Đoàn đại biểu Bộ văn hóa Campuchia đến thăm thư viện KHTH Hải Phòng

Đồng chí Phan Thị Thu Hương Giám đốc Thư viện và các đồng chí trong ban lãnh đạo thư viện đã đón tiếp, làm việc với đoàn, giới thiệu với đoàn về lịch sử hình thành, cơ cấu và chức năng các phòng ban trong đơn vị. Phát biểu trong buổi gặp mặt, hai bên mong muốn sẽ học hỏi lẫn nhau trong việc phát triển sự nghiệp thư viện, hợp tác trong việc trao đổi tài liệu nhằm làm phong phú thêm vốn tài liệu của các thư viện trong thời gian tới.


Facebook zalo

Các tin đã đưa