NGUYỄN THỊ ĐỊNH – NỮ TƯỚNG ANH HÙNG

 

Đồng chí Nguyễn Thị Định sinh ngày 15 tháng 2 năm 1920 tại xã Lương Hòa, Huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Sinh ra và lớn lên ở một miền quê giàu truyền thống yêu nước, năm 16 tuổi đồng chí đã tham gia cách mạng, năm 18 tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Với 72 tuổi đời và 56 năm hoạt động cách mạng kiên cường không biết mệt mỏi, suốt đời phấn đấu vì sư nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ, với đức tính khiêm tốn, nhân hậu, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng chí là một trong những phụ nữ tiêu biểu, là người lãnh đạo có uy tín được nhân dân, chiến sĩ và phụ nữ cả nước cũng như bạn bè trên thế giới kính trọng. Những đóng góp to lớn ấy đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý và nhiều huân chương cùng giải thưởng hòa bình do các tổ chức quốc tế trao tặng.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những tư liệu để hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của đồng chí trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọnggiới thiệu tác phầm “Nguyễn Thị Định – Nữ tướng anh hùng”. Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Hồi ký và các bài viết của đồng chí Nguyễn Thị Định. Tập hợp 04 bài hồi ký viết về những hồi ức và kể về con đường đến với cách mạng, cũng như diễn biến các cuộc khởi nghĩa trong cuộc đời hoạt động cách mạng của bà.

Phần 2: Những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Định. Tập hợp 16 bài viết của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước các vị tiền bối cách mạng viết về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến cho cách mạng của Thiếu tướng Nguyễn Thị Định. Với những đóng góp to lớn cho đất nước đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng những phần thưởng cao quý. 

Phần 3: Những kỷ niệm về đồng chí Nguyễn Thị Định. Gồm 42 bài viết là những hồi ức, những kỷ niệm của các đồng chí đã từng sống làm việc và có dịp gặp gỡ đồng chí Nguyễn Thị Định. Chân dung bà Nguyễn Thị Định còn được nhắc đến ở góc độ Người nữ tướng - Người mẹ - Phó Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam, luôn đồng cam cộng khổ với chiến sĩ, bà là hiện thân của những người vợ, người mẹ miền Nam thuỷ chung, son sắt. Tên tuổi của Bà còn gắn với phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre năm 1960. “Đội quân tóc dài” đã trở thành một lực lượng quan trọng, một nét sáng tạo độc đáo trong hình thức đấu tranh chính trị của nhân dân Bến Tre nói riêng và toàn miền Nam nói chung. Cuộc đời và cống hiến của đồng chí là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi  mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nguyễn Thị Định - Nữ tướng anh hùng / Biên tập: Nguyễn Quỳnh Mai, Nguyễn Việt Thanh, Lê Thị Thu Mai.... - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. -. - 675tr. ; 24cm

Kho Mượn: MVV.007295

Facebook zalo

Các tin đã đưa