NGÀY SÁNG TẠO VIỆT NAM = Vietnam Innovation Day

Chương trình đã hoàn toàn giành quyền chủ động cho người dân, những nhà quản lý và những tổ chức xã hội quy mô nhỏ trong việc đưa ra và thực hiện những sáng kiến thiết thực cho đời sống cộng đồng; đồng thời cũng huy động được những nguồn lực khác để mở rộng quan hệ và khả năng ảnh hưởng của các Dự án.


Cuốn sách 'Ngày sáng tạo Việt Nam' do Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam (63 Lý Thái Tổ - Hà Nội) giới thiệu sẽ cung cấp những thông tin đầy đủ về chương trình này của Ngân hàng Thế giới từ năm 2003 đến năm 2010 như: các đơn vị đồng tổ chức chương trình, các nhà tài trợ của chương trình. Đặc biệt, cuốn sách cung cấp đầy đủ thông tin về chủ đề, các dự án tham gia theo chủ đề mỗi năm như: Hành động vì cuộc sống an toàn hơn (2003), Các sáng kiến phòng chống HIV/AIDS (2004), Hành động vì môi trường (2005), Sáng tạo vì trẻ en và thanh thiếu niên thiệt thòi (2006), An toàn giao thông (2007), An toàn thực phẩm (2008), Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng (2009), Biến đổi khí hậu (2010).

Facebook zalo

Các tin đã đưa