BÁC CHỈ MUỐN CÁC CHÁU HỌC HÀNH LỚN LÊN XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

            BÁC CHỈ MUỐN CÁC CHÁU HỌC HÀNH LỚN LÊN XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.

Gồm những câu chuyện nhỏ về tấm lóng yêu quê hương, đất nước sâu sắc, lòng nhân ái đối với con người của Bác Hồ; những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc của Bác rút ra được nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân mình

Bác chỉ muốn các cháu đươc học hành lớn lên xây dựng đất nước / Phan Tuyết s.t, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. -. - 219tr. ; 19cm. - ( Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Ký hiệu kho

Kho Đọc: DVN.40701

Kho Mượn: MVN.46484-85

Facebook zalo

Các tin đã đưa