Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và trang bị kỹ năng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng cho các thư viện tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và trang bị kỹ năng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng cho các thư viện tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc

 

Từ ngày 28/7 - 30/7/2020 tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 02 lớp Tập huấn: “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện” và “Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng” dành cho các thư viện tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).

Tham dự tập huấn có 160 học viên là Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao; trưởng phòng/ phó trưởng phòng quản lý văn hóa các Sở; giám đốc/ phó giám đốc và viên chức các thư viện tỉnh/ thành phố; lãnh đạo và viên chức một số thư viện bộ ngành, trường đại học khu vực miền Bắc; giám đốc/ phó giám đốc các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao và viên chức thư viện cấp huyện của tỉnh Nghệ An.

Mục đích của 02 lớp tập huấn nhằm phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật Thư viện, đồng thời hướng dẫn thực hiện những quy định liên quan đến phát triển văn hóa đọc trong Luật Thư viện, gắn triển khai Luật Thư viện với một số định hướng thúc đẩy việc thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ và đề ra các biện pháp để phát triển văn hóa đọc, thực hiện các chỉ tiêu và chuẩn bị tổng kết Đề án.

Tại lớp tập huấn, Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn cụ thể việc xây dựng kế hoạch thực thi Luật Thư viện để mang lại hiệu quả trong cuộc sống, trong đó nhấn mạnh một số điểm mới của Luật Thư viện năm 2019 so với Pháp lệnh Thư viện, đó là: Luật Thư viện đã mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng, đặt ra quy định mới về các loại thư viện; chính sách phát triển thư viện gắn với phát triển văn hóa đọc; đối tượng được thành lập thư viện được mở rộng; quy định về hoạt động thư viện và thực hiện liên thông giữa các thư viện; việc đánh giá hoạt động thư viện phải thực hiện hàng năm.

Bà Vũ Dương Thúy Ngà đồng thời nhấn mạnh hướng dẫn việc triển khai Luật Thư viện gắn với thúc đẩy thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, trong đó chú trọng 5 nhóm giải pháp với các biện pháp cụ thể: Một là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Hai là tiếp tục đổi mới dịch vụ và tổ chức các hoạt động khuyến đọc với nhiều hình thức khác nhau tại thư viện, ngoài thư viện và trên không gian mạng; Ba là đẩy mạnh việc xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; Bốn là nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Năm là đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động thư viện.

Cũng tại lớp tập huấn các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện và pháp luật đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Thư viện số 46/2019/QH14; hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản thi hành Luật Thư viện, bao gồm: Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện; Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; Thông tư số 02/2020/TT-BVHTDL ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện; dự thảo Thông tư quy định về đánh giá hoạt động thư viện; hướng dẫn các kỹ năng góp phần nâng cao các hoạt động tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

(Trước đó, từ ngày 22/7 - 24/7/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức tập huấn nội dung trên cho các thư viện tỉnh/thành phố khu vực miền Nam).

Một số hình ảnh tại 02 lớp tập huấn:

Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giảng dạy tại lớp tập huấn

                            

Thạc sĩ Đoàn Quỳnh Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giảng dạy tại lớp tập huấn

 

Ảnh: Tiến sĩ Hoàng Minh Thái - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giảng dạy tại lớp tập huấn

 

Ảnh: Giờ thực hành STEM của học viên tại Lớp tập huấn

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Thanh Đức - Quỳnh Lan

Facebook zalo

Các tin đã đưa