Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Thông báo - Mời tham dự Khai mạc Ngày sách Việt Nam (21/4), Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4) ) và các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng lần thứ VIII.

Thực hiện kế hoạch hoạt động số 03//KH – TV ngày 27/03/2019 của Thư viện Khoa học Tổng hợp thành về việc tổ chức các chương trình chào mừng Ngày sách Việt Nam (21/4); Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4) và các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng lần thứ VIII.

Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hải Phòng, trân trọng kính mời:

- Quý vị khách mời;
- Học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố
- Bạn đọc và nhân dân thành phố
- Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng; Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng; Báo – Truyền hình Quân khu 3.

Tới dự Lễ Khai mạc Ngày sách Việt Nam (21/4), Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4).
Thời gian: 8h00’ thứ 7, ngày 13 tháng 4 năm 2019
Địa điểm: Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hải Phòng
(Số 213A, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng)

Trân Trọng!