Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2020
70 năm công an nhân dân học tập và làm theo "6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Thư mục chia 2 phần: Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an Nhân dân; 70 năm Công an Nhân dân học tập và làm theo 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy.
Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc!