PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC ĐỐI VỚI TRẺ EM

Pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em

“Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước”.Việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là cần thiết trong công cuộc ươm “mầm xanh tương lai” của đất nước.

Ngày 20/2/1990, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em. Việt Nam cũng đã ban hành và tổ chức thực hiện chính sách và hệ thống các quy định pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em và phòng chống bạo lực đối với trẻ em như: Hiến pháp năm 2013, Luật Trẻ em năm 2016, Luật Người khuyết tật năm 2010, Luật Nuôi con nuôi năm 2010, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, Bộ Luật hình sự năm 2015... cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành khác. 

Cuốn sách"Pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em” do nhóm tác giả Phạm Thị Huyền Sang, Trần Thị Vân Trà, Nguyễn Thị Thanh biên soạn, do nhà xuất bản Đại học Vinh xuất bản năm 2022. Cuốn sách sẽ giúp người đọc hiểu sự cần thiết bảo vệ trẻ em, chức năng, nhiệm vụ của cộng đồng cơ quan và nhà nước, chỉ dẫn tổ chức thực hiện bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, việc hệ thống hóa quy trình, pháp lý thực hiện bảo vệ trẻ em được thực hiện theo hướng chỉ rõ những lợi thế và hạn chế trong việc thực hiện chứ chức năng của các cơ quan nhà nước cũng như những lưu ý, cách thức hỗ trợ trẻ em liên quan đến thực hiện quyền trẻ em và phòng chống bạo lực trẻ em trong bối cảnh hiện nay.

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần I: Pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em

Phần II: Pháp luật về phòng, chống bạo lực đối với trẻ em.

Qua việc hệ thống các quy định pháp luật và những tình huống cụ thể trong thực tiễn, quyển sáchlà tài kiệu hữu ích cho công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em hiện nay.

Thư viện Thiếu nhi thành phố trân trọng giới thiệu !

Pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em/Phạm Thị Huyền Sang ; Trần Thị Vân Trà ; Nguyễn Thị Thanh bs. –Nghệ An. Đại học Vinh, 2021. – 327 tr. ; 21cm

Ký hiệu kho: TN.042166-68

Facebook zalo

Các tin đã đưa