ĐẠM PHƯƠNG NỮ SỬ- VẤN ĐỀ PHỤ NỮ Ở NƯỚC TA

                                 ĐẠM PHƯƠNG NỮ SỬ- VẤN ĐỀ PHỤ NỮ Ở NƯỚC TA

1.jpg

Đạm Phương nữ sử (1881 - 1947) là thứ nữ của Hoằng Hóa Quận vương - con trai thứ 66 của vua Minh Mạng, đồng thời là con dâu cụ Nguyễn Khoa Luận (Viên Giác đại sư, từng làm Bố chánh Thanh Hóa). Bà là một trong số ít phụ nữ Việt Nam có ảnh hưởng lớn vào đầu thế kỷ XX khi đề cập những vấn đề quan trọng, cốt yếu của phụ nữ Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam chuyển mình từ xã hội phong kiến sang xã hội cận hiện đại.

Những năm giao thời, Đạm Phương được biết đến với tư cách là nhà văn, nhà báo, đồng thời là nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội. Đó là khoảng thời gian bà hoạt động sôi nổi nhất trên trường văn trận bút, trở thành nữ ký giả có bút lực đáng khâm phục trong nữ giới nước nhà với việc cộng tác thường xuyên với hàng loạt các báo tiếng tăm ở cả 3 kỳ như “Nam phong”, “Tiếng dân”, “Phụ nữ tân văn” hay thường xuyên viết cho chuyên mục “Văn đàn bà” trên “Hữu thanh”, chuyên mục “Lời đàn bà” trên “Trung Bắc tân văn”... Bà cũng hoạt động tích cực trong phong trào “Nữ công học hỏi”, biên dịch, biên soạn và sáng tác nhiều tác phẩm phục vụ công việc giáo dục nữ giới.

Từ những cuốn sách đã xuất bản về Đạm Phương nữ sử và những tài liệu quý do gia đình tác giả cung cấp, nhà nghiên cứu Đoàn Ánh Dương đã công phu giới thiệu “Đạm Phương nữ sử: Vấn đề phụ nữ ở nước ta” để nhìn nhận toàn bộ các trước tác của bà trong sự nghiệp đấu tranh vì nữ quyền.

“Đạm Phương nữ sử - Vấn đề phụ nữ ở nước ta” gồm 4 phần:

Phần 1: Các bài báo trình bày quan điểm về vấn đề phụ nữ

Phần 2:  Các bài báo về nữ công học hội do Đạm Phương sáng lập

Phần 3:  Các khảo cứu về vấn đề phụ nữ được in thành sách, và các sáng tác văn thơ với chủ đề phụ nữ.

Phần 4: Các bài viết về bảo tồn hán học, gia đình giáo dục...

Suốt đời Đạm Phương nữ sử chuyên tâm đào tạo và tổ chức đào tạo nhiều nhà giáo dục nữ khác, chia sẻ với họ tri thức, năng lực giáo dục với niềm tin “giáo dục không phải là một công trình trói buộc mà là một công trình bồi bổ để nảy nở tất cả những năng lực cao quý trong một người”.

Thư viện KHTH Thành phố Hải Phòng trân trọng giới thiệu!.

Đạm Phương nữ sử - Vấn đề phụ nữ ở nước ta/ Đoàn Ánh Dương giới thiệu, tuyển chọn. H. : Phụ nữ, 2017. – 678tr. ; 24cm.

Kho đọc: DVV.008800

Kho mượn: MVV.008544 – 45

Facebook zalo

Các tin đã đưa