5 ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH

                                                                       5 ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (theo cách gọi của Việt Nam), hay chiến tranh Việt Nam (theo cách gọi của người Mỹ và đồng minh) là một trong những cuộc chiến tranh khốc liệt nhất, để lại những dấu ấn sâu sắc nhất trong dư luận và tâm linh của nhân loại. Khi nói về chiến tranh Việt Nam chúng ta đã từng nghe đến đường Trường Sơn và đường mòn Hồ Chí Minh trên biển.

Nhưng rất ít người được biết trong hành trình chi viện cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam và giữ  liên lạc giữa hai miền Nam Bắc chúng ta đã có nhiều hơn 2 con đường đó. Đó là: Con đường mòn Hồ Chí Minh trên bộ; Con đường trên biển; Con đường xăng dầu; Con đường hàng không và Con đường chuyển ngân. Đây là hệ thống mạng lưới giao thông quân sự chiến lược để vận chuyển binh lực, lương thực và vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Trên tuyến lửa ấy, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã kiên cường bám rừng, bám đường làm nên những chiến công vang dội.

5 đường mòn Hồ Chí Minh”  Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những tư liệu, hình ảnh của hệ thống chi viện vừa đa phương vừa đa dạng cho miền Nam trong suốt 20 năm chiến tranh. Cuốn sách giúp cho người đọc biết tương đối rõ rệt bức tranh toàn cảnh của việc chi viện cho miền Nam cũng như những hoạt động cụ thể của từng con đường tiếp viện và của các nhân vật chủ chốt trong đó.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:

Chương 1: Đường Trường Sơn

Chương 2: Đường ống xăng dầu

Chương 3: Đường Hồ Chí Minh trên biển

Chương 4: Vận chuyển quá cảnh

Chương 5: Binh chủng tiền và những con đường chuyển ngân

Thư viện KHTH TP Hải Phòng trân trọng giới thiệu!

5 đường mòn Hồ Chí Minh/ Đặng Phong. H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 332tr. ; 24cm.

Kho đọc: DVV.008849

Facebook zalo

Các tin đã đưa