiệu cuốn sách “Phụ nữ Việt Nam- Những khoảnh khắc” .  Đây là một cuốn sách vô cùng ấn tượng được xuất bản bằng hình thức song ngữ Anh-Việt, kèm theo hình ảnh sống động, ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc hành trình phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam đã chung tay cùng cả nước tạo nên sức mạnh, niềm tin, tự nào và vị thế Việt Nam, để đất nước vững bước hội nhập với tư thế của một quốc gia bình yên và hạnh phúc.

Phụ nữ Việt Nam - Những khoảnh khắc .- H.: Phụ nữ, 2021.- 187tr., 25cm

Kho đọc: DVV.009058

Kho mượn: MVV.009183 – 84

Facebook zalo

Các tin đã đưa