Hải Phòng quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo

         Hải Phòng quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo

         Hiến pháp Việt Nam năm 1992 đã khẳng định lãnh thổ Việt Nam bao gồm đất liền, các đảo, vùng biển và vùng trời và “Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”.
         Biển đảo nước ta có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Việc xây dựng, quản lý, phát triển và bảo vệ quyền lợi biển, đảo là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với việc gìn giữ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.
         Hải Phòng là thành phố Cảng với chiều dài hơn 120 km bờ biển và có các đảo lớn nhỏ như đảo Bạch Long Vĩ, đảo Cát Bà… có một vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước.
         Thực hiện Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”, Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng biên soạn Thư mục chuyền đề: “Hải Phòng quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo”. Thư mục cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về biển, Luật biển Việt Nam và quốc tế; nhận rõ vai trò quan trọng, điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển của biển, đảo Việt Nam nói chung và của thành phố Hải Phòng nói giêng.
         Bố cục thư mục chia 3 phần:
         Phần 1: Những kiến thức chung về vùng biển, đảo Việt Nam
         Phần 2: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
         Phần 3: Quản lý và phát triển bền vững hải đảo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

         Trong từng phần, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái. Vì điều kiện thời gian và nguồn tài liệu còn hạn hẹp, nên việc biên soạn thư mục chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần biên soạn sau được hiệu quả hơn.

THƯ VIỆN KHTH HẢI PHÒNG
Phòng Thông tin – Tin học
Facebook zalo

Các tin đã đưa