Hải Phòng, ngày 25 tháng 09 năm 2020
Hải Phòng vươn ra biển lớn

Khái quát Hải Phòng 63 năm xây dựng và phát triển; Thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội thành phố Hải Phòng; Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng qua các thời kỳ.
Thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc thư mục toàn văn "Hải Phòng vươn ra biển lớn"!