MẤY VẤN ĐỀ VỀ TÔN GIÁO HỌC VÀ GIẢNG DẠY TÔN GIÁO HỌC

                                   Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học

 

Cuốn sách Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học” của PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương (Viện nghiên cứu tôn giáo) đã tập trung nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, của Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. Qua đó, cố gắng chỉ ra được nguồn gốc, bản chất, nội dung của tôn giáo trên trên cơ sở đó soi rọi vào tôn giáo Việt Nam để rút ra những đặc thù của tôn giáo Việt. Bên cạnh đó cuốn sách còn chỉ ra mối quan hệ bước đầu của tôn giáo với chính trị, văn hóa – xã hội, nhà nước với tôn giáo, tôn giáo với tín ngưỡng, lễ hội và mở rộng mảng nghiên cứu lý luận của tôn giáo với lý luận ngoài Mác xít như : Max Muller; E.Durkheim, M.Weber...

Cuốn sách gồm 35 bài viết được tập hợp và tuyển chọn từ một hội thảo mang tên: “Mấy vấn đề về phương pháp nghiên cứu và giảng dạy bộ môn tôn giáo học” tổ chức tại Đà Nẵng tháng 7 năm 2009. Thông điệp các bài viết truyền tải rất đa chiều và vô cùng phong phú về khía cạnh đề cập. Qua đây độc giả có thể tiếp cận được những thông tin xung quanh việc đề xuất khái niệm tôn giáo; khái niệm cơ bản và sự khác biệt giữa khoa học, triết học và tôn giáo học ở Âu Mỹ trong thời hiện đại; sơ lược về tình hình tôn giáo ở Việt Nam; các mối quan hệ của tôn giáo; phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tôn giáo; các cách tiếp cận mới về tôn giáo; nghiên cứu và giảng dạy tôn giáo trong bối cảnh hội nhập...

Với hy vọng cuốn sách ít nhiều sẽ giúp cho độc giả có được cái nhìn khách quan và toàn cảnh hơn về vấn đề tôn giáo, đặc biệt cuốn sách thực sự là một tài liệu quý dành cho những người đang làm công tác nghiên cứu và giảng dạy tôn giáo ở Việt Nam. Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng giới thiệu:

Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học/ B.s.: Nguyễn Hồng Dương (ch.b), Nguyễn Đức Sự, Trần Anh Đào... – H. : Từ điển Bách khoa, 2010. – 523tr. : bảng ; 21cm

Ký hiệu kho: TC.001110

Facebook zalo

Các tin đã đưa