ĐẠI TƯỚNG TỔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - MỘT TÀI NĂNG QUÂN SỰ XUẤT CHÚNG, NHÀ LÃNH ĐẠO CÓ UY TÍN LỚN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

ĐẠI TƯỚNG TỔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - MỘT TÀI NĂNG QUÂN SỰ XUẤT CHÚNG, NHÀ LÃNH ĐẠO CÓ UY TÍN LỚN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Từ một thầy giáo dạy lịch sử trở thành Đại tướng, Tổng tư lệnh, ông được lịch sử và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn vì “Văn lo vận nước văn thành võ/Võ thấu lòng dân võ hóa văn”. Ông là đại tướng đầu tiên của quân đội ta, cũng là đại tướng thắng nhiều đại tướng nhất. Nhưng ông cũng là vị tướng luôn tiếc thương từng giọt máu của người chiến sĩ. Tên tuổi và sự nghiệp của ông đã không chỉ được khắc ghi trong lịch sử dân tộc mà còn lừng danh thế giới và luôn ngời sáng mãi trong lòng dân…

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam” là chủ đề Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung: gồm tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh lãnh đạo, chỉ huy quân đội,... Nội dung các bài viết khẳng định Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự văn võ song toàn, người “Anh Cả” của quân đội, là “Tư lệnh của các tư lệnh, Chính ủy của các chính ủy”, có nhiều đóng góp xuất sắc cho Đảng, cho dân, đặc biệt là trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước.

Phần thứ hai: Tài năng quân sự xuất chúng, cống hiến đặc biệt xuất sắc cho cách mạng Việt Nam: các bài viết của các tướng lĩnh, sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy các quân khu, quân chủng, binh chủng, quân đoàn, các tổng cục, các cục,... cũng như đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Nội dung chủ đạo của các bài viết ở phần này luận giải, phân tích, đánh giá những đóng góp về nhiều mặt của đồng chí Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là quá trình đồng chí được Trung ương Đảng, Bác Hồ giao trọng trách lãnh đạo, chỉ huy quân đội trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phần thứ ba: Sáng ngời tấm gương đạo đức cách mạng: các bài viết tập trung luận giải Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là một tấm gương đạo đức lớn của cách mạng Việt Nam. Ông có may mắn sớm được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc rồi trở thành người học trò xuất sắc, gần gũi bên Người. Cả đời ông tuân theo chỉ dạy của Bác Hồ về đạo làm tướng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, thương yêu, quý trọng chiến sĩ, được cán bộ, chiến sĩ suy tôn là người “Anh Cả” của quân đội, một vị Tổng Tư lệnh hội tụ đủ các phẩm chất Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung, luôn “Dĩ công vi thượng”, nguyện “Tôi sống ngày nào cũng vì đất nước ngày đó”. Các bài viết khá đa dạng, phản ánh tương đối toàn diện và đầy đủ, có hệ thống về những cống hiến của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam. Việc sắp xếp các bài viết vào từng phần chỉ có ý nghĩa tương đối vì mỗi bài viết bao chứa nhiều nội dung khá phong phú, nhiều chiều cạnh về những cống hiến của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

Cuộc đời của Đại tướng là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân noi theo. Những quan điểm, lý luận về xây dựng lực lượng vũ trang, quân đội cách mạng, về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, về xây dựng và phát triển đất nước; những kinh nghiệm chỉ đạo, chỉ huy của Đại tướng… là tài sản vô giá cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam / Phan Văn Giang, Chănsạmỏn Chănnhalạt, Tô Lâm.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 1039tr. ; 27cm

Ký hiệu kho: DVV.009122

Facebook zalo

Các tin đã đưa