Bản CV hoàn hảo

Mời bạn đọc cuốn Bản CV hoàn hảo do Alpha Books biên soạn. Cuốn sách sẽ giúp bạn biết cách:


- Viết một bản sơ yếu lý lịch ấn tượng


- Nhận biết được những thế mạnh của mình và thể hiện được chúng trong hồ sơ ứng tuyển


- Nhắm tới những tiêu chuẩn mà nhà tuyển dụng lựa chọn và những đòi hỏi khắt khe của họ đối với CV của các ứng viên.


Số Đăng Ký Cá Biệt


 • Kho Kho Đọc[KD]

 •     DVN.033662 

 • Kho Kho Lưu[KL]

 •     LVN.029094 

 • Kho Kho Mượn[KM]

 •     MVN.034392 
      MVN.034393

  Facebook zalo

  Các tin đã đưa