Hội nghị thường niên các góc thông tin ngân hàng thế giới năm 2011

1. Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên


2.    Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam (VDIC)


3.    Thư viện tổng hợp Hải Phòng


4.    Thư viện tổng hợp Huế


5.    Trung tâm Học liệu Đại học Huế


6.    Thư viện TP Đà Nẵng


7.    Thư viện tổng hợp TP Hồ Chí Minh


8.    Thư viện TP Cần Thơ


9.    Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ


Đoàn tham dự của Thư viện KHTH TP. Hải Phòng gồm 3 cán bộ: Th.s. Phan Thị Thu Hương Giám đốc Thư viện, Đào Quỳnh Dương, Trịnh Thị Thúy - cán bộ Thư viện.

Thư viện TP. Hải Phòng nhận giấy Chứng nhận Tập huấn kỹ năng thuyết trình và viết dự án do NHTG trao tặng
Hội nghị các góc thông tin ngân hàng thế giới năm 2011

            Tại Hội nghị, nội dung tập trung đề cập các vần đề:


Trao đổi về chính sách công khai thông tin NHTG, chia sẻ thông tin, nguồn dữ liệu mở. Trong đó, các góc thông tin ngân hàng thế giới có nhiệm vụ giúp bạn đọc dễ dàng nắm bắt, cập nhật các chính sách mới thuộc lĩnh vực chia sẻ thông tin, tiếp cận nguồn tài nguyên thông tin, cơ sở dữ liệu mà ngân hàng thế giới cung cấp (hầu hết là miễn phí) cho tất các mọi người.


Tập huấn kỹ năng thuyết trình và viết dự án.


Tọa đàm với doanh nhân về nguồn vốn thông tin tài liệu cũng như những nhu cầu sử dụng của giới doanh nhân đối với NHTG.


Hội nghị còn được nghe báo cáo nhiều hoạt động đã và đang được triển khai, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thách thức tại từng góc thông tin công cộng và định hướng xây dựng kế hoạch hành động cho năm tới.


Thư viện KHTH HP có thể được xem là một trong những đơn vị có đóng góp tích cực trong việc quảng bá rộng rãi nguồn thông tin, dữ liệu mở  của NHTG dựa trên ứng dụng mạng xã hội Facebooks.


Trong thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục phát huy những thành công đạt được và phát triển hơn nữa nguồn thông tin của mình phục vụ cộng đồng.

Facebook zalo

Các tin đã đưa