Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020
TRƯNG BÀY SÁCH BÁO - “TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Ngày 22/12/1944, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tại khu rừng Sam Cao, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, do đồng chí Võ Nguyên Giáp lãnh đạo, được thành lập, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng ta. Ngày 22/12 đã đi vào lịch sử vẻ vang dân tộc, trở thành Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội truyền thống của đất nước. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2018). Thư viện KHTH Hải Phòng tổ chức triển lãm sách báo, tư liệu với chủ đề: “ Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam”
Với hơn 400 tài liệu, sách báo đã giới thiệu lịch sử 74 năm trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tài liệu đã khái quát ý nghĩa và tầm vóc lớn lao của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh để giành độc lập, tự do cho đất nước. 
Đây là hoạt động ý nghĩa , góp phần khơi dậy niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc, ý chí quật cường của quân và dân ta, qua đó giáo dục truyền thống Cách mạng cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ Chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.
Triển lãm sách, báo tại tầng 2 Thư viện KHTH Hải Phòng từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2018.Tin: Nguyễn Thị Vân