Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020
Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Thư viện số phục vụ bạn đọc tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hải Phòng

Căn cứ vào yêu cầu thực tiễn của ngành, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng lần thứ 4; Quyết định của Bộ VHTTDL số 4610/QĐ-BVHTTDL ban hành ngày 28/11/2017 về việc định hướng danh mục sản phẩm chủ lực của Ngành VHTTDL giai đoạn 2017-2020; Công văn số 2024/BVHTTDL-TV ban hành ngày 15/5/2018 về việc hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống thư viện công cộng. Trong đó, xác định việc xây dựng Bộ sưu tập số là một sản phẩm chủ lực của ngành VHTTDL, với nền tảng cách mạng số, lưu trữ kết nối và khai thức dữ liệu lớn. Sáng 27/11/2018, Thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Thư viện số phục vụ bạn đọc, từng bước tạo dựng phát triển các bộ sưu tập đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Tới dự Hội nghị có Bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng; Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Chủ tịch hội Khuyến học thành phố Hải Phòng; Ông Hoàng Xuân Khóa – Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam, Chủ tịch Hội Kiều học Hải Phòng, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie; Ông Vũ Văn Tuấn – Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố; Cùng với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Sở, đại diện lãnh đạo công an thành phố; Trung tâm văn hóa - Phòng văn hóa quận; cán bộ thư viện thành phố, thư viện quận, trường học trên địa bàn, bạn đọc, các em học sinh, sinh viên, các phóng viên cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông đến dự và đưa tin.
Hiện nay trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, xu thế phát triển Thư viện số đã trở thành một phần chủ đạo trong toàn cảnh hoạt động ngành Thông tin – Thư viện. Nhu cầu về cách tiếp cận sách báo của bạn đọc đang chuyển dịch từ bản giấy sang đọc trực tuyến rất lớn, bởi nó mang lại sự tiện dụng, phá bỏ rào cản giới hạn về không gian và thời gian
Tại Hội nghị, bạn đọc được tiếp nhận các thông tin cơ bản về vấn đề thư viện số, công tác số hóa tại thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng, hướng dẫn sử dụng phần mềm phục vụ bạn đọc và khai thác hiệu quả nguồn tin cũng như các bộ sưu tập trực tuyến.
Với mục đích lan tỏa tri thức khoa học và quảng bá phần mềm thư viện số đến đông đảo nhân dân thành phố, bạn đọc Thư viện sẽ được cấp tài khoản trực tuyến miễn phí để khai thác cơ sở dữ liệu toàn văn trên các bộ sưu tập từ nay đến hết ngày 31/05/2019. 

Một số hình ảnh ghi nhận tại sự kiện:


Toàn cảnh Hội nghịBà Trần Thị Hoàng Mai – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng
phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Ông Vũ Văn Tuấn – Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố
khai mạc Hội nghị

Bà Lê Thị Thúy - Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Thông tin giới thiệu Thư viện số và hướng dẫn bạn đọc
khai thác sử dụng, tra cứu, xem toàn văn các bộ sưu tập số trên phần mềmÔng Hoàng Xuân Khóa – Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam,
Chủ tịch Hội Kiều học Hải Phòng, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie
đóng gớp ý kiến xây dựng Tin: Lê Thúy / Ảnh Trần Duy Toàn