Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2020

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2019

 

0 - TỔNG LOẠI

1. Stine, Megan. Tam giác quỷ Bermuda ở đâu ?/ Megan Stine, Tim Foley ; Trịnh Minh Việt dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 111tr.: tranh vẽ; 19cm + Kèm bản đồ gấp gọn. - (Tri thức phổ thông. Những địa danh làm nên lịch sử)

        Phân loại: 001.94\T104G

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002426 - XLD.002427 - XLD.002428 - XLD.002429 - XLD.002430


2. Giai Văn
. Tuyển chọn kiến thức không dạy trong nhà trường/ Giai Văn ; Trần Giang Sơn dịch.- H.: Thanh niên, 2018. - 262tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những kiến thức cơ bản về: cuộc sống, sức khỏe, động vật, ẩm thực, cơ thể con người, giải trí, lịch sử, văn hóa, khoa học kĩ thuật, thế giới.

        Phân loại: 001\T527C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002526 - XLD.002527 - XLD.002528 - XLD.002529 - XLD.002530


3. Mullenheim, Sophie de
. Kỷ lục thế giới/ Sophie de Mullenheim ; Minh hoạ: Laurent Audouin ; Danh Việt dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2018. - 95tr.: tranh màu; 34cm. - (Bách khoa thư Larousse)

        Tóm tắt:  Giới thiệu những kỷ lục thế giới thông qua 14 chủ điểm được phân loại bằng các tính từ như: Lớn, nhỏ, dài, nhanh, già, nguy hiểm, nổi tiếng, tài tình, dũng cảm, kỳ lạ....

        Phân loại: 001\C101K

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002326 - XLD.002327 - XLD.002328 - XLD.002329 - XLD.002330

 

1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGICH HỌC


4. Những câu chuyên về khát vọng và ước mơ
/ Lại Tú Quỳnh, Patty Hansen, Diana L. Chapman... ; Nhóm Đậu Xanh b.s. ; Dịch: Hàn Tuyết Lê.... - In lần thứ 19.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 67tr.: tranh vẽ; 19cm

        Tóm tắt:  Những câu chuyện đề cao các giá trị tốt đẹp rất dễ đọc nhằm giáo dục các em nhỏ về lí tưởng sống, có khát vọng và ước mơ đẹp để sống thật ý nghĩa.

        Phân loại: 170\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002641 - XLD.002642 - XLD.002643 - XLD.002644 - XLD.002645


5. Những câu chuyên về lòng biết ơn
/ Suzanne Boyce, Max Coots, Lonni Collins Pratt... ; Dịch: Bích Nga.... - In lần thứ 27.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 71tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện mang tính giáo dục đạo đức, tính cách cho trẻ em về lòng biết ơn.

        Phân loại: 177\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002681 - XLD.002682 - XLD.002683 - XLD.002684 - XLD.002685


6. Những câu chuyện về lòng quyết tâm
/ Lương Hùng tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 21.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 71tr.: tranh vẽ; 19cm

        Tóm tắt:  Những câu chuyện đề cao các giá trị tốt đẹp, nhằm giáo dục các em nhỏ về lòng quyết tâm, kiên trì không mệt mỏi để đạt được ước mơ của mình.

        Phân loại: 177\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002656 - XLD.002657 - XLD.002658 - XLD.002659 - XLD.002660


7. Những câu chuyên về khiêm tốn nhường nhịn
/ Võ Ngọc Châu tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 17.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 84tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện nhằm giáo dục tính cách cho trẻ em về sự khiêm tốn và nhường nhịn.

        Phân loại: 177\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002676 - XLD.002677 - XLD.002678 - XLD.002679 - XLD.002680


8. Những câu chuyên về tính lương thiện
/ Lương Hùng tuyển chọn, biên dịch.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 81tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Thông qua những câu chuyện kể nhằm giáo dục cho các em nhỏ về tính lương thiện.

        Phân loại: 177\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002701 - XLD.002702 - XLD.002703 - XLD.002704 - XLD.002705


9. Những câu chuyên về lòng trung thực
/ L. Tônxtôi, N. Đôbrôliubôp, M. Calinin... ; Mai Hương dịch. - In lần thứ 22.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 65tr.: tranh vẽ; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện kể giới thiệu những tấm gương sáng giáo dục các em về lòng trung thực.

        Phân loại: 177\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002661 - XLD.002662 - XLD.002663 - XLD.002664 - XLD.002665


10. Những câu chuyên về lòng thương người
/ Bích Nga Tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 22.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 66tr.: tranh vẽ; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện kể nhằm giáo dục trẻ em về lòng thương người.

        Phân loại: 177\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002666 - XLD.002667 - XLD.002668 - XLD.002669 - XLD.002670


11. Những câu chuyên về lòng trắc ẩn
/ Lucas Parker, Deborah Rasmussen, Kristin Seuntjens... ; Bích Nga tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 15.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 84tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện giáo dục các em về tính trung thực, tình nhân ái, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm....

        Phân loại: 177\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002671 - XLD.002672 - XLD.002673 - XLD.002674 - XLD.002675


12. Những câu chuyên về tình bạn
/ Lê Nin, Heather Schwarzburg, Đan-sen-cô... ; Lại Tú Quỳnh dịch. - In lần thứ 19.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 71tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện đề cao những giá trị tốt đẹp nhằm giáo dục các em nhỏ đức tính biết tôn trọng và giữ gìn tình bạn, thương yêu giúp đỡ bạn bè trong mọi tình huống trong cuộc sống.

        Phân loại: 177\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002716 - XLD.002717 - XLD.002718 - XLD.002719 - XLD.002720


13. Những câu chuyên về tinh thần trách nhiệm
/ Lương Hùng tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 18.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 77tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện đề cao các giá trị tốt đẹp nhằm giáo dục các em nhỏ đức tính tinh thần trách nhiệm.

        Phân loại: 177\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002691 - XLD.002692 - XLD.002693 - XLD.002694 - XLD.002695


14. Những câu chuyên về lòng vị tha
/ Dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Giang.... - In lần thứ 19.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 73tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Những câu chuyện đề cao các giá trị tốt đẹp nhằm giáo dục các em nhỏ có lòng vị tha.

        Phân loại: 177\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002706 - XLD.002707 - XLD.002708 - XLD.002709 - XLD.002710


15. Những câu chuyện về tình yêu tự do và hòa bình
/ Lương Hùng tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 15.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 65tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện kể giáo dục các em về lòng yêu hoà bình và khát vọng tự do.

        Phân loại: 177\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002696 - XLD.002697 - XLD.002698 - XLD.002699 - XLD.002700


16. Những câu chuyện về lòng nhân ái
/ Bích Nga tuyển chọn, biên dich. - In lần thứ 18.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 69tr.: tranh vẽ; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện nhằm giáo dục đạo đức, tính cách cho trẻ em về lòng nhân ái.

        Phân loại: 177\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002646 - XLD.002647 - XLD.002648 - XLD.002649 - XLD.002650


17. Những câu chuyên về lòng dũng cảm
/ Mary Hollingsworth, Lonni Collins, Bob Weleh... ; B.s.: Lưu Duyên, Thảo Vi ; Dịch: Lại Tú Quỳnh... - In lần thứ 22.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 75tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện kể giới thiệu những tấm gương sáng giáo dục các em về lòng dũng cảm.

        Phân loại: 179\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002686 - XLD.002687 - XLD.002688 - XLD.002689 - XLD.002690


18. Những câu chuyên về siêng năng kiên trì
/ Võ Ngọc Châu tuyển chọn và biên dịch. - In lần thứ 19.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 84tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Tập hợp những câu chuyện nhằm giáo dục tính cách cho trẻ em về sự siêng năng, kiên trì.

        Phân loại: 179\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002711 - XLD.002712 - XLD.002713 - XLD.002714 - XLD.002715


19. Những câu chuyên về lòng can đảm
/ Bích Nga tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 17.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 88tr.: tranh vẽ; 19cm

        Tóm tắt:  Những câu chuyện đề cao các giá trị tốt đẹp rất dễ đọc nhằm giáo dục các em nhỏ có lòng can đảm, biết đón nhận những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, vượt qua thử thách của cuộc sống.

        Phân loại: 179\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002651 - XLD.002652 - XLD.002653 - XLD.002654 - XLD.002655


20. Lâm Trinh
. Cẩm nang ứng xử cho con bạn/ Lâm Trinh b.s.- H.: Văn hóa thông tin, 2011. - 123tr.: tranh vẽ; 20cm. - (Tri thức vàng cho trẻ)

        Tóm tắt:  Nội dung kĩ năng ứng xử dễ nắm bắt và thực hành giúp con bạn ứng xử thông minh trong cuộc sống.

        Phân loại: 153.6\C120N

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002541 - XLD.002542 - XLD.002543 - XLD.002544 - XLD.002545


21. Tạ Giảo Giảo
. Bạn có đang sống cho tương lai của chính mình/ Tạ Giảo Giảo ; Đặng Quân dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 422tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Đưa ra lời khuyên, chia sẻ những bí quyết, kĩ năng cho các bạn trẻ để giữ vững khát vọng, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, đối diện với thất bại, sống là chính mình trong quá trình tự khẳng định bản thân, thực hiện ước mơ, khát vọng và hoài bão của mình.

        Phân loại: 155.6\B105C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045389 - DPVN.045390 - DPVN.045391 - DPVN.045392 - DPVN.045393

            Kho Đọc: DVN.040860

            Kho Mượn: MVN.046794 - MVN.046795


22. Xiong Li Fan
. Đừng chỉ là hi vọng: Những bài học về dũng cảm thử sức/ Xiong Li Fan ; Phương Linh dịch. - In lần 2.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2019. - 227tr.; 21cm. - (Cùng Dale Carnegie tiến tới thành công)

        Tóm tắt:  Giới thiệu các câu chuyện nhỏ nhằm tiếp thêm động lực để đầu tư vào rèn luyện khả năng sáng tạo và dũng cảm thử sức với những điều mới mẻ, từ đó bạn sẽ tìm thấy niềm vui và thành công trong cuộc sống.

        Phân loại: 158\Đ556C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045196 - DPVN.045197 - DPVN.045198 - DPVN.045199 - DPVN.045200


23. Xiao Yue
. Đứng dậy lần nữa: Những bài học về tạo dựng thành công : Cùng Dale Carnegie tiến tới thành công/ Xiao Yue ; Phương Linh dịch. - In lần 2.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2019. - 215tr.: minh họa; 21cm. - (Cùng Dale Carnegie tiến tới thành công)

        Tóm tắt:  Chia sẻ những tinh tuý trong lí thuyết thành công của nhà văn, nhà thuyết trình người Mĩ Dale Carnegie, đồng thời giải thích chúng một các tường tận thông qua các câu chuyện thực tế sâu sắc.

        Phân loại: 158.1\Đ556D

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045191 - DPVN.045192 - DPVN.045193 - DPVN.045194 - DPVN.045195


24. An Nhã Ninh
. Bạn có phải cá hồi chum không?/ An Nhã Ninh ; Diệp Thủy dịch.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018. - 343tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những kiến thức tâm lý học để ứng dụng trong công việc và cuộc sống, giúp bạn thay đổi bản thân và sớm có được cuộc sống tốt đẹp như mình mong muốn.

        Phân loại: 158.1\B105C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045349 - DPVN.045350 - DPVN.045351 - DPVN.045352 - DPVN.045353

            Kho Đọc: DVN.040852

            Kho Mượn: MVN.046778 - MVN.046779


25. Akira, Nakano
. Dũng cảm tiến lên: 7 bước thay đổi bản thân/ Nakano Akira ; Nguyễn Thu Hiền (dịch).- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 231tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ phương pháp dạy kĩ năng sống thông thường, dẫn lối trong hành trình tìm kiếm một phong cách sống vì tập thể, vì công đồng. Từ đó tìm ra phương hướng hành động và suy nghĩ, phá vỡ rào cản logic lợi ích cá nhân để trở thành con người hoàn thiện hơn.

        Phân loại: 158.1\D513C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045153 - DPVN.045154 - DPVN.045155 - DPVN.045156 - DPVN.045157

            Kho Đọc: DVN.040824

            Kho Mượn: MVN.046734 - MVN.046735


26. Vụ Mãn Lan Giang
. Khôn ngoan vừa đủ, làm chủ cuộc đời/ Vụ Mãn Lan Giang ; Mai Dung dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 334tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Bạn chỉ trông thông minh mà thôi; làm cách nào để tránh được sự cần cù ngu xuẩn; dựa vào cái gì mà tôi phải cảm kích những người đã làm tổn thương tôi; cách cư xử bạn không thể không biết.

        Phân loại: 158.1\KH454N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045495 - DPVN.045496 - DPVN.045497 - DPVN.045498 - DPVN.045499

            Kho Đọc: DVN.040883

            Kho Mượn: MVN.046841 - MVN.046842


27. Lý Ái Linh
. Bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình/ Lý Ái Linh ; Tố Hinh dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 358tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Phụ nữ phải biết yêu thương chính bản thân mình, luôn mạnh mẽ, tự lập, tự cường trong cuộc sống. Đừng sợ tình yêu vòng vo muôn nẻo, đừng sợ con đường phía trước gập ghềnh gian khó. Thắng được bản thân là thắng được tất cả.

        Phân loại: 158.1082\B105M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045520 - DPVN.045521 - DPVN.045522 - DPVN.045523 - DPVN.045524

            Kho Đọc: DVN.040888

            Kho Mượn: MVN.046851 - MVN.046852


28. Xiong Li Fan
. Đá cuội hay kim cương/ Xiong Li Fan ; Phương Linh dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2019. - 247tr.; 21cm. - (Cùng Dale Carnegie tiến tới thành công)

        Tóm tắt:  Chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhằm học cách điều chỉnh tâm lí, từ đó hình thành nên thái độ nhân sinh tích cực, lạc quan trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

        Phân loại: 158\Đ100C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045186 - DPVN.045187 - DPVN.045188 - DPVN.045189 - DPVN.045190


29. Hino Okio
. 5 năm cuối đời/ Hino Okio ; Thu Hoài dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 132tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Trình bày những lời khuyên để lựa chọn thay đổi tâm thế của bản thân, đón nhận mọi điều xảy ra để có được một cuộc đời không phải hối tiếc, sống thanh thản, hạnh phúc và ý nghĩa.

        Phân loại: 158.1\N114N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045414 - DPVN.045415 - DPVN.045416 - DPVN.045417 - DPVN.045418

            Kho Đọc: DVN.040865

            Kho Mượn: MVN.046804 - MVN.046805


30. Nguyễn Hiến Lê
. Tương lai trong tay ta: Tổ chức cách sống thành công/ Nguyễn Hiến Lê.- H.: Hồng Đức ; Công ty cổ phần sách Mcbook, 2018. - 345tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những luật điểm, quan điểm cá nhân về một số nguyên tắc quan trọng trong đời sống của mỗi con người như: Sức khoẻ, việc làm, nghỉ ngơi, tiêu tiền, tu tâm luyện trí, hôn nhân, tuổi già....

        Phân loại: 158\T561L

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002491 - XLD.002492 - XLD.002493 - XLD.002494 - XLD.002495


31. Kiên trì ắt được đền đáp
/ Dương Hy Văn, Lý Thượng Long, Lánh Duy... ; Hân Vũ dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 252tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Trình bày các câu chuyện về lòng kiên trì, sự nỗ lực vượt qua những thử thách, khó khăn, quyết theo đuổi những đam mê, nhiệt huyết để chạm tới thành công.

        Phân loại: 158.1\K305T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045515 - DPVN.045516 - DPVN.045517 - DPVN.045518 - DPVN.045519

            Kho Đọc: DVN.040887

            Kho Mượn: MVN.046849 - MVN.046850


32. Mộ Nhan Ca
. Mới hơn hai mươi tuổi đừng sống hết cuộc đời/ Mộ Nhan Ca ; Na Bảo Anh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 290tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày những lời khuyên bổ ích dành cho lứa tuổi 20 kiếm tìm mục tiêu, khẳng định giá trị bản thân, nỗ lực không ngừng để theo đuổi ước mơ sau này.

        Phân loại: 158.1\M462H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045434 - DPVN.045435 - DPVN.045436 - DPVN.045437 - DPVN.045438

            Kho Đọc: DVN.040869

            Kho Mượn: MVN.046813 - MVN.046814

33. Jamson Chia. Những bài học không có nơi giảng đường: Chuẩn bị cho cuộc sống hậu tốt nghiệp/ Jamson Chia ; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - In lần 2.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 159tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ các câu chuyện về những trải nghiệm, những thất bại, thành công nhằm rút ra bài học xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, tránh mắc phải những sai sót đáng tiếc để mang lại sự thành công.

        Phân loại: 158\NH556B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045206 - DPVN.045207 - DPVN.045208 - DPVN.045209 - DPVN.045210

            Kho Đọc: DVN.040827

            Kho Mượn: MVN.046740 - MVN.046741


34. Hải Hoa
. Sức mạnh của sự tĩnh tâm: Bí quyết để sống cuộc đời tự do tự tại/ Hải Hoa ch.b ; Thu Trần dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 303tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ phương pháp tìm lại cái tôi tĩnh tâm để hưởng thụ cuộc sống. Từ đó có thể nhìn thấu tất cả vinh nhục, được mất, thị phi, trắng đen, và dùng sự tỉnh táo và lí trí để nhìn nhận cuộc đời.

        Phân loại: 158.1\S-552M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045248 - DPVN.045249 - DPVN.045250 - DPVN.045251 - DPVN.045252

            Kho Đọc: DVN.040842

            Kho Mượn: MVN.046758 - MVN.046759


35. Li Leng
. Nói không với nghịch cảnh/ Li Leng ; Phương Linh dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 259tr.; 21cm. - (Cùng Dale Carnegie tiến tới thành công)

        Tóm tắt:  Giới thiệu các câu chuyện nhỏ nhằm học cách điều chỉnh tâm lí, từ đó hình thành nên thái độ nhân sinh tích cực, lạc quan trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

        Phân loại: 158\N428K

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045201 - DPVN.045202 - DPVN.045203 - DPVN.045204 - DPVN.045205


36. Khan, Arfeen
. Bạn có thế - bạn sẽ thành công. Đó là lựa chọn của bạn = You can, you will. It's your choice!: Một cách tiếp cận không-hề-ngớ-ngẩn để thay đổi cuộc sống của bạn/ Arfeen Khan ; Nhóm Sóc Xanh dịch.- H.: Lao động ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 180tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu lộ trình hoàn hảo để đi đến thành công thông qua việc: Tìm hiểu hiếu tố nội tại của bản thân, thái độ độ của bạn về những gì thế giới bỏ qua, tự tạo ra sự khác biệt trong các mối quan hệ, định hướng con đường phía trước một cách thông suốt.

        Phân loại: 158\B105C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045229 - DPVN.045230 - DPVN.045231 - DPVN.045232 - DPVN.045233

            Kho Đọc: DVN.040832

            Kho Mượn: MVN.046750 - MVN.046751


37. Meeker, Meg
. Cha mạnh mẽ, con gái giỏi giang: 10 bí quyết làm người cha tuyệt vời/ Meg Meeker ; Hải Thương dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 330tr.; 23cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu 10 bí quyết làm người cha tuyệt vời: cha là người đàn ông quan trọng nhất trong đời con gái; hãy là người hùng của con gái mình; hãy dạy cho con biết về tính khiêm tốn; Suy nghĩ thực tế và bền bỉ: Hai đức tính quý giá nhất của người cha; hãy là người đàn ông mà anh muốn con gái mình sẽ cưới....

        Phân loại: 306.874\CH100M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045334 - DPVN.045335 - DPVN.045336 - DPVN.045337 - DPVN.045338

            Kho Đọc: DVN.040849

            Kho Mượn: MVN.046772 - MVN.046773


38. Trương Tú Anh
. Dale Carnegie - Bậc thầy của nghệ thuật giao tiếp: Nghệ thuật giao tiếp học từ Dale Carnegie sẽ tiếp sức chúng ta tiến tới thành công/ Trương Tú Anh, Phùng Chấn Dực; Tuệ Văn dịch.- H.: Thanh niên; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018. - 275tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những bí quyết trong nghệ thuật giao tiếp: Khiến đối phương vui vẻ trò chuyện với bạn; nỗ lực khiến đối phương nhìn nhận sự việc một cách khách quan; giúp đối phương thay đổi nhận thức.

        Phân loại: 302.2\D103E

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045313 - DPVN.045314 - DPVN.045315 - DPVN.045316 - DPVN.045317


39. Bích Lãnh
. 100 cách giao tiếp cần học hỏi trong cuộc sống hàng ngày/ Bích Lãnh.- H.: Hồng Đức ; Công ty sách Panda, 2018. - 287tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu phương pháp giao lưu trong các tình huống khác nhau, xoay quanh các chủ đề: Tiêu điểm giao lưu - Lộ trình giao lưu - Lời cảnh báo của chuyên gia.

        Phân loại: 302.2\M458T

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002486 - XLD.002487 - XLD.002488 - XLD.002489 - XLD.002490


40. Sorensen, Michael S.
. Có tôi ở đây lắng nghe bạn/ Michael S. Sorensen ; Nguyễn Hoài Thu dịch.- H.: NXB. Hà Nội ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 204tr.; 21cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt)

        Tên sách Tiếng Anh: I hear you

        Tóm tắt:  Chia sẻ các kỹ năng đơn giản, thực tế đã được chứng minh để cải thiện các mối quan hệ trong cuộc sống của bạn.

        Phân loại: 302.2\C400T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045419 - DPVN.045420 - DPVN.045421 - DPVN.045422 - DPVN.045423

            Kho Đọc: DVN.040866

            Kho Mượn: MVN.046806 - MVN.046807


41. Yuichiro Itakura
. Tiền khôn tiền dại ở tay người dùng/ Yuichiro Itakura ; Thiên Ngân dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 187tr.: hình vẽ; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về những cơ cấu kinh tế, tài chính, thị trường chứng khoán... cùng những hiện tượng kinh tế nằm ngay trong các tình huống cuộc sống thường ngày nhằm giúp bạn quản lý tài chính cá nhân một cách hữu hiệu và khôn ngoan.

        Phân loại: 332.024\T305K

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045181 - DPVN.045182 - DPVN.045183 - DPVN.045184 - DPVN.045185

            Kho Đọc: DVN.040826

            Kho Mượn: MVN.046738 - MVN.046739


42. Khánh Nguyên
. Dạy con quản lý tiền bạc/ Khánh Nguyên b.s.- H.: Văn học, 2017. - 160tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ kinh nghiệm dạy con cách quản lý tiền bạc: Xây dựng nhận thức đúng đắn về tiền bạc, bắt đầu ngay từ những điều nhỏ, chi tiêu tiền tiêu vặt hợp lý....

        Phân loại: 332.024\D112C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002536 - XLD.002537 - XLD.002538 - XLD.002539 - XLD.002540


43. Phạm Thị Thúy
. Kỹ năng phòng vệ dành cho học sinh/ Phạm Thị Thúy, Tuấn Hiển. - In lần thứ 5.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 63tr.: tranh vẽ; 20cm

        Tóm tắt:  Hướng dẫn cho các em học sinh các kỹ năng phòng vệ an toàn để phòng chống bị bắt nạt, bắt cóc, trộm cướp, lừa gạt, đi lạc đường, xâm hại tình dục....

        Phân loại: 363.11\K600N

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002636 - XLD.002637 - XLD.002638 - XLD.002639 - XLD.002640


44. Những cách thông minh để sinh tồn trong mọi hoàn cảnh
: Kĩ năng đi dã ngoại/ Dominic Utton ; Minh hoạ: David Semple ; Nguyễn Thị Hương dịch.- H.: Kim Đồng, 2018. - 187tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 7+)

        Tóm tắt:  Hướng dẫn các kĩ năng đi dã ngoại ở bên ngoài như các vấn đề xác định hướng trong tự nhiên, sống trong thế giới hoang dã, sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt, đi săn và câu cá....

        Phân loại: 363.1\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002626 - XLD.002627 - XLD.002628 - XLD.002629 - XLD.002630


45. Joo Hee Yeon
. Toán và những con số kỳ diệu: Bí kíp nắm vững kiến thức Toán của siêu học sinh/ Joo Hee Yeon ; Yoo Nam Young minh họa ; Nguyễn Hồng Đăng dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty sách Alpha, 2019. - 143tr.: tranh vẽ; 24cm. - (Để luôn đạt điểm 10)

        Phân loại: 372.7\T406V

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002551 - XLD.002552 - XLD.002553 - XLD.002554 - XLD.002555


46. Reading and handwriting - Đọc và tập viết tiếng Anh
.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        T.2.- 2018.- 63tr.

        Tóm tắt:  Rèn luyện các kĩ năng: Đọc đoạn văn; tập viết trên dòng kẻ có sẵn; trả lời câu hỏi đọc hiểu; ôn tập qua các trò chơi thú vị.

        Phân loại: 372.65\R200D

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004252 - DPVV.004253 - DPVV.004254 - DPVV.004255 - DPVV.004256

            Kho Thiếu Nhi: TN.037764 - TN.037765


47. Reading and handwriting - Đọc và tập viết tiếng Anh
.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        T.1.- 2018.- 63tr.

        Tóm tắt:  Rèn luyện các kĩ năng: Đọc đoạn văn; tập viết trên dòng kẻ có sẵn; trả lời câu hỏi đọc hiểu; ôn tập qua các trò chơi thú vị.

        Phân loại: 372.65\R200D

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004242 - DPVV.004243 - DPVV.004244 - DPVV.004245 - DPVV.004246

            Kho Thiếu Nhi: TN.037758 - TN.037759


48. Reading and handwriting - Đọc và tập viết tiếng Anh
.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        T.3.- 2018.- 63tr.

        Tóm tắt:  Rèn luyện các kĩ năng: Đọc đoạn văn; tập viết trên dòng kẻ có sẵn; trả lời câu hỏi đọc hiểu; ôn tập qua các trò chơi thú vị.

        Phân loại: 372.65\R200D

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004247 - DPVV.004248 - DPVV.004249 - DPVV.004250 - DPVV.004251

            Kho Thiếu Nhi: TN.037762 - TN.037763


49. Những câu chuyện khuyến khích trẻ say mê học hỏi
: Dành cho lứa tuổi từ 7 đến 14 tuổi/ S.t, biên dịch: Trương Gia Quyền, Trương Khiết Mi.- Tp. HCM.: Văn hóa văn nghệ, 2016. - 283tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm 101 câu chuyện nhằm khuyến khích những bạn nhỏ thuộc lứa tuổi 7-14 tuổi say mê tìm hiểu, học hỏi như: Con người có được nặn ra từ đất hay không, nhà khoa học nghiệp dư trồng đậu Hà Lan, bên trong nhân tế bào có những bí mật gì....

        Phân loại: 372.3\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002506 - XLD.002507 - XLD.002508 - XLD.002509 - XLD.002510


50. Nguyễn Duy Cần
. Tôi tự học: Phương pháp tự học, tự đào luyện cho mình một nền tảng văn hoá vững chắc cả về bề sâu lẫn bề rộng/ Nguyễn Duy Cần. - In lần thứ 19.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2019. - 262tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu về các phương pháp tự học tập, rèn luyện nền tảng tinh thần cho con người, bổ sung những phương pháp tư duy, phương pháp học tập chưa được truyền đạt từ gia đình, từ nhà trường qua những ghi chép cảm nhận sâu sắc của tác giả.

        Phân loại: 371.3\T452T

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002631 - XLD.002632 - XLD.002633 - XLD.002634 - XLD.002635

 

 

 

4 - NGÔN NGỮ HỌC

51. Từ điển Tiếng Việt: Dành cho học sinh/ Hà Quang Năng (ch.b.), Hà Thị Quế Hương, Đặng Thuý Hằng, Dương Thị Dung. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2019. - 519tr.; 18cm

        Tóm tắt:  Trình bày những từ tiếng Việt thông dụng, những từ trong sách giáo khoa tiếng Việt và ngữ văn phổ thông các cấp, từ ngữ thường dùng trên sách báo; từ ngữ cổ; từ ngữ lịch sử xuất hiện trong ca dao, tục ngữ... Từ đó, cung cấp cho người dùng một hệ thống lời giải thích rõ ràng, súc tích, dễ hiểu, phù hợp với trình độ và năng lực tiếp nhận của học sinh.

        Phân loại: 495.9223\T550Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045168 - DPVN.045169 - DPVN.045170 - DPVN.045171 - DPVN.045172

            Kho Tra Cứu: TC.001443 - TC.001444


52. Elementary Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
: Dành cho học sinh/ Sineva Chang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        Workbook.6.- 2018.- 136tr.

        Tóm tắt:  Các bài tập được nhóm theo các chủ đề ngữ pháp. Đáp án ở cuối mỗi cuốn sách giúp giáo viên cùng cha mẹ theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

        Phân loại: 428\E201E

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004237 - DPVV.004238 - DPVV.004239 - DPVV.004240 - DPVV.004241

            Kho Thiếu Nhi: TN.037756 - TN.037757


53. Elementary Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
: Dành cho học sinh/ Sineva Chang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        Workbook.4.- 2018.- 136tr.

        Tóm tắt:  Các bài tập được nhóm theo các chủ đề ngữ pháp. Đáp án ở cuối mỗi cuốn sách giúp giáo viên cùng cha mẹ theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

        Phân loại: 428\E201E

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004227 - DPVV.004228 - DPVV.004229 - DPVV.004230 - DPVV.004231

            Kho Thiếu Nhi: TN.037752 - TN.037753


54. English comprehension - Bài tập đọc hiểu tiếng Anh
: Dành cho học sinh/ K. Selvarani, Irene Lee.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        T.4.- 2018.- 88tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu 40 bài tập trắc nghiệm và câu hỏi mở. Các bài tập được phân loại theo mức độ cơ bản, trung bình và nâng cao. Có thang điểm đánh giá cho mỗi bài.

        Phân loại: 428\E204L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004197 - DPVV.004198 - DPVV.004199 - DPVV.004200 - DPVV.004201

            Kho Thiếu Nhi: TN.037740 - TN.037741


55. English comprehension - Bài tập đọc hiểu tiếng Anh
: Dành cho học sinh/ K. Selvarani, Irene Lee.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        T.2.- 2018.- 88tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu 40 bài tập trắc nghiệm và câu hỏi mở. Các bài tập được phân loại theo mức độ cơ bản, trung bình và nâng cao. Có thang điểm đánh giá cho mỗi bài.

        Phân loại: 428\E204L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004187 - DPVV.004188 - DPVV.004189 - DPVV.004190 - DPVV.004191

            Kho Thiếu Nhi: TN.037736 - TN.037737


56. English comprehension - Bài tập đọc hiểu tiếng Anh
: Dành cho học sinh/ K. Selvarani, Irene Lee.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        T.6.- 2018.- 152tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu 40 bài tập trắc nghiệm và câu hỏi mở. Các bài tập được phân loại theo mức độ cơ bản, trung bình và nâng cao. Có thang điểm đánh giá cho mỗi bài.

        Phân loại: 428\E204L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004207 - DPVV.004208 - DPVV.004209 - DPVV.004210 - DPVV.004211

            Kho Thiếu Nhi: TN.037744 - TN.037745


57. English comprehension - Bài tập đọc hiểu tiếng Anh
: Dành cho học sinh/ K. Selvarani, Irene Lee.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        T.1.- 2018.- 88tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu 40 bài tập trắc nghiệm và câu hỏi mở. Các bài tập được phân loại theo mức độ cơ bản, trung bình và nâng cao. Có thang điểm đánh giá cho mỗi bài.

        Phân loại: 428\E204L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004182 - DPVV.004183 - DPVV.004184 - DPVV.004185 - DPVV.004186

            Kho Thiếu Nhi: TN.037734 - TN.037735


58. Elementary Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
: Dành cho học sinh/ Sineva Chang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        Workbook.2.- 2018.- 136tr.

        Tóm tắt:  Các bài tập được nhóm theo các chủ đề ngữ pháp. Đáp án ở cuối mỗi cuốn sách giúp giáo viên cùng cha mẹ theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

        Phân loại: 428\E201E

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004217 - DPVV.004218 - DPVV.004219 - DPVV.004220 - DPVV.004221

            Kho Thiếu Nhi: TN.037748 - TN.037749


59. English comprehension - Bài tập đọc hiểu tiếng Anh
: Dành cho học sinh/ K. Selvarani, Irene Lee.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        T.5.- 2018.- 152tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu 40 bài tập trắc nghiệm và câu hỏi mở. Các bài tập được phân loại theo mức độ cơ bản, trung bình và nâng cao. Có thang điểm đánh giá cho mỗi bài.

        Phân loại: 428\E204L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004202 - DPVV.004203 - DPVV.004204 - DPVV.004205 - DPVV.004206

            Kho Thiếu Nhi: TN.037742 - TN.037743


60. Quỳnh Trang
. Toeic 10 phút mỗi ngày 800 điểm trong tầm tay/ Quỳnh Trang.- H.: Nxb. Hà Nội ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 399tr.: bảng; 24cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ những kiến thức bám sát đề thi TOEIC dạng mới và các bài tập về cấu trúc ngữ pháp, đọc hiểu, từ vựng được sắp xếp từ thấp tới cao, từ dễ tới khó cùng những chiến thuật, mẹo làm bài thi từ kinh nghiệm luyện thi nhiều năm.

        Phân loại: 428\T421M

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008355

            Kho Mượn: MVV.008388 - MVV.008389


61. Elementary Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
: Dành cho học sinh/ Sineva Chang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        Workbook.5.- 2018.- 136tr.

        Tóm tắt:  Các bài tập được nhóm theo các chủ đề ngữ pháp. Đáp án ở cuối mỗi cuốn sách giúp giáo viên cùng cha mẹ theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

        Phân loại: 428\E201E

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004232 - DPVV.004233 - DPVV.004234 - DPVV.004235 - DPVV.004236

            Kho Thiếu Nhi: TN.037754 - TN.037755


62. Elementary Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
: Dành cho học sinh/ Sineva Chang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        Workbook.3.- 2018.- 144tr.

        Tóm tắt:  Các bài tập được nhóm theo các chủ đề ngữ pháp. Đáp án ở cuối mỗi cuốn sách giúp giáo viên cùng cha mẹ theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

        Phân loại: 428\E201E

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004222 - DPVV.004223 - DPVV.004224 - DPVV.004225 - DPVV.004226

            Kho Thiếu Nhi: TN.037750 - TN.037751


63. English comprehension - Bài tập đọc hiểu tiếng Anh
: Dành cho học sinh/ K. Selvarani, Irene Lee.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        T.3.- 2018.- 88tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu 40 bài tập trắc nghiệm và câu hỏi mở. Các bài tập được phân loại theo mức độ cơ bản, trung bình và nâng cao. Có thang điểm đánh giá cho mỗi bài.

        Phân loại: 428\E204L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004192 - DPVV.004193 - DPVV.004194 - DPVV.004195 - DPVV.004196

            Kho Thiếu Nhi: TN.037738 - TN.037739


64. Elementary Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
: Dành cho học sinh/ Sineva Chang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        Workbook.1.- 2018.- 144tr.

        Tóm tắt:  Các bài tập được nhóm theo các chủ đề ngữ pháp. Đáp án ở cuối mỗi cuốn sách giúp giáo viên cùng cha mẹ theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

        Phân loại: 428\E201E

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004212 - DPVV.004213 - DPVV.004214 - DPVV.004215 - DPVV.004216

            Kho Thiếu Nhi: TN.037746 - TN.037747


65. Quách Thị Gấm
. Ngôn ngữ giảng dạy của giáo viên bậc tiểu học dưới góc nhìn hội thoại/ Quách Thị Gấm.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 198tr.: bảng; 18cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu ngôn ngữ lớp học và hướng dẫn tiếp cận phân tích ngôn ngữ lớp học; trình bày bối cảnh giao tiếp và cấu trúc hội thoại lớp học; các hành vi ngôn ngữ giáo viên sử dụng trên lớp học và sự khác biệt giới trong ngôn ngữ giảng dạy của giáo viên đối với học sinh.

        Phân loại: 407.1\NG454N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045173 - DPVN.045174 - DPVN.045175 - DPVN.045176 - DPVN.045177 - DPVN.045178 - DPVN.045179


66. Hỏi đáp cùng tiến sĩ Meo thông thái - Cuộc sống thường ngày
/ Nhóm YOU FU ; Tứ Huỳnh dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 79tr.: tranh màu; 21cm

        Tóm tắt:  Những câu hỏi đáp về cuộc sống thường ngày: Vì sao phần lớn các vật chứa đựng có hình tròn? Vì sao khi nấu ăn phải đậy vung? Trùm chăn kín đầu khi ngủ có ảnh hưởng thế nào? Vì sao lật đật không bao giờ bị đổ? Vì sao khi dây khóa đã kéo lên thì không thể tách hai bên khóa ra? Vì sao khi mặc đồ tối màu ta dễ bị muỗi đốt hơn?....

        Phân loại: 500\H428Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045279 - DPVN.045280 - DPVN.045281 - DPVN.045282 - DPVN.045283 - DPVN.045284 - DPVN.045285


67. Stine, Megan
. Marie Curie là ai?/ Megan Stine ; Ted Hammond ; Trà Mít dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 109tr.; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)

        Tóm tắt:  Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học nhà bác học Marie Curie.

        Phân loại: 509\M109C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002461 - XLD.002462 - XLD.002463 - XLD.002464 - XLD.002465


68. Đồng Tâm
. Em yêu thiên nhiên bốn mùa -- Mùa hè ếch kêu râm ran/ Đồng Tâm ; Minh Thuận dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 60tr.: tranh màu; 25cm

        Tóm tắt:  Gồm những câu chuyện thú vị với minh họa đặc sắc dành cho các bạn nhỏ muốn tìm hiểu thiên nhiên đất trời và tri thức về thế giới tự nhiên....

        Phân loại: 508.2\E202Y

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004264 - DPVV.004265 - DPVV.004266 - DPVV.004267 - DPVV.004268 - DPVV.004269 - DPVV.004270


69. Đồng Tâm
. Em yêu thiên nhiên bốn mùa -- Mùa xuân côn trùng thức giấc/ Đồng Tâm ; Minh Thuận dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 60tr.: tranh màu; 25cm

        Tóm tắt:  Gồm những câu chuyện thú vị với minh họa đặc sắc dành cho các bạn nhỏ muốn tìm hiểu thiên nhiên đất trời và tri thức về thế giới tự nhiên....

        Phân loại: 508.2\E202Y

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004278 - DPVV.004279 - DPVV.004280 - DPVV.004281 - DPVV.004282 - DPVV.004283 - DPVV.004284


70. Mullenheim, Sophie de
. Thiên nhiên kỳ thú/ Sophie de Mullenheim ; Minh hoạ: Mauro Mazarri ; Mai Linh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2018. - 95tr.: tranh màu; 34cm. - (Bách khoa thư Larousse)

        Tóm tắt:  Giới thiệu những điều kỳ thú về thiên nhiên về địa lý, khí hậu, các loài thực vật, động vật....

        Phân loại: 508\TH305N

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002331 - XLD.002332 - XLD.002333 - XLD.002334 - XLD.002335


71. Đồng Tâm
. Em yêu thiên nhiên bốn mùa -- Mùa thu táo chín đỏ cây/ Đồng Tâm ; Minh Thuận dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 60tr.: tranh màu; 25cm

        Tóm tắt:  Gồm những câu chuyện thú vị với minh họa đặc sắc dành cho các bạn nhỏ muốn tìm hiểu thiên nhiên đất trời và tri thức về thế giới tự nhiên....

        Phân loại: 508.2\E202Y

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004257 - DPVV.004258 - DPVV.004259 - DPVV.004260 - DPVV.004261 - DPVV.004262 - DPVV.004263


72. Đồng Tâm
. Em yêu thiên nhiên bốn mùa -- Mùa đông tuyết rơi đầy trời/ Đồng Tâm ; Minh Thuận dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 60tr.: tranh màu; 25cm

        Tóm tắt:  Gồm những câu chuyện thú vị với minh họa đặc sắc dành cho các bạn nhỏ muốn tìm hiểu thiên nhiên đất trời và tri thức về thế giới tự nhiên....

        Phân loại: 508.2\E202Y

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004271 - DPVV.004272 - DPVV.004273 - DPVV.004274 - DPVV.004275 - DPVV.004276 - DPVV.004277


73. Robinson, Tom
. Tớ tuy duy như một nhà khoa học: Tất tần tật vầ một thí nghiệm khoa học/ Tom Robinson ; Nguyễn Hồng Đăng dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty sách Alpha, 2018. - 133tr.: tranh vẽ; 22cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những kiến thức cơ bản về năm lĩnh vực khoa học: Sinh học, Hóa học, Vật lí, Trái Đất và bầu trời, Cơ thể con người.

        Phân loại: 507.8\T460T

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002556 - XLD.002557 - XLD.002558 - XLD.002559 - XLD.002560


74. Hỏi đáp cùng tiến sĩ Meo thông thái - Trái đất và thiên văn học
/ Nhóm YOU FU ; Tứ Huỳnh dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 79tr.: tranh màu; 21cm

        Tóm tắt:  Hỏi đáp về trái đất và thiên văn học: Vũ trụ của chúng ta có những gì? Vì sao mặt trời có thể phát ra ánh sáng? Vì sao không nên nhìn trực tiếp vào mặt trời? Vì sao mặt trăng lại đi theo em nhỉ? Vì sao lại đặt tên là sao chổi?....

        Phân loại: 520\H428Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045265 - DPVN.045266 - DPVN.045267 - DPVN.045268 - DPVN.045269 - DPVN.045270 - DPVN.045271


75. Sabol, Stephnie
. Hệ mặt trời ở đâu?/ Stephnie Sabol, Ted Hammond ; Phan Hoan dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 111tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Tri thức phổ thông. Những địa danh làm nên lịch sử)

        Tóm tắt:  Khám phá vẻ đẹp của bầu trời và vũ trụ vô biên.

        Phân loại: 523.2\H250M

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002376 - XLD.002377 - XLD.002378 - XLD.002379 - XLD.002380


76. Brallier, Jess M
. Albert Einstein là ai?/ Jess M. Brallier, Robert Andrew Parker ; Tôn Nữ Thanh Bình dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 107tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)

        Tóm tắt:  Tìm hiểu về tiểu sử, sự nghiệp của nhà bác học vĩ đại nhất mọi thời đại Albert Einstein.

        Phân loại: 530.092\A103E

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002401 - XLD.002402 - XLD.002403 - XLD.002404 - XLD.002405


77. Shin Seung Hee
. Vô vàn vật chất: Bí kíp nắm vững kiến thức Hóa học của siêu học sinh/ Shin Seung Hee ; Yoo Nam Young minh họa : Lê Hải dịch.- H.: Dân trí ; Công ty sách Alpha, 2019. - 143tr.: tranh vẽ; 24cm. - (Để luôn đạt điểm 10)

        Phân loại: 540\V450V

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002546 - XLD.002547 - XLD.002548 - XLD.002549 - XLD.002550


78. Hỏi đáp cùng tiến sĩ Meo thông thái - Thực vật diệu kỳ
/ Nhóm YOU FU ; Tứ Huỳnh dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 79tr.: tranh màu; 21cm

        Tóm tắt:  Những câu hỏi đáp về thực vật: Vì sao thực vật mọc hướng lên? Vì sao hạt giống để lâu vẫn nảy mầm được? Vì sao lá cây xấu hổ khép lại khi bị chạm vào? Vì sao khi ngửi hoa ta thấy có mùi hương?....

        Phân loại: 580\H428Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045286 - DPVN.045287 - DPVN.045288 - DPVN.045289 - DPVN.045290 - DPVN.045291 - DPVN.045292


79. Hỏi đáp cùng tiến sĩ Meo thông thái - Vương quốc động vật
/ Nhóm YOU FU ; Tứ Huỳnh dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 79tr.: tranh màu; 21cm

        Tóm tắt:  Hỏi đáp những câu hỏi về động vật: Tại sao ngựa vằn có sọc trắng đen trên thân? Gai nhím có công dụng gì? Vì sao chuột thích gặm đồ vật? Vì sao mũi của voi dài thế? Vì sao chim công lại xòe đuôi ra? Loài chim có răng không?....

        Phân loại: 590\H428Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045258 - DPVN.045259 - DPVN.045260 - DPVN.045261 - DPVN.045262 - DPVN.045263 - DPVN.045264

 

6 - KỸ THUẬT

80. Yuko Hirose
. Dọn cho gọn tâm trí: Một cuốn sách về nghệ thuật sắp xếp và buông bỏ/ Yuko Hirose ; Nguyễn Hải Anh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 134tr.: ảnh; 21cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ về cách sắp xếp và dọn dẹp nhà cửa, không gian sống, cũng là sắp xếp và dọn dẹp tâm trí và đời sống tinh thần nhằm giải phóng bản thân khỏi gánh nặng cuộc sống vật chất theo chủ nghĩa tối giản Danshari.

        Phân loại: 640\D430C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045464 - DPVN.045465 - DPVN.045466 - DPVN.045467 - DPVN.045468

            Kho Đọc: DVN.040877

            Kho Mượn: MVN.046829 - MVN.046830


81. Emiko Kata
. Quy tắc của sự thanh lịch/ Emiko Kata ; Komorebi dịch. - Tái bản lần thứ nhất.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 151tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu 30 quy tắc sống thanh lịch cho nữ giới từ vẻ bề ngoài, chuyện trò, cách cư xử cho đến thanh lịch trong cảm xúc.

        Phân loại: 646.7\QU600T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045545 - DPVN.045546 - DPVN.045547 - DPVN.045548 - DPVN.045549

            Kho Đọc: DVN.040892

            Kho Mượn: MVN.046859 - MVN.046860


82. Kỹ năng sinh tồn cho trẻ
.- H.: Dân trí ; Alphabooks, 2018

        T.2 : Sống khỏe ư? Đơn giản cực!.- 2018.- 139tr.

        Tóm tắt:  Gồm các kiến thức kĩ năng sinh tồn dành cho trẻ đề cập đến tất cả những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ nhỏ trong mọi khía cạnh đời sống. Với nhiều tình huống bất ngờ, khẩn cấp và nguy hiểm được miêu tả dưới hình thức tranh minh họa, mang đến cho trẻ những kiến thức đúng và phương pháp phòng tránh hiệu quả nhất....

        Phân loại: 646.7\K600N

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002231 - XLD.002232 - XLD.002233 - XLD.002234 - XLD.002235, XLD.003981 - XLD.003982 - XLD.003983 - XLD.003984 - XLD.003985


83. Đặng Trầm
. Luôn hoàn mỹ. Luôn thời thượng. Luôn hào nhoáng. Có phong cách riêng: Luôn hoàn mỹ, luôn thời thượng, luôn hào nhoáng/ Đặng Trâm ; Nga Linh minh họa.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 255tr.: ảnh, tranh vẽ; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những kiến thức, kĩ năng cơ bản giúp bạn trở thành một người phụ nữ hoàn hảo trong cuộc sống từ: Phong cách, hình dáng, giọng nói, cách ứng xử duyên dáng, năng động, thanh lịch, lãng mạn, xây dựng hình tượng riêng, thời trang Stylist... Từ đó xây dựng được phong cách thời trang riêng biệt, không quá hào nhoáng, nhưng đủ thanh lịch và ấn tượng.

        Phân loại: 646.70082\L517H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004295 - DPVV.004296 - DPVV.004297 - DPVV.004298 - DPVV.004299

            Kho Đọc: DVV.008354

            Kho Mượn: MVV.008386 - MVV.008387


84. Emiko Kato
. Ngôn ngữ của sự thông thái/ Emiko Kato ; Nguyễn Hải Anh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 213tr.: tranh vẽ; 19cm

        Tóm tắt:  Miêu tả sinh động về phương thức sống thông thái. Từ đó "nâng cấp" đời sống cá nhân và tìm được sự thăng hoa trong những điều đơn giản nhất.

        Phân loại: 646.7\NG454N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045482 - DPVN.045483 - DPVN.045484 - DPVN.045485 - DPVN.045486

            Kho Đọc: DVN.040881

            Kho Mượn: MVN.046837 - MVN.046838


85. Kishi Hidemitsu
. Giúp con trưởng thành từ thất bại: Người Nhật dạy con tự lập, tự tin và bản năng sinh tồn/ Kishi Hidemitsu ; Trương Thúy Linh dịch.- H.: Kim Đồng, 2018. - 171tr.; 19cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)

        Tóm tắt:  Phương pháp giáo dục giúp trẻ có thể trưởng thành từ những thất bại hay va vấp lớn nhỏ trong đời, để luôn lạc quan đối diện với khó khăn thử thách. Phân tích vai trò của cha mẹ trong quá trình hình thành "sự mạnh mẽ thực sự" của con trẻ.

        Phân loại: 649\GI-521C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002611 - XLD.002612 - XLD.002613 - XLD.002614 - XLD.002615


86. Fusaichi Yamazaki
. Mẹ cáu giận con hư hỏng/ Fusaichi Yamazaki ; Ngọc Chân dịch. - In lần thứ 3.- H.: Phụ nữ ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 211tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ những kinh nghiệm quý báu kiềm chế những cơn nóng giận, nhẹ nhàng giúp con phát huy tiềm năng của bản thân để trưởng thành một cách vui tươi, khoẻ mạnh.

        Phân loại: 649\M200C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002466 - XLD.002467 - XLD.002468 - XLD.002469 - XLD.002470


87. Meeker, Meg
. Mẹ kiên cường con mạnh mẽ: Những bài học dạy con phi thường/ Meg Meeker ; Lương Hồng Duyên dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 546tr.; 23cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ lộ trình nuôi dạy con từ khi vừa mới lọt lòng cho đến khi trưởng thành, để con phát triển một cách lành mạnh về cả thể chất và tinh thần; với những đức tính tốt như: có trách nhiệm, vị tha, biết nhận lỗi và cầu mong sự tha thứ....

        Phân loại: 649\M200K

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045121 - DPVN.045122 - DPVN.045123 - DPVN.045124 - DPVN.045125

            Kho Đọc: DVN.040817

            Kho Mượn: MVN.046720 - MVN.046721


88. Hầu Bảo Đạt
. Những bài học dạy con quý giá từ người xưa/ Hầu Bảo Đạt ; Đỗ Thuỷ Hạnh dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 331tr.; 23cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những kinh nghiệm, bí quyết chăm con của người xưa và tìm ra phương pháp hiệu quả nhất áp dụng với con mình để chúng trở thành những đứa trẻ tốt, cụ thể theo những tiêu chí: Hiếu thuận, giữ lễ, cẩn thận, biết giữ chữ tín, biết yêu thương mọi người, gần gũi và học tập người tài đức, dư lực học văn.

        Phân loại: 649\NH556B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045253 - DPVN.045254 - DPVN.045255 - DPVN.045256 - DPVN.045257

            Kho Đọc: DVN.040843

            Kho Mượn: MVN.046760 - MVN.046761


89. Nguyễn Hương Giang
. Mẹ Việt giúp con học tốt tiếng Anh/ Nguyễn Hương Giang.- H.: Kim Đồng, 2017. - 90tr.; 21cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)

        Tóm tắt:  Giúp các bậc phụ huynh tìm hiểu một số phương pháp giúp con học tốt tiếng Anh như: Khi nào cho con học tiếng Anh là tốt nhất; con học thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất; bố mẹ không biết tiếng Anh có thể giúp gì cho con; có nên cho con đi du học sớm....

        Phân loại: 649\M200V

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002621 - XLD.002622 - XLD.002623 - XLD.002624 - XLD.002625


90. Aubineau, Nicolas
. Bệnh tim không đáng lo: Chế độ dinh dưỡng toàn diện để chăm sóc sức khoẻ tim mạch/ Nicolas Aubineu ; Hồng Nhung dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 147tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Pháp: Mon programme gourmand pour prendre soin de mon coeur

        Tóm tắt:  Giới thiệu phương pháp chăm sóc trái tim khoẻ mạnh trong 21 ngày với 3 giai đoạn để hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và phương pháp nấu nướng tốt thông qua các thực đơn, công thức món ăn.

        Phân loại: 641.5\B256T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004285 - DPVV.004286 - DPVV.004287 - DPVV.004288 - DPVV.004289

            Kho Đọc: DVV.008352

            Kho Mượn: MVV.008382 - MVV.008383


91. Bartholomew, Rachel
. Ăn uống chánh niệm: Phương pháp ăn uống của Thiền sư Thích Nhất Hạnh/ Rachel Bartholomew, Mandy Person ; Yến Linh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 166tr.: tranh vẽ; 24cm

        Tên sách ngoài bìa ghi: Ăn uống chánh niệm. - Tên sách tiếng Anh: Mindful eating

        Tóm tắt:  Trình bày nhu cầu riêng biệt của mỗi cơ thể, từ đó hiểu thêm về giá trị to lớn của các loại thực phẩm chưa qua chế biến đã nuôi dưỡng cơ thể, sức khoẻ và tiếp thêm năng lượng thông qua chế độ ăn uống và phong cách sống, thay đổi những thói quen, nguyên tắc của ăn uống chánh niệm, ăn uống chánh niệm và việc giảm cân, duy trì ăn uống chánh niệm trong thời gian dài.

        Phân loại: 641.5\Ă115U

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008356

            Kho Mượn: MVV.008390 - MVV.008391


92. Teisbaek, Pernille
. Mặc đẹp kiểu Scandinavian - Đơn giản nhưng tinh tế/ Pernille Teisbaek ; Nguyễn Thuỳ Trang dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 191tr.: ảnh màu; 24cm

        Tóm tắt:  Đưa ra những mẹo nhỏ về cách tạo nên một tủ đồ tối giản, làm sao để kết hợp hoạ tiết trên quần áo, thuần thục phong cách lưỡng tính, cách kết hợp trang phục mới.. cùng với nhiều lời khuyên thời trang độc đáo khác.

        Phân loại: 646\M113Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004290 - DPVV.004291 - DPVV.004292 - DPVV.004293 - DPVV.004294

            Kho Đọc: DVV.008353

            Kho Mượn: MVV.008384 - MVV.008385


93. Buckley Jr, James
. Anh em nhà Wright là ai?/ James  Buckley Jr, Tim Foley ; Thanh Huyền dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 107tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)

        Tóm tắt:  Khám phá cuộc đời của những người không bao giời từ bỏ ước mơ bay, anh em nhà Wright.

        Phân loại: 629.13\A107E

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002371 - XLD.002372 - XLD.002373 - XLD.002374 - XLD.002375


94. Edwards, Roberta
. Nei Armstrong là ai?/ Roberta Edwards, Stepphen Marchesi ; Linh Chi dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 107tr.: tranh vẽ; 19cm

        Phân loại: 629.450092\N201A

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002456 - XLD.002457 - XLD.002458 - XLD.002459 - XLD.002460


95. Frith, Margaret
. Thomas Alva Edison là ai?/ Margaret Frith, John O'Brien ; Dịch: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Hoa, Nguyễn Hằng Hà. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 109tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)

        Tóm tắt:  Giới thiệu những câu chuyện về Thomas Alva Edison - người đàn ông đã thay đổi thế giới bằng việc sáng chế ra bóng điện.

        Phân loại: 621.3092\TH429A

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002441 - XLD.002442 - XLD.002443 - XLD.002444 - XLD.002445


96. Kim Chính Hạo
. 20 - 30 tuổi - Mười năm vàng quyết định bạn là ai/ Kim Chính Hạo ; Lam Nguyệt dịch.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 407tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những việc cần làm trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 tuổi: bạn nhất định phải tìm được phương hướng; bạn cần chuẩn bị tốt những điều gì?; bạn phải học được cách tích lũy nguồn lực con người; bạn cần nắm vững kĩ năng giao tiếp....

        Phân loại: 650.1\H103M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045319 - DPVN.045320 - DPVN.045321 - DPVN.045322 - DPVN.045323

            Kho Đọc: DVN.040846

            Kho Mượn: MVN.046766 - MVN.046767


97. Leow, Kenneth
. Hiện thực hóa sự nghiệp: Hiểu rõ thực tại, hướng tới tương lai/ Kenneth Leow ; Nguyễn Ngọc Ưu dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018. - 223tr.; 21cm

        Phân loại: 650.1\H305T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045293 - DPVN.045294 - DPVN.045295 - DPVN.045296 - DPVN.045297

            Kho Đọc: DVN.040844

            Kho Mượn: MVN.046762 - MVN.046763


98. Du Mẫn Hồng
. Đúng việc đúng thời điểm: Những bài học vàng trong khởi nghiệp/ Du Mẫn Hồng ; Phạm Hồng Yến dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2019. - 271tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết khởi nghiệp của tác giả - một nhà khởi nghiệp, đầu tư thành công và của một số nhà tỉ phú khác: biết năm bắt cơ hội và không dừng lại, tránh rơi vào bẫy, xử lí tốt các mối quan hệ, cách điều chỉnh tâm thái khi gặp khó khăn, bước qua khó khăn, giữ vững chí khí,....

        Phân loại: 650.1\Đ513V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045243 - DPVN.045244 - DPVN.045245 - DPVN.045246 - DPVN.045247

            Kho Đọc: DVN.040841

            Kho Mượn: MVN.046756 - MVN.046757


99. Trần Dục Đình
. Bí quyết đàm phán để nắm bắt mọi thương vụ/ Trần Dục Đình ; Hi Hi dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 275tr.; 23cm

        Tóm tắt:  Những bí quyết để chuẩn bị trước khi đàm phán để đối thủ đồng thuận với cách của bạn, để bạn dành chiến thắng tối đa trong các cuộc đàm phán.

        Phân loại: 650.1\B300Q

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045329 - DPVN.045330 - DPVN.045331 - DPVN.045332 - DPVN.045333

            Kho Đọc: DVN.040848

            Kho Mượn: MVN.046770 - MVN.046771


100. Offir, Amit
. Vừa du lịch vừa kiếm tiền = Travel the world and make money/ Amit Offir ; Bảo Ngọc ( dịch ).- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 231tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ những kinh nghiệm giúp bạn có thể đi khắp thế giới đồng thời độc lập về tài chính, cho phép bạn theo đuổi sở thích của mình, đến gần hơn mục đích sống của mình và trở thành người hoàn hảo nhất mà bạn có thể..

        Phân loại: 650.1\V551D

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045148 - DPVN.045149 - DPVN.045150 - DPVN.045151 - DPVN.045152

            Kho Đọc: DVN.040823

            Kho Mượn: MVN.046732 - MVN.046733


101. Han Kok Kwang
. Nhiệm vụ triệu đô: Cùng con xây dựng sự nghiệp thành công/ Han Kok Kwang ; Đinh Anh Phương (dịch).- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 379tr.: tranh vẽ; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày kế hoạch chi tiết giải quyết những thay đổi tất yếu sẽ diễn ra, tạo nên thành quả và đóng góp tài năng để xây dựng thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Từ đó để thấy tầm quan trọng của phẩm chất lãnh đạo hiệu quả và các chiến lược ra quyết định cần thiết để chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu..

        Phân loại: 650.1\NH304V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045138 - DPVN.045139 - DPVN.045140 - DPVN.045141 - DPVN.045142

            Kho Đọc: DVN.040821

            Kho Mượn: MVN.046728 - MVN.046729


102. Hidenobu Senga
. Giá trong chiến lược kinh doanh: Đắt mà bán chạy, rẻ mà có lãi/ Hidenobu Senga ; Nguyễn Nhật Linh dịch ; Trịnh Tùng h.đ.. - In lần thứ 2.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2019. - 227tr.: minh họa; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày một số vấn đề cơ bản về giá cả cùng mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing, hình thức kinh doanh với chính sách về giá cả.

        Phân loại: 658.8\GI-100T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045128 - DPVN.045129 - DPVN.045130 - DPVN.045131 - DPVN.045132

            Kho Đọc: DVN.040819

            Kho Mượn: MVN.046724 - MVN.046725


103. Du Lượng
. Công thức thành công của người bán hàng xuất sắc = Top Sales/ Du Lượng ; Đỗ Thu Thủy dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 271tr.; 23cm

        Tóm tắt:  Gia nhập lớp bồi dưỡng nhân viên bán hàng xuất sắc; lòng tin và tâm thái quyết định cơ hội thành công của bạn; trước khi chào hàng sản phẩm, hãy chào hàng bản thân; công thức thành công của nhân viên bán hàng xuất sắc: có những mối quan hệ tốt; giữ chân khách hàng mục tiêu của bạn, không bỏ cuộc....

        Phân loại: 658.85\C455T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045339 - DPVN.045340 - DPVN.045341 - DPVN.045342 - DPVN.045343

            Kho Đọc: DVN.040850

            Kho Mượn: MVN.046774 - MVN.046775

104. Lâm Tú Uyển. Khách hàng khó vẫn thừa sức đối phó: Bí quyết ứng xử trong bán hàng/ Lâm Tú Uyển ; Thanh Loan dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 209tr.; 23cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu 10 kiểu khách hàng điển hình, được chia thành 90 ví dụ khác nhau giúp những người bán hàng có thể nhanh chóng chốt đơn hàng với khách....

        Phân loại: 658.85\KH102H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045324 - DPVN.045325 - DPVN.045326 - DPVN.045327 - DPVN.045328

            Kho Đọc: DVN.040847

            Kho Mượn: MVN.046768 - MVN.046769


105. Đường Sùng Kiện
. Bán hàng quý ở cái tâm/ Đường Sùng Kiện ; Đỗ Thùy Hạnh dịch. - In lần thứ 2.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 319tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Bán hàng công việc đầy khó khăn, một nhân viên bán hàng chân chính nhất định phải có lương tâm với bản thân và nghề nghiệp, muốn theo đuổi ước mơ để đi đến thành công, chúng ta cần không ngừng rèn luyện bản thân: Lạc quan, thông minh, khiêm tốn, khéo léo, cảnh giác, chân thành, kiên trì, tỉ mỉ, quyết tâm, bình thản.

        Phân loại: 658.85\B105H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045133 - DPVN.045134 - DPVN.045135 - DPVN.045136 - DPVN.045137

            Kho Đọc: DVN.040820

            Kho Mượn: MVN.046726 - MVN.046727


106. Grundl, Boris
. Lãnh đạo giản đơn = Leading simple/ Boris Grundl, Bodo Schafer ; Nguyễn Phương Hoa dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 262tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Những yếu tố tạo ra hiệu quả trong việc lãnh đạo được thể hiện bởi việc lãnh đạo bằng cái đầu, đôi tay và con tim.

        Phân loại: 658.4\L107Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045344 - DPVN.045345 - DPVN.045346 - DPVN.045347 - DPVN.045348

            Kho Đọc: DVN.040851

            Kho Mượn: MVN.046776 - MVN.046777


107. Pan, Andy
. Công ty vui vẻ làm ăn suôn sẻ: 6 chiến lược tâm lí học tích cực giúp tăng năng suất nơi công sở./ Andy Pan ; Nguyễn Hải Đăng dịch.- H.: Lao động ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 349tr.: tranh vẽ; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những chiến lược, thực nghiệm nhằm giúp nhân viên luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong công việc, gắn bó với công ty, đồng thời giúp bạn tìm kiếm được niềm vui trong công việc, thay vì chỉ ngồi buồn chán và nhìn thời gian trôi..

        Phân loại: 658\C455T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045143 - DPVN.045144 - DPVN.045145 - DPVN.045146 - DPVN.045147

            Kho Đọc: DVN.040822

            Kho Mượn: MVN.046730 - MVN.046731


108. Yaginuma Kenichi
. Nhà hàng không bao giờ nói không: Tạo dựng dịch vụ chạm tới trái tim khách hàng/ Yaginuma Kenichi ; Nguyễn Thu Hiền dịch ; Nguyệt Minh h.đ..- H.: Thanh niên ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 191tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Gồm những sự kiện thực tế đã xảy ra trong khoảng thời gian của tác giả từ một người làm dịch vụ - khi chuyển từ một quán bar sang làm việc tại một nhà hàng, cùng những cảm nhận của tác giả. Gồm 5 chương, phần đầu mỗi chương, tác giả sẽ kể lại những chuyện thực tế xảy ra tại nơi mình làm việc, rồi ở phần chính nội dung sẽ kể chi tiết về những dịch vụ mà mình đã cống hiến toàn bộ tinh thần và sức lực.

        Phân loại: 658.4\NH100H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045298 - DPVN.045299 - DPVN.045300 - DPVN.045301 - DPVN.045302

            Kho Đọc: DVN.040845

            Kho Mượn: MVN.046764 - MVN.046765

 

61 - Y HỌC - Y TẾ

109. Aya Murayama
. Bạn là những gì bạn ăn/ Aya Murayama ; Hoàng Minh Thu dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 182tr.; 20cm

        Tóm tắt:  Trình bày phương pháp về dinh dưỡng và chế độ ăn phù hợp để có cuộc sống khoẻ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần như: Phân biệt cảm giác thèm ăn chính xác hay cảm giác thèm ăn sai lầm, thèm ăn nhờ vận động; chế độ ăn uống chuẩn mực; những người có thể, những người không thể làm bạn với ăn uống; thực hành nấu ăn theo phong cách Nhật Bản.

        Phân loại: 613.2\B105L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045472 - DPVN.045473 - DPVN.045474 - DPVN.045475 - DPVN.045476

            Kho Đọc: DVN.040879

            Kho Mượn: MVN.046833 - MVN.046834

110. Nguyễn Quỳnh Nga. Eat clean: Thực đơn 14 ngày thanh lọc cơ thể và giảm cân/ Nguyễn Quỳnh Nga, Deto Concept.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 159tr.: ảnh; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu về dinh dưỡng tích cực, khái niệm - lợi ích - nguyên tắc Eat Clean là chọn và chế biến những thực phẩm gắn với dạng tự nhiên nhất có thể. Hướng dẫn thực đơn, đi chợ, cách nấu, thao tác cụ thể cho 14 ngày thanh lọc cơ thể và giảm cân.

        Phân loại: 613.2\E200C

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008351

            Kho Mượn: MVV.008380 - MVV.008381


111. Hỏi đáp cùng tiến sĩ Meo thông thái - Cơ thể của chúng ta
/ Nhóm YOU FU ; Tứ Huỳnh dịch.- H.: Mỹ thuật ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2019. - 79tr.: tranh màu; 21cm

        Tóm tắt:  Hỏi đáp về cơ thể của chúng ta: Con người có khoảng bao nhiêu sợi tóc? Lông mày và lông mi có công dụng gì? Vì sao có hiện tượng chảy nước mũi? Lưỡi cảm nhận vị như thế nào? Các cơ quan trong cơ thể người....

        Phân loại: 612\H428Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045272 - DPVN.045273 - DPVN.045274 - DPVN.045275 - DPVN.045276 - DPVN.045277 - DPVN.045278


112. Nguyễn Văn Đức
. Hoa quả bổ dưỡng và chữa bệnh/ Nguyễn Văn Đức, Ngô Quang Thái.- H.: Quân đội nhân dân, 2016. - 199tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu về thành phần dinh dưỡng, thành phần dược lý, giá trị bổ dưỡng và chữa bệnh của các loại quả, đồng thời kèm theo những bài thuốc từ chính các loại quả này.

        Phân loại: 615.8\H401Q

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002531 - XLD.002532 - XLD.002533 - XLD.002534 - XLD.002535

 

7 - NGHỆ THUẬT

113. Who? Steven Spielberg
/ Lời: Lee, Soojung ; Tranh: ChungBe Studios ; Dịch: Nguyễn Thị Thắm. - Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2019. - 177tr.: tranh màu; 21cm. - (Chuyện kể danh nhân thế giới)

        Phân loại: 791.43092\WH400-S

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002586 - XLD.002587 - XLD.002588 - XLD.002589 - XLD.002590

114. Demuth, Patricia Brennan. Charlie Chaplin là ai?/ Patricia Brennan Demuth, Gregory Copeland ; Dương Thu Hương dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 111tr.: tranh vé; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)

        Tóm tắt:  Tìm hiểu cuộc đời vinh quang xen lẫn nước mắt của diễn viên hài trứ danh, Charlie Chaplin.

        Phân loại: 791.43092\CH109C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002406 - XLD.002407 - XLD.002408 - XLD.002409 - XLD.002410


115. Edwards, Roberta
. Leonardo da Vinci là ai?/ Roberta Edwards, True Kelley ; Đặng Mai Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 109tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)

        Tóm tắt:  Khám phá về danh họa toàn tài của thời đại Phục Hưng Leonardo da Vinci.

        Phân loại: 709.2\L205D

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002411 - XLD.002412 - XLD.002413 - XLD.002414 - XLD.002415


116. Waldron, Ann
. Claude Monet là ai?/ Ann Waldron, Stephen Marchesi ; Đoàn Hương Giang dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 107tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)

        Tóm tắt:  Tìm hiểu cuộc đời sáng lập trường phái hội họa Ấn tượng, Claude Monet.

        Phân loại: 759.4\CL111M

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002396 - XLD.002397 - XLD.002398 - XLD.002399 - XLD.002400


117. Stewart, Whitney
. Walt Disney là ai?/ Whitney Stewart, Nancy Harrison ; Hương Giang dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2017. - 107tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)

        Tóm tắt:  Tìm hiểu về người đã tạo ra giấc mơ của trẻ em trên toàn thế giới - Walt Disney.

        Phân loại: 741.43092\W103D

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002381 - XLD.002382 - XLD.002383 - XLD.002384 - XLD.002385


118. Song, Aimee
. Xây dựng thương hiệu cá nhân trên Instagram/ Aimee Song ; Lời tựa: Diane Von Furstenberg ; Nguyễn Linh Chi dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 207tr.: ảnh màu; 21cm

        Tên sách tiếng Anh: Capture your style

        Tóm tắt:  Trình bày hướng dẫn chi tiết về Instagram: Chỉnh sáng, tạo nét và hiệu ứng cho những bức ảnh; cách thức xây dựng tiếng nói riêng và câu chuyện của bản thân trên Instagram; các thiết lập và trình bày những bức ảnh về ẩm thực và thời trang....

        Phân loại: 770.2\X126D

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045560 - DPVN.045561 - DPVN.045562 - DPVN.045563 - DPVN.045564

            Kho Đọc: DVN.040895

            Kho Mượn: MVN.046865, MVN.046868


119. McDonough, Yona Zeldis
. Wolfgang Amadeus Mozart là ai?/ Yona Zeldis McDonough, Carrie Robbins ; Hà Lê dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 99tr.: tranh vẽ; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ lừng danh nhất mọi thời đại Wolfgang Amadeus Mozart.

        Phân loại: 780.92\W428A

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002451 - XLD.002452 - XLD.002453 - XLD.002454 - XLD.002455

 

8 - NGHIÊN CỨU VĂN HỌC


120. Charrière, Henry
. Papillon người tù khổ sai/ Henry Charrière ; Dịch: Dương Linh, Nguyễn Đức Mưu.- H.: Văn học ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2016. - 635tr.; 21cm

        Phân loại: 843\P109-I

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002471 - XLD.002472 - XLD.002473 - XLD.002474 - XLD.002475


121. Verne, Jules
. Hai vạn dặm dưới biển/ Jules Verne ; Đỗ Ca Sơn dịch. - Tái bản lần 2.- H.: Văn học; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018. - 411tr.; 21cm

        Phân loại: 843\H103V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045308 - DPVN.045309 - DPVN.045310 - DPVN.045311 - DPVN.045312


122. Ostrovski, Nikolai Alekseevich
. Thép đã tôi thế đấy: Tiểu thuyết/ Nikolai A. Ostrovsky ; Dịch: Thép Mới, Huy Vân. - Tái bản lần thứ 2.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 627tr.; 21cm

        Phân loại: 897.1\TH206Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045211 - DPVN.045212 - DPVN.045213 - DPVN.045214 - DPVN.045215


123. Lala Bohang
. Những cảm xúc bị cấm đoán/ Lala Bohang ; Nguyễn Tường Vân dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 147tr.; 18cm

        Tên sách tiếng Anh: The book of forbidden feelings

        Phân loại: 899\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045384 - DPVN.045385 - DPVN.045386 - DPVN.045387 - DPVN.045388

            Kho Đọc: DVN.040859

            Kho Mượn: MVN.046792 - MVN.046793


124. Andrea Hirata
. Chiến binh cầu vồng/ Andrea Hirata ; Dạ Thảo dịch.- H.: Hội Nhà văn ; Công ty văn hóa Nhã Nam, 2019. - 424tr.; 21cm

        Phân loại: 899\CH305B

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002516 - XLD.002517 - XLD.002518 - XLD.002519 - XLD.002520


125. Chukovsky, Korney
. Bác sĩ Ai Bô Lít/ Korney Chukovsky ; Dịch: Bùi Hùng Hải, Đình Viện.- H.: Kim Đồng, 2019. - 149tr.; 19cm. - (Văn học Nga. Tác phẩm chọn lọc)

        Phân loại: 891.7\B101-S

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002576 - XLD.002577 - XLD.002578 - XLD.002579 - XLD.002580


126. Tam quốc diễn nghĩa
.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        T.1.- 2018.- 611tr.

        Phân loại: 895.1\T104Q

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045218 - DPVN.045219

            Kho Đọc: DVN.040829

            Kho Mượn: MVN.046744 - MVN.046745


127. Tam quốc diễn nghĩa
.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        T.2.- 2018.- 619tr.

        Phân loại: 895.1\T104Q

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045220 - DPVN.045221

            Kho Đọc: DVN.040830

            Kho Mượn: MVN.046746 - MVN.046747


128. Tam quốc diễn nghĩa
.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018

        T.3.- 2018.- 623tr.

        Phân loại: 895.1\T104Q

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045222 - DPVN.045223

            Kho Đọc: DVN.040831

            Kho Mượn: MVN.046748 - MVN.046749


129. Lỗ Tấn
. AQ chính truyện: Tuyển tập truyện ngắn/ Lỗ Tấn.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 355tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1\A109C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045241 - DPVN.045242

            Kho Đọc: DVN.040840

            Kho Mượn: MVN.046754 - MVN.046755


130. Con đường rực lửa
.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa và truyền thông AZ, 2019

        T.2.- 2019.- 494tr.

        Phân loại: 895.1\C430Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045500 - DPVN.045501 - DPVN.045502 - DPVN.045503 - DPVN.045504

            Kho Đọc: DVN.040884

            Kho Mượn: MVN.046843 - MVN.046844


131. Mộc Phù Sinh
. Khách bộ hành thời gian: Tiểu thuyết/ Mộc Phù Sinh ; Tố Hinh dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 491tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1\KH102B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045535 - DPVN.045536 - DPVN.045537 - DPVN.045538 - DPVN.045539

            Kho Đọc: DVN.040890

            Kho Mượn: MVN.046855 - MVN.046856


132. Bách Bang Ni
. Mặt trời trong tim/ Bách Bang Ni ; Người dịch: Lục Bích, Hân Vũ.- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 227tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Sống tùy hứng là một kiểu năng lực; đừng để sự kì vọng của công chúng trói buộc bạn; thực ra tôi cũng cần một màn vượt ngục.

        Phân loại: 895.1\M118T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045359 - DPVN.045360 - DPVN.045361 - DPVN.045362 - DPVN.045363

            Kho Đọc: DVN.040854

            Kho Mượn: MVN.046782 - MVN.046783


133. Trương Gia Giai
. Ngang qua thị trấn ngàn mây/ Trương Gia Giai ; Tố Hinh dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 371tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1\NG106Q

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045374 - DPVN.045375 - DPVN.045376 - DPVN.045377 - DPVN.045378

            Kho Đọc: DVN.040857

            Kho Mượn: MVN.046788 - MVN.046789


134. Trương Tiểu Nhàn
. Hẹn ước với thời gian: Tiểu thuyết/ Trương Tiểu Nhàn ; Mai Dung dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 274tr.; 19cm

        Phân loại: 895.1\H203Ư

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045399 - DPVN.045400 - DPVN.045401 - DPVN.045402 - DPVN.045403

            Kho Đọc: DVN.040862

            Kho Mượn: MVN.046798 - MVN.046799


135. Vương Tiểu Ba
. Yêu em như yêu sinh mệnh/ Vương Tiểu Ba, Lý Ngân Hà ; Từ Bích Diêpj dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 283tr.; 18cm

        Phân loại: 895.1\Y606E

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045429 - DPVN.045430 - DPVN.045431 - DPVN.045432 - DPVN.045433

            Kho Đọc: DVN.040868

            Kho Mượn: MVN.046811 - MVN.046812


136. Chi Li Anh Chước
. Dạ đề/ Chi Li Anh Chước ; Hạ Nhật dịch.- H.: Nxb. Hà Nội ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 494tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1\D100Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045469 - DPVN.045470 - DPVN.045471

            Kho Đọc: DVN.040878

            Kho Mượn: MVN.046831 - MVN.046832


137. Con đường rực lửa
.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa và truyền thông AZ, 2019

        T.1.- 2019.- 418tr.

        Phân loại: 895.1\C430Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045505 - DPVN.045506 - DPVN.045507 - DPVN.045508 - DPVN.045509

            Kho Đọc: DVN.040885

            Kho Mượn: MVN.046845 - MVN.046846


138. Mộc Phù Sinh
. Cũng chỉ là hạt bụi: Tiểu thuyết/ Mộc Phù Sinh ; Vương Thanh Tâm dịch. - In lần thứ 2.- H.: Phụ nữ ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 446tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1\C513C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045525 - DPVN.045526 - DPVN.045527 - DPVN.045528 - DPVN.045529


139. Tuổi trẻ nồng nhiệt, thời gian phai mờ
: Tuyển tập trích từ những tác phẩm xuất sắc nhất của VanVietBooks/ Diệp Tử, Lục Xu, Tâm Văn... ; Vũ Quỳnh Mai b.s..- H.: Phụ nữ ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 196tr.: minh họa; 18cm

        Phân loại: 895.1\T515T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045449 - DPVN.045450 - DPVN.045451 - DPVN.045452 - DPVN.045453

            Kho Đọc: DVN.040872

            Kho Mượn: MVN.046819 - MVN.046820


140. Đừng khách sáo, anh yêu em
.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa và truyền thông AZ, 2019

        T.2.- 2019.- 494tr.

        Phân loại: 895.1\Đ556K

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045459 - DPVN.045460 - DPVN.045461 - DPVN.045462 - DPVN.045463

            Kho Đọc: DVN.040874

            Kho Mượn: MVN.046823 - MVN.046824


141. Đừng khách sáo, anh yêu em
.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa và truyền thông AZ, 2019

        T.1.- 2019.- 494tr.

        Phân loại: 895.1\Đ556K

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045454 - DPVN.045455 - DPVN.045456 - DPVN.045457 - DPVN.045458

            Kho Đọc: DVN.040873

            Kho Mượn: MVN.046821 - MVN.046822


142. Nhị Hy
. Biết cách để tỏa hương, để được người thương/ Nhị Hy ; Đỗ Mai Dung dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 244tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1\B308C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045394 - DPVN.045395 - DPVN.045396 - DPVN.045397 - DPVN.045398

            Kho Đọc: DVN.040861

            Kho Mượn: MVN.046796 - MVN.046797


143. Cao Minh
. Thiên tài bên trái kẻ điên bên phải/ Cao Minh ; Thu Hương dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 422tr.; 24cm

        Phân loại: 895.1\TH305T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008357

            Kho Mượn: MVV.008392 - MVV.008393


144. Dù sao cũng là chúng ta của tuổi hai mươi
/ WhatYouNeed ; Tạ Thu Ngân dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 261tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1\D500-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045364 - DPVN.045365 - DPVN.045366 - DPVN.045367 - DPVN.045368

            Kho Đọc: DVN.040855

            Kho Mượn: MVN.046784 - MVN.046785


145. Vu Lập Cực
. Một tâm hồn đẹp/ Vu Lập Cực ; Hương Hương dịch.- H.: Văn học ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2018. - 247tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1\M458T

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002476 - XLD.002477 - XLD.002478 - XLD.002479 - XLD.002480


146. Cát Thánh Khiết
. Họa sĩ vẽ chân dung tội phạm/ Cát Thánh Khiết ; Losedow dịch.- H.: Nxb. Hà Nội ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 479tr.; 21cm

        Phân loại: 895.1\H401-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045530 - DPVN.045531 - DPVN.045532 - DPVN.045533 - DPVN.045534

            Kho Đọc: DVN.040889

            Kho Mượn: MVN.046853 - MVN.046854


147. Nam Cao
. Sống mòn: Tiểu thuyết/ Nam Cao.- H.: Văn học, 2018. - 287tr.; 21cm

        Phân loại: 895.9223\S-455M

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002726 - XLD.002727 - XLD.002728 - XLD.002729 - XLD.002730


148. Hồ Chí Minh
. Nhật ký trong tù/ Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 2.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 299tr.; 21cm

        Phân loại: 895.922132\H450C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045163 - DPVN.045164 - DPVN.045165 - DPVN.045166 - DPVN.045167


149. Thạch Lam
. Hà Nội 36 phố phường/ Thạch Lam. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 166tr.; 18cm

        Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Vinh

        Phân loại: 895.922332\H100N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045158 - DPVN.045159 - DPVN.045160 - DPVN.045161 - DPVN.045162

            Kho Đọc: DVN.040825

            Kho Mượn: MVN.046736 - MVN.046737


150. Thụy Anh
. Nhim nhỉm nhìm nhim: Thơ/ Thụy Anh ; Tranh: Kim Duẩn.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 32tr.: tranh màu; 26cm

        Phân loại: 895.9221\NH310N

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002346 - XLD.002347 - XLD.002348 - XLD.002349 - XLD.002350


151. Vũ Trọng Phụng
. Dứt tình/ Vũ Trọng Phụng.- H.: Văn học, 2018. - 161tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam)

        Phân loại: 895.9223\D565T

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002746 - XLD.002747 - XLD.002748 - XLD.002749 - XLD.002750


152. Vũ Trọng Phụng
. Trúng số độc đắc/ Vũ Trọng Phụng.- H.: Văn học, 2018. - 320tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam)

        Phân loại: 895.9223\TR513-S

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002741 - XLD.002742 - XLD.002743 - XLD.002744 - XLD.002745


153. Nam Cao
. Đời thừa: Truyện ngắn/ Nam Cao.- H.: Văn học, 2018. - 230tr.; 21cm

        Phân loại: 895.9223\Đ462T

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002721 - XLD.002722 - XLD.002723 - XLD.002724 - XLD.002725


154. Xuân Quỳnh
. Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi/ Xuân Quỳnh. - Tái bản lần thứ 4.- H.: Kim Đồng, 2019. - 126tr.; 21cm

        Phân loại: 895.9223\NH556T

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002566 - XLD.002567 - XLD.002568 - XLD.002569 - XLD.002570


155. Nam Cao
. Tuyển tập Nam Cao/ Nam Cao. - Tái bản lần thứ 2.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 667tr.; 21cm

        Tên thật tác giả: Trần Hữu Tri

        Phân loại: 895.922332\T527T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045126 - DPVN.045127

            Kho Đọc: DVN.040818

            Kho Mượn: MVN.046722 - MVN.046723


156. KIm Lân
. Vợ nhặt: Tập truyện ngắn/ KIm Lân.- H.: Văn học, 2018. - 178tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam)

        Phân loại: 895.9223\V460N

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002731 - XLD.002732 - XLD.002733 - XLD.002734 - XLD.002735


157. Vũ Trọng Phụng
. Kỹ nghệ lấy tây/ Vũ Trọng Phụng.- H.: Văn học, 2018. - 110tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam)

        Phân loại: 895.9223\K600N

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002736 - XLD.002737 - XLD.002738 - XLD.002739 - XLD.002740


158. Ngô Tất Tố
. Tắt đèn: Tiểu thuyết/ Ngô Tất Tố.- H.: Hội Nhà văn, 2018. - 211tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam)

        Phân loại: 895.9223\T118Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002751 - XLD.002752 - XLD.002753 - XLD.002754 - XLD.002755


159. Nguyên Hồng
. Những ngày thơ ấu: Hồi kí/ Nguyên Hồng. - Tái bản lần thứ 2.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 115tr.; 18cm

        Phân loại: 895.922803\NH556N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045224 - DPVN.045225 - DPVN.045226 - DPVN.045227 - DPVN.045228


160. Thụy Anh
. Ngày xưa, ngày nay, ngày sau...: Thơ/ Thụy Anh ; Tranh: Kim Duẩn.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 32tr.: tranh màu; 26cm

        Phân loại: 895.9221\NG112X

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002351 - XLD.002352 - XLD.002353 - XLD.002354 - XLD.002355


161. Thụy Anh
. Mẹ hổ dịu dàng/ Thụy Anh ; Tranh: Km Duẩn.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 32tr.: tranh màu; 26cm

        Phân loại: 895.9221\M200H

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002356 - XLD.002357 - XLD.002358 - XLD.002359 - XLD.002360


162. Choi Eun - Young
. Nụ cười của Shoko/ Choi Eun - Young ; Kim Ngân dịch.- H.: Văn học ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 376tr.; 21cm

        Phân loại: 895.7\N400C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045540 - DPVN.045541 - DPVN.045542 - DPVN.045543 - DPVN.045544

            Kho Đọc: DVN.040891

            Kho Mượn: MVN.046857 - MVN.046858


163. Tuổi thơ dữ dội
.- H.: Kim Đồng, 2018

        T.1.- 2018.- 398tr.

        Phân loại: 895.9223\T515T

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002496 - XLD.002497 - XLD.002498 - XLD.002499 - XLD.002500


164. Tuổi thơ dữ dội
.- H.: Kim Đồng, 2018

        T.2.- 2018.- 398tr.

        Phân loại: 895.9223\T515T

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002501 - XLD.002502 - XLD.002503 - XLD.002504 - XLD.002505


165. Hoài Thanh
. Thi nhân Việt Nam 1932-1941: Thơ/ Hoài Thanh, Hoài Chân.- H.: Văn học ; Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng, 2016. - 407tr.; 21cm

        Phân loại: 895.9221\TH300N

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002481 - XLD.002482 - XLD.002483 - XLD.002484 - XLD.002485


166. Vũ Trọng Phụng
. Vỡ đê/ Vũ Trọng Phụng.- H.: Văn học, 2018. - 291tr.; 21cm

        Phân loại: 895.9223\V460Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002511 - XLD.002512 - XLD.002513 - XLD.002514 - XLD.002515


167. Thúy Nhân
. Sẽ có người hạnh phúc đúng lúc một người đau/ Thúy Nhân.- H.: Văn học ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 213tr.; 21cm

        Phân loại: 895.9228408\S-200C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045379 - DPVN.045380 - DPVN.045381 - DPVN.045382 - DPVN.045383

            Kho Đọc: DVN.040858

            Kho Mượn: MVN.046790 - MVN.046791


168. Kanae Minato
. Những đứa trẻ bị mắc kẹt/ Kanae Minato ; Phan Thanh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 270tr.; 21cm

        Phân loại: 895.6\NH556Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045409 - DPVN.045410 - DPVN.045411 - DPVN.045412 - DPVN.045413

            Kho Đọc: DVN.040864

            Kho Mượn: MVN.046802 - MVN.046803

 

169. Tô Hoài. Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Tô Hoài/ Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 2.- H.: Kim Đồng, 2019. - 302tr.; 21cm

        Phân loại: 895.9223\NH556T

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002596 - XLD.002597 - XLD.002598 - XLD.002599 - XLD.002600


170. Võ Quảng
. Quê nội/ Võ Quảng.- H.: Kim Đồng, 2019. - 932tr.; 21cm. - (Tủ sách vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi)

        Phân loại: 895.9223\QU250N

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002601 - XLD.002602 - XLD.002603 - XLD.002604 - XLD.002605


171. Đoàn Giỏi
. Đất rừng phương Nam/ Đoàn Giỏi.- H.: Kim Đồng, 2019. - 303tr.; 21cm

        Phân loại: 895.9223\Đ124R

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002606 - XLD.002607 - XLD.002608 - XLD.002609 - XLD.002610


172. Phục sinh
: Ấn phẩm đặc biệt/ Nguyên tác: Lép Tônxtôi ; Lời: Hơ Sun Bông ; Tranh: Sin Ưng Sớp ; Nguyễn Thị Thắm dịch.- H.: Kim Đồng, 2018. - 203tr.; 21cm. - (Danh tác thế giới)

        Phân loại: 895.7\PH506-S

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002616 - XLD.002617 - XLD.002618 - XLD.002619 - XLD.002620


173. Ôlivo Tuýt
: Ấn phẩm đặc biệt/ Nguyên tác: Sáclơ Đickenx ; Tranh, lời: Han Kiên ; Nguyễn Thị Thắm dịch.- H.: Kim Đồng, 2019tr.. - 203tr.: tranh vẽ; 21cm. - (Danh tác thế giới)

        Phân loại: 895.7\Ô-452T

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002571 - XLD.002572 - XLD.002573 - XLD.002574 - XLD.002575


174. Trần Hoài Dương
. Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Trần Hoài Dương/ Trần Hoài Dương. - Tái bản lần thứ 4.- H.: Kim Đồng, 2018. - 201tr.; 21cm

        Phân loại: 895.9223\NH556T

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002591 - XLD.002592 - XLD.002593 - XLD.002594 - XLD.002595

175. Phạm Hổ. Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi/ Phạm Hổ. - Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2019. - 253tr.; 21cm

        Phân loại: 895.9223\NH556T

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002561 - XLD.002562 - XLD.002563 - XLD.002564 - XLD.002565


176. Vũ Trọng Phụng
. Tuyển tập Vũ Trọng Phụng/ Vũ Trọng Phụng. - Tái bản lần thứ 2.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 774tr.; 21cm

        Phân loại: 895.922332\T527T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045239 - DPVN.045240

            Kho Đọc: DVN.040833

            Kho Mượn: MVN.046752 - MVN.046753


177. Rui Kodemari
. Nơi bầu trời và đại dương gặp gỡ: Tiểu thuyết/ Rui Kodemari ; Vương Hải Yến dịch.- H.: Văn học ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 246tr.; 21cm

        Phân loại: 895.6\N462B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045369 - DPVN.045370 - DPVN.045371 - DPVN.045372 - DPVN.045373

            Kho Đọc: DVN.040856

            Kho Mượn: MVN.046786 - MVN.046787


178. Tadashi Ohta
. Phục hồi: Tiểu thuyết/ Tadashi Ohta ; Vương Hải Yến dịch.- H.: Văn học ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 335tr.; 21cm

        Phân loại: 895.6\PH506H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045354 - DPVN.045355 - DPVN.045356 - DPVN.045357 - DPVN.045358

            Kho Đọc: DVN.040853

            Kho Mượn: MVN.046780 - MVN.046781


179. Miho Sawai
. Bút đỏ/ Miho Sawai ; Hiromu dịch.- H.: NXB. Hà Nội ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 199tr.; 20cm

        Phân loại: 895.6\B522Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045424 - DPVN.045425 - DPVN.045426 - DPVN.045427 - DPVN.045428

            Kho Đọc: DVN.040867

            Kho Mượn: MVN.046809 - MVN.046810

180. Tae Wan Ha. Mọi khoảnh khắc đều là em/ Tae Wan Ha ; Ibuni dịch.- H.: Nxb. Hà Nội ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 271tr.: tranh vẽ; 21cm

        Phân loại: 895.7\M428K

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045492 - DPVN.045493 - DPVN.045494

            Kho Đọc: DVN.040882

            Kho Mượn: MVN.046839 - MVN.046840


181. Inujun
. Em sẽ say ngủ vào một ngày nào đó/ Inujun ; Vương Hải Yến dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 286tr.; 21cm

        Phân loại: 895.6\E202-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045510 - DPVN.045511 - DPVN.045512 - DPVN.045513 - DPVN.045514

            Kho Đọc: DVN.040886

            Kho Mượn: MVN.046847 - MVN.046848


182. So Jae Won
. Hy vọng/ So Jae Won ; Ngân Hà dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 295tr.; 21cm

        Phân loại: 895.7\H600V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045404 - DPVN.045405 - DPVN.045406 - DPVN.045407 - DPVN.045408

            Kho Đọc: DVN.040863

            Kho Mượn: MVN.046800 - MVN.046801


183. Điều anh cần duy nhất chỉ là em
: Truyện ngắn/ Nguyễn Thị Thoa, Nhung Nhái, Tóc Rối... ; Blogradio.vn tuyển chọn.- H.: Văn học ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019

        Phân loại: 895.9223408\Đ309A

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045444 - DPVN.045445 - DPVN.045446 - DPVN.045447 - DPVN.045448

            Kho Đọc: DVN.040871

            Kho Mượn: MVN.046817 - MVN.046818


184. Thư ký Kim sao thế
.- H.: Hồng Đức ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019

        T.2.- 2019.- 407tr.

        Phân loại: 895.7\TH550K

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040876

            Kho Mượn: MVN.046827 - MVN.046828

185. Thạch Lam. Tuyển tập Thạch Lam/ Thạch Lam.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2015. - 615tr.; 21cm

        Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Vinh

        Phân loại: 895.922332\T527T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045216 - DPVN.045217

            Kho Đọc: DVN.040828

            Kho Mượn: MVN.046742 - MVN.046743


186. Thư ký Kim sao thế
.- H.: Hồng Đức ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019

        T.1.- 2019.- 415tr.

        Phân loại: 895.7\TH550K

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.040875

            Kho Mượn: MVN.046825 - MVN.046826


187. Tử An
. Có những thứ đẹp hơn cả tình yêu/ Tử An.- H.: Văn học ; Công ty Văn hóa và truyền thông AZ, 2019. - 197tr.; 21cm

        Phân loại: 895.92234\C400N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045439 - DPVN.045440 - DPVN.045441 - DPVN.045442 - DPVN.045443

            Kho Đọc: DVN.040870

            Kho Mượn: MVN.046815 - MVN.046816


188. Goya Manaka
. Hẹn ước mùa hè/ Goya Manaka ; Jiyu02 minh họa ; Phạm Thị Phương dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 367tr.; 18cm

        Phân loại: 895.6\H203Ư

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045487 - DPVN.045488 - DPVN.045489 - DPVN.045490 - DPVN.045491

            Kho Thiếu Nhi: TN.037766 - TN.037767 - TN.037768


189. Summer Kat
. Thành thật với trái tim/ Summer Kat ; Ảnh: Lukas Pham....- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 124tr.: ảnh màu; 21cm

        Phân loại: 895.9228408\TH107T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045550 - DPVN.045551 - DPVN.045552 - DPVN.045553 - DPVN.045554

            Kho Đọc: DVN.040893

            Kho Mượn: MVN.046861 - MVN.046862

190. Thụy Anh. Vui cùng tiếng Việt: Thơ/ Thụy Anh ; Tranh: Kim Duẩn.- Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 2018. - 32tr.: tranh màu; 26cm

        Phân loại: 895.9221\V510C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002341 - XLD.002342 - XLD.002343 - XLD.002344 - XLD.002345


191. Defoe, Daniel
. Robinson Crusoe: Dành cho lứa tuổi 6+/ Daniel Defoe ; Hoàng Nguyên Cát dịch.- H.: Kim Đồng, 2019. - 203tr.; 19cm. - (Văn học Anh. Tác phẩm chọn lọc)

        Phân loại: 823\R401C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002581 - XLD.002582 - XLD.002583 - XLD.002584 - XLD.002585


192. Stevenson, Robert Louis
. Đảo giấu vàng/ Robert Louis Stevenson ; Vũ Ngọc Phan dịch ; Trần Việt giới thiệu. - Tái bản lần 1.- H.: Văn học; Công ty Dịch vụ văn hóa Minh Long, 2018. - 275tr.; 21cm

        Phân loại: 823\Đ108G

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045303 - DPVN.045304 - DPVN.045305 - DPVN.045306 - DPVN.045307


193. Doyle, Conan
. Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes/ Conan Doyle ; Người dịch: Lê Khánh, Đỗ Tư Nghĩa, Vương Thảo,.... - Tái bản lần thứ 4.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 613tr.; 24cm

        Phân loại: 823\NH556V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004177 - DPVV.004178 - DPVV.004179 - DPVV.004180 - DPVV.004181


194. Scott, Walter
. Ivanhoe: Tiểu thuyết/ Walter Scott ; Trần Kiêm dịch.- H.: Văn học ; Công ty Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 630tr.; 23cm

        Phân loại: 823\I-315

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045234 - DPVN.045235 - DPVN.045236 - DPVN.045237 - DPVN.045238


195. Nguyễn Thành Huân
. Luyện thi vào lớp 10 môn ngữ văn: Chuyên đề nghị luận văn học/ Nguyễn Thành Huân.- H.: Đại học Sư phạm, 2019. - 315tr.; 26cm

        Phân loại: 807.6\L527T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.004173 - DPVV.004174 - DPVV.004175 - DPVV.004176

            Kho Đọc: DVV.008350

            Kho Mượn: MVV.008377 - MVV.008378


196. Estes, Eleanor
. Một trăm chiếc váy/ Lời: Eleanor Estes ; Minh hoạ: Thanh Nhàn ; Quách Thuý Quỳnh dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 87tr.: tranh màu; 21cm

        Tên sách tiếng Anh: The hundred dress

        Phân loại: 813\M458T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045555 - DPVN.045556 - DPVN.045557 - DPVN.045558 - DPVN.045559

            Kho Đọc: DVN.040894

            Kho Mượn: MVN.046863 - MVN.046864


197. Tims, Laura
. Nỗi đau rồi sẽ qua đi/ Laura Tims ; Phi Yến dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty văn hóa truyền thông AZ, 2019. - 414tr.; 21cm

        Phân loại: 813\N452Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.045477 - DPVN.045478 - DPVN.045479 - DPVN.045480 - DPVN.045481

            Kho Đọc: DVN.040880

            Kho Mượn: MVN.046835 - MVN.046836


198. Hemingway, Ernest
. Ông già và biển cả và hạnh phúc ngắn ngủi của Grancis Macomber/ Ernest Hemingway ; Dịch: Lê Huy Bắc, Hoàng Hữu Phê. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Văn học ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2015. - 167tr.; 21cm. - (Tủ sách tinh hoa văn học)

        Phân loại: 813\Ô-455G

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002521 - XLD.002522 - XLD.002523 - XLD.002524 - XLD.002525

 

9 - LỊCH SỬ

199. O'Connor, Jim
. Đấu trường La Mã ở đâ?: Kèm/ Jim O'Connor, John O'Brien ; Đặng Mai Chi dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 111tr.; 19cm + Kèm bản đồ gấp gọn

        Tóm tắt:  Khám phá biểu tượng của Đế chế La Mã thời hoàng kim, đấu trường Colosseum.

        Phân loại: 937\Đ125T

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002446 - XLD.002447 - XLD.002448 - XLD.002449 - XLD.002450


200. Dorothy
. Đại kim tự tháp ở đâu?/ Dorothy, Thomas Hoobler, Jerry Hoare ; Nguyệt Minh dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 111tr.: tranh vẽ; 19cm + Kèm bản đồ gấp gọn. - (Tri thức phổ thông. Những địa danh làm nên lịch sử)

        Tóm tắt:  Khám phá bí ẩn của đại kim tự tháp nghìn năm tuổi ở Ai Cập.

        Phân loại: 932\Đ103K

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002361 - XLD.002362 - XLD.002363 - XLD.002364 - XLD.002365


201. Abramson, Ann
. Anne Frank là ai?/ Ann Abramson, Nancy Harrison ; Nguyệt Minh dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 103tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)

        Tóm tắt:  Giới thiệu cuộc đời ngắn ngủi của cô gái trẻ người Do Thái Anne Frank mang tình yêu bất diệt phải sống chui lủi trong suốt hai năm trong cuộc chiến tranh thế giới thứ II.

        Phân loại: 940.53092\A105F

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002436 - XLD.002437 - XLD.002438 - XLD.002439 - XLD.002440


202. Crépon, Sophie
. Quốc kỳ và quốc gia/ Sophie Crépon ; Minh hoạ: Vincent Bergier, Laurent Kling ; Chi Chi dịch.- H.: Thế giới ; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2018. - (Bách khoa thư Larousse)

        Tóm tắt:  Cung cấp những kiến thức bổ ích cho bé về lịch sử quốc gia và biểu tượng, ý nghĩa quốc kì của các quốc gia trên thế giới.

        Phân loại: 929.9\QU451K

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002336 - XLD.002337 - XLD.002338 - XLD.002339 - XLD.002340


203. Medina, Nico
. Thành Cát Tư Hãn là ai?/ Nico Medina, Andrew Thomson ; Trịnh Minh Việt dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2019. - 109tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)

        Tóm tắt:  Những huyền thoại ít hay về chiến tướng lừng lấy trên yên ngựa của Thành Cát Tư Hãn.

        Phân loại: 950\TH107C

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002366 - XLD.002367 - XLD.002368 - XLD.002369 - XLD.002370

204. Dorothy. Lăng mộ Taj Mahal ở đâu?/ Dorothy, Thomas Hoobler, John Hinderliter ; Hồng Trà dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 111tr.: tranh vẽ; 19cm + Kèm bản đồ gấp gọn. - (Tri thức phổ thông. Những địa danh làm nên lịch sử)

        Tóm tắt:  Tim hiểu về vẻ đẹp tráng lệ của lăng mộ Taj Mahal.

        Phân loại: 954\L116M

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002431 - XLD.002432 - XLD.002433 - XLD.002434 - XLD.002435


205. Pollack, Pam
. Nelson Mandela là ai?/ Pam Pollack, Meg Belviso, Stephen Marchesi ; Nguyệt Minh dịch. - Tái bản lần thứ 1.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2019. - 107tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)

        Tóm tắt:  Tìm hiểu những điều làm nên một "biểu tượng của hòa bình và dân chủ" - Nelson Mandela Tổng thống người da đen đầu tiên của Nam Phi.

        Phân loại: 968.0092\N201M

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002391 - XLD.002392 - XLD.002393 - XLD.002394 - XLD.002395

 

91 - ĐỊA LÝ

206. Kramer, Sydelle
. Ferdinand Magellan là ai?/ Sydelle Kramer, Elizabeth Wolf ; Nguyễn Thị Huyền Trang dịch.- H.: Dân trí ; Công ty cổ phần sách Alpha, 2018. - 107tr.: tranh vẽ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)

        Phân loại: 910.92\F206M

        Số ĐKCB :

            Kho Sách Ô Tô Lưu Động: XLD.002386 - XLD.002387 - XLD.002388 - XLD.002389 - XLD.002390