CÁC NHÀ KHOA BẢNG VIỆT NAM (1075 - 1919) (Ngô Đức Thọ chủ biên)

Con số là ngót 3000 vị đỗ đại khoa nhưng số thực nhiều hơn, chưa biết chính xác. Có thể nói đó là một đội ngũ các nhà trí thức Nho học, những người đã thực sự góp phần xây dựng nền văn hiến vẻ vang lâu đời của dân tộc ta. Để trình bày môi trường và thể chế giáo dục đã đào tạo ra các nhà tri thức khoa đó cần có cả một chuyên sử về giáo dục. Cuốn 'Các nhà khoa bảng Việt Nam' đã giới thiệu tổng quát lịch sử của các kỳ thi đại khoa và nguồn tư liệu sử sách ghi chép các khoa thi đó.


Mời bạn đón đọc cuốn sách, số đăng ký cá biệt:


Kho Lưu: LVV.004017


Kho Đọc: DVV.006218


Kho Tra Cứu: TC.001014


Kho Địa Chí: DC.003652

Facebook zalo

Các tin đã đưa