ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TỪ NGƯỜI THẦY DẠY SỬ TỚI VỊ ĐẠI TƯỚNG VIẾT NÊN LỊCH SỬ

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TỪ NGƯỜI THẦY DẠY SỬ TỚI VỊ ĐẠI TƯỚNG VIẾT NÊN LỊCH SỬ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn. Ông sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, chứng kiến cảnh đồng bào bị bè lũ thực dân và tay sai đàn áp, bóc lột; Võ Nguyên Giáp đã có tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng từ rất sớm. Năm 1925, khi còn là học sinh trường Quốc Học (Huế), người thiếu niên Võ Nguyên Giáp đã tích cực tham gia phong trào đấu tranh, bãi khóa ở trường Quốc Hoc; tham gia Đảng Tân Việt cách mạng (năm 1927); tham gia phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh. Năm 1930, Võ Nguyên Giáp bị thực dân Pháp bắt giữ và bị giam ở nhà lao Thừa Phủ (Huế). Cuối năm 1931, Võ Nguyên Giáp được trả tự do. Khi ra tù, mất liên lạc với tổ chức, Võ Nguyên Giáp ra Hà Nội dạy học ở Trường Tư thục Thăng Long.

Nhìn lại lịch sử quân sự Việt Nam hiện đại, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, có thể nói, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là vị tướng có công lao lớn nhất trong sự nghiệp xây dựng, trui rèn cho đất nước Việt Nam một Quân đội Nhân dân anh hùng - từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trong số các vị tướng lừng danh trên thế giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người duy nhất đã sống trên trăm năm tuổi, xuyên suốt gần cả thế kỷ XX sang đầu thế kỷ XXI. Trong cuộc đời hoa lửa ấy, ông không chỉ là người cùng toàn quân, toàn dân viết nên những trang sử oanh liệt chống ngoại xâm, mà còn là người chép lại chính những trang sử đó để lại cho hậu thế.

Kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2022) Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng trân trọng giới thiệu cuốn sách “ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Từ người thầy dạy sử tới vị tướng viết nên lịch sử” với mong muốn mang tới cho bạn đọc những tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.Những thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những chiến thắng đã gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã giáo dục, rèn luyện nên người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị Đại tướng tài năng và đức độ, người con ưu tú của đất nước và quê hương Quảng Bình, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta. Học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các bậc tiền bối tiêu biểu, chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáo từ người dạy sử tới vị Đại tướng viết nên lịch sử: Sách kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám/ Ánh Dương chủ biên, Lương Khoa.-H.: Thanh niên, 2020. – 201tr. ; 21cm

Ký hiệu kho: MVN.048341

Facebook zalo

Các tin đã đưa