Đường Hồ Chí Minh huyền thoại – con đường của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước

Đường Hồ Chí Minh huyền thoại – con đường của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước

Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là một kỳ tích vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Con đường huyền thoại này là tuyến giao thông chiến lược, nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, tuyến giao thông huyết mạch này là chiến trường vô cùng ác liệt giữa ta và địch. Đế quốc Mỹ với tiềm lực kinh tế, quân sự giàu mạnh đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện chiến tranh hiện đại, sử dụng nhiều thủ đoạn thâm độc thực hiện cuộc chiến tranh ngăn chặn tuyến đường vận chuyển chiến lược của ta. Nhưng quân và dân ta trên đường Hồ Chí Minh, bao gồm Bộ đội Trường Sơn, các đơn vị bộ binh, cơ giới, các quân chủng, binh chủng kỹ thuật, thanh niên xung phong… với tinh thần chiến đấu vô cùng anh dũng, quả cảm, đầy mưu trí sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ác liệt, đã đánh bại mọi thủ đoạn chiến tranh ngăn chặn của địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn cho tuyền tuyến lớn và chiến trường Đông Dương, góp phần to lớn vào thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Những chiến công của Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện đường lối đúng đắn, sáng tạo, nghệ thuật quân sự tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn thề hiện quyết tâm sắt đá, ý chí dời non lấp biển của toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đường Hồ Chí Minh là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam nói chung, sức mạnh đại đoàn kết của ba nước Đông Dương nói riêng. Tầm vóc và ý nghĩa to lớn của Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh không chỉ đối với cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đã qua mà còn có giá trị thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và mai sau.

Cuốn sách “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại – con đường của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước” là tập hợp các bài viết của các tướng lĩnh, các vị lão thành cách mạng, nhân chứng, các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo chỉ huy. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

    Phần I: Đường Hồ Chí Minh huyền thoại - Con đường của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

    Phần II: Đường Hồ Chí Minh - Một kỳ tích mang dấu ấn lịch sử.

    Phần III: Đường Hồ Chí Minh qua những trang thơ.

Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng giới thiệu:

Đường Hồ Chí Minh huyền thoại – con đường của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước/ Võ Nguyên Giáp, Nguyễn An, Lê Đức Thọ… - H. : Văn hóa thông tin, 2014. – 440tr. : ảnh ; 27cm

Ký hiệu kho: DC.004667

Facebook zalo

Các tin đã đưa