3000 HOÀNH PHI CÂU ĐỐI HÁN NÔM (Trần Lê Sáng chủ biên)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ , tinh hoa di sản văn hoá nước ta đang được tiếp tục phục hồi, với những góc độ khác nhau, việc tìm hiểu và viết câu đối đang là yêu cầu của đông đảo bà con ta. Cấu đối có Câu đối chữ Hán, câu đối chữ Nôm, câu đối chữ quốc ngữ, trong bộ sách này chỉ giới thiệu câu đối Hán Nôm. Mục đích là giúp thêm cho người muốn tìm hiểu hoặc viết câu đối cổ, có trong tay một tư liệu thông dụng để tham khảo; ngoài ra, với học sinh, giáo viên, nhà nghiên cứu, người ham thích câu đối...., bộ sách này có thể là sách đọc thêm lúc cần thiết.
Cuốn sách sách này sưu tầm, tuyển chọn khoảng ''3000 hoành phi câu đối Hán Nôm. Có khoảng 150 bức hoành phi bằng chữ Hán, 2600 câu đối chữ Hán, 250 câu đối chữ Nôm.
Với 150 bức hoành phi bằng chữ Nôm, việc chép lại, phiên âm theo các tác giả không phải là việc khó, nhưng dịch hoành phi thì rất khó, vì vậy tác giả cố gắng dịch ý, mục đích là giúp các bạn biết được nghĩa của bức hoành ấy.
Về 2600 câu đối chữ Hán, ở mỗi câu có phần chữ Hán, phần phiên âm và phần dịch nghĩa. Được sắp xếp theo 4 chủ đề:
1/ Câu đối Tết;
2/ Câu đối về phong cảnh;
3/ Câu đối về học tập và tu dưỡng;
4/ Câu đối mừng và viếng.
Để giúp bạn đọc có thể tìm được các hoành phi câu đối một cách nhanh chóng, cuối sách có bảng Sách dẫn.


Số ĐKCB:


Kho Lưu: LVV.004016


Kho Đọc: DVV.006217


Kho Mượn: MVV.005489,MVV.005490

Facebook zalo

Các tin đã đưa