Điện Biên Phủ trên không - Chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam

Cách đây vừa tròn nửa thế kỷ, đế quốc Mỹ mở cuộc tập kích đường không chiến lược, chủ yếu bằng máy bay B-52 vào Thủ đô Hà Nội, TP. Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc nhằm giành thắng lợi áp đảo về quân sự, làm xoay chuyển tình thế trên bàn đàm phán tại Paris có lợi cho Mỹ.

Tuy nhiên, với ý chí quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, trong 12 ngày đêm (từ ngày 18- 29/12/1972), quân và dân miền Bắc đã tiến hành Chiến dịch phòng không Hà Nội-Hải Phòng, đánh bại cuộc tập kích của Mỹ, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52, làm nên Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", buộc chính quyền Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom đánh phá miền Bắc và ký Hiệp định Paris, rút hết quân viễn chinh về nước, góp phần tạo bước ngoặt quyết định và thời cơ chiến lược để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, trong đó nòng cốt là Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. 

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12.1972-12.2022). Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “ Điện Biên Phủ trên không - Chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam”

Với người Việt Nam, vũ khí và trang bị hiện đại không phải là tất cả bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Dù đế quốc Mỹ lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B.57,B52 hay “Bê” gì đi nữa, ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thằng”( Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quân chủng Phòng quân – Không quân, ngày 19 tháng 7 năm 1965)

Cuốn sách “Điện Biên Phủ trên không - Chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam” của tác giả Lưu Trọng Lân đã giải đáp nhiều câu hỏi về lý do quân và dân ta đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mỹ, làm nên chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" lịch sử. Với tư liệu xác thực và phong phú, bằng lối vấn đáp - nêu câu hỏi và trả lời đúng trọng tâm với những cứ liệu chứng minh, tác phẩm đã phần nào làm thỏa mãn mối quan tâm của độc giả, từng được dịch ra tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Cuốn sách này vừa được tái bản trong tháng 12-2022.

"Điện Biên Phủ trên không" chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam/ Lưu Trọng Lân. - Lần thứ hai. - H. : Quân đội nhân dân, 2003. -248tr ; 20cm.

Ký hiệu Kho:

Kho Đọc: DVN.027929

Kho Mượn: MVN.025433

           Kho Địa chí: DC.002508

 

Facebook zalo

Các tin đã đưa