Cựu tù chính trị - Tù binh Việt Nam. Những nhân vật và sự kiện

                     

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Tuy nhiên, do chính quyền cách mạng còn non trẻ nên thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã âm mưu trở lại xâm lược nước ta. Nhằm đàn áp và tiêu diệt phong trào đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước của dân tộc ta, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai đã thiết lập hệ thống nhà tù dày đặc trên khắp nước ta. Nhưng cũng chính chốn lao tù, các chiến sĩ cách mạng đã tạo nên một tượng đài về ý chí kiên cường bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn, kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn nền độc lập cho đất nước, toàn quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng. Nhiều chiến sĩ, đồng bào ta đã bị thương và vĩnh viễn nằm lại chiến trường.

Để tinh thần anh dũng, kiên trung bất khuất của các chiến sĩ cách mạng trong các nhà tù thực dân, đế quốc mãi mãi hiện hữu và bất diệt trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin tổ chức sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn cuốn sáchCựu tù chính trị - Tù binh Việt Nam. Những nhân vật và sự kiện”. Cuốn sách tập hợp với gần 70 bài viết. Nội dung quyển sách là các bài viết của nhiều đồng chí, chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên trung vì độc lập cho Tổ quốc, điển hình như: đồng chí Đỗ Mười, Đại tướng Mai Chí Thọ với bài viết Một vài ký ức về hoạt động cách mạng bị địch bắt và tù đàyPhạm Hùng – con người Thép… cùng nhiều bài viết khác được tập hợp lại trong cuốn sách này.

Hy vọng cuốn sách giúp bạn đọc có thêm những tư liệu tham khảo quý giá từ sự chuyển tải một thông điệp quá khứ oanh liệt, hào hùng của các thế hệ cha anh, những câu chuyện người thật, việc thật, những nhân chứng lịch sử và các chứng tích tội ác của kẻ thù.

Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng giới thiệu:

Cựu tù chính trị - Tù binh Việt Nam. Những nhân vật và sự kiện/ Nguyễn Văn Mười, Mai Chí Thọ, Đỗ Mười…  – H. Văn hóa thông tin, 2013. – 463tr. ; 21cm

Kí hiệu kho: DC.004666

Facebook zalo

Các tin đã đưa