HỒ CHÍ MINH VỚI NHỮNG BỨC THƯ MONG MUỐN HÒA BÌNH CHO VIỆT NAM

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam. Không chỉ vậy, Hồ Chí Minh còn là chiến sĩ cách mạng kiên cường và là người bạn rất thân thiết của các dân tộc trên thế giới. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Nhiều cuộc khởi nghĩa, đấu tranh anh dũng, bất khuất giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc đều lần lượt thất bại, phong trào cứu nước của Nhân dân ta đứng trước khủng hoảng sâu sắc về đường lối. Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, Người đã sớm hun đúc ý chí và khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước. Ngày 5/6/1911 với tên gọi mới là Văn Ba, Người đã lên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin, rời bến cảng Nhà Rồng đi Mác xây (Pháp).

Với khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho dân, cho nước, Người đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới, Người hiểu rõ cội nguồn những khổ đau của Nhân dân lao động là ở sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đế quốc và hình thành nên ý thức giai cấp rõ rệt.

Hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng trân trọng giới thiệu cuốn sách “Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam” - đó là những lời tâm huyết mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng trong những bức thư gửi tới chính phủ Pháp và chính phủ Mỹ, gửi tới nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ, gửi tới các nhà lãnh đạo và nhân dân các nước trên thế giới, với mong muốn lập lại một nền hòa bình cho Việt Nam. 85 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới các vị tổng thống Pháp, Mỹ, các chính trị gia, tướng lĩnh, binh sĩ, tù binh, kiều dân, thanh niên, phụ nữ, các bà mẹ, người vợ có chồng hoặc con đang chiến đấu tại chiến trường Việt Nam trong những năm 1945-1969. Những bức thư của Người chứa đựng tính nhân văn cao cả, tinh thần bác ái, sự chia sẻ, cảm thông, đồng thời, gửi gắm thông điệp, yêu cầu khẩn thiết đối với các nhà cầm quyền trong việc tuân thủ thực hiện các cam kết của Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa, trả lại hòa bình cho Việt Nam.

“Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam”chứa đựng những thông điệp và khát vọng hòa bình, những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới chính phủ, Quốc hội, Tổng thống, chính trị gia, tướng lĩnh, các nhà lãnh đạo… đòi chấm dứt chiến tranh, vạch trần sự thật của cuộc chiến tranh, lên án những tội ác dã man của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi binh sĩ, tù binh, những bà mẹ, người vợ, nhân dân Pháp và Mỹ, gửi tới nhân dân các nước trên thế giới kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

85 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh được TS Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, sưu tầm và tuyển chọn in trong tập sách “Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam”, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành mang thông điệp: "Nhân dân Việt Nam chỉ muốn có hòa bình, một nền hòa bình thực sự".

Thư viện KHTH thành phố trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam / Nguyễn Anh Minh s.t., tuyển chọn. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 246tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

-Kho Đọc: DVN.042630

-Kho Mượn: MVN.050122-23

 

Facebook zalo

Các tin đã đưa