Đường Hồ Chí Minh trên biển: Biểu Tượng của  ý chí " Không có gì quý hơn độc lập,  tự do".

                 Đường Hồ Chí Minh trên biển: Biểu Tượng của  ý chí " Không có gì quý hơn độc lập,  tự do".

Đường Hồ Chí Minh trên biển là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông, được thành lập ngày 23/10/1961, để vận chuyển vũ khí từ miền Bắc vào chi viện cho Quân Giải phóng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta.

Với mong muốn giúp bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ tuổi tìm hiểu rõ hơn về con đường huyền thoại, qua đó góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới. Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng  giới thiệu cuốn sách: Đường Hồ Chí Minh trên biển: Biểu Tượng của  ý chí " Không có gì quý hơn độc lập,  tự do"”. Cuốn sách tập hơp các bài viết, bài nghiên cứu về bối cảnh ra đời, tầm nhìn chiến lược, sự sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương trong quyết định mở con đường huyết mạch trên Biển Đông chi viện vũ khí, trang thiết bị chiến đấu cho chiến trường miền Nam; những nhân tố chủ yếu làm nên thành công của đường Hồ Chí Minh trên biển.

Năm tháng sẽ  qua đi nhưng những đóng góp to lớn trong suốt 14 năm hoạt động của đường Hồ Chí Minh trên biển mãi là sự khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng, lòng dũng cảm và khí phách một dân tộc anh hùng; một “huyền thoại có thật”, một “kỳ tích” của dân tộc Việt Nam ta. Đó không chỉ là phương thức chi viện mới hết sức quan trọng, trực tiếp cho các chiến trường ven biển miền Nam mà còn là một sáng tạo chiến lược của Đảng về chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, đã góp phần to lớn đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối.

Đường Hồ Chí Minh Trên Biển: Biểu Tượng Của Ý Chí " Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập, Tự Do"/ Sơn Hải. – H. : Dân trí, 2022. – 200tr. : ảnh ; 19cm

Ký hiệu kho: DC.005872

Facebook zalo

Các tin đã đưa