Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 – 2018


0 - TỔNG LOẠI


1. Patterson, David A.
. Computer organzation and design: The hardware / software interface/ David A. Patterson , John L. Hennessy. - 5th ed..- Amsterdam ; Boston ; London: Elsevier, 2014. - 575p.; 24cm

        Tóm tắt:  Presents the fundamentals of hardware technologies, assembly language, computer arithmetic, pipelining, memory hierarchies and I/O.

        Phân loại: 004.2\C429P

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008131


2. Donahoo, Michael J.
. TCP/IP Sockets in C: Practical guide for programmers/ Michael J. Donahoo, Kenneth L. Calvert. - 2nd ed..- Amsterdam ; Boston ; London: ELSEVIER, 2009. - 196p.; 24cm

        Tóm tắt:  The book's focused, tutorial-based approach enables the reader to master the tasks and techniques essential to virtually all client-server projects using sockets in C.

        Phân loại: 005.13\T-000-C

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008109 - N.008110 - N.008111


3. Cooper, Keith D.
. Engineering a compiler/ Keith D. Cooper , Linda Torczon. - 2nd ed..- Amsterdam ; Boston ; London: Elsevier, 2012. - 800p.; 24cm

        Tóm tắt:  They will help you fully understand important techniques such as compilation of imperative and object-oriented languages, construction of static single assignment forms, instruction scheduling, and graph-coloring register allocation.

        Phân loại: 005.3\E203G

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008130


4. Wilhelm, Thomas
. Professional penetration testing: Creating and learning in a hacking lab/ Thomas Wilhelm. - 2nd. edition.- Amsterdam ; Boston ; London: Elsevier, 2009. - 445p.; 24cm

        Tóm tắt:  This book provides a complete classroom-in-a-book for readers interested in becoming professional penetration testers. The material within this book has propelled thousands of students into the information security industry, and provides detailed instruction on how to: Turn hacking and pen-testing skills into a professional career....

        Phân loại: 005.8\PR427E

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008132

 

1 - TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LOGIC HỌC
5. Lưu Quân Sư
. Nghệ thuật thăng tiến: Văn hóa giao tiếp nơi công sở/ Lưu Quân Sư ; Nguyễn Văn Dũng dịch.- H.: Văn hóa thông tin, 2004. - 397tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Phân tích, tổng hợp những kinh nghiệm về cách ứng xử, nghệ thuật giao tiếp nơi công sở, trong công việc, trong hành động và quan hệ với mọi người nhằm giúp mỗi người thăng tiến trong công việc.

        Phân loại: 153.6\NGH250T

        Số ĐKCB :

            Kho Mượn: MVN.044653


6. Si-na-Yu
. Tim đập rộn ràng: Secret diary/ Si-na Yu ; Hae-na Lee minh họa; Dịch: Dương Thanh Hoài, Đỗ Thanh Hằng.- H.: Phụ nữ, 2018. - 174tr.: tranh màu; 21cm. - (Pretty girl. Là con gái...)

        Tóm tắt:  Giới thiệu những câu chuyện qua blog được quản lý bởi 5 cô bé chia sẻ bí mật để tìm kiếm sự an ủi, lời khuyên để nhận được sức mạnh và cách giải quyết vấn đề một cách thông minh nhất.

        Phân loại: 155.5\T310Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040395 - DPVN.040396 - DPVN.040397


7. Đinh Tuấn Ân
. Giá như tôi biết những điều này trước khi thi đại học: Câu chuyện thực tế về chọn ngành học, đại học và thành công của người trong cuộc/ Đinh Tuấn Ân. - In lần thứ 7.- H.: Phụ nữ, 2018. - 302tr.: minh họa; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu bí quyết, tư duy của người thành công trong cuộc sống. Đưa ra lời khuyên bổ ích giúp các bạn học sinh đang trong độ tuổi chuẩn bị thi đại học giải quyết được mọi thắc mắc về ngành thi đại học và thành công trong việc lựa chọn ngành nghề cho tương lai của mình.

        Phân loại: 158\GI-100N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003246 - DPVV.003247 - DPVV.003248 - DPVV.003249 - DPVV.003250


8. Trần Đức Thảo tuyển tập
.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017

        T.1 : 1946-1956.- 2017.- 839tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu về Đông Dương. Chủ nghĩa Marx và hiện tượng học. Các quan hệ Pháp - Việt Nam. Sự diễn giải các sự kiện Đông Dương theo chủ nghĩa Trotsky. Chủ nghĩa hiện sinh và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Những bước tiến hóa của hệ thần kinh....

        Phân loại: 181\TR121Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008027

2 - CHỦ NGHĨA VÔ THẦN - TÔN GIÁO
9. Chính sách đối với phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ
/ Lê Quốc Lý (ch.b.), Nguyễn Hùng Hậu, Hoàng Minh Đô....- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 556tr.: hình vẽ, bảng; 24cm

        Tóm tắt:  Trình bày tổng thể về chính sách đối với Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phân tích thực trạng thực thi chính sách, đánh giá chính sách và giải pháp hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ.

        Phân loại: 294.3095978\CH312-S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008020


10. Thích Thanh Từ
. Tuệ Trung Thượng sĩ ngữ lục: Giảng giải/ Thích Thanh Từ.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hóa - Văn nghệ, 2016. - 670tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu về những giáo lý cốt lõi và con đường tu hành của Đạo Phật qua tác phẩm Tuệ Trung Thượng sĩ ngữ lục của Tuệ Trung Thượng sĩ, một Thiền sư Việt Nam đời Trần.

        Phân loại: 294.3\T507T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039835


11. Nguyễn Lân Dũng
. Con hỏi bố mẹ trả lời: Khoa học xã hội (6-15 tuổi)/ Nguyễn Lân Dũng. - In lần thứ 3.- H.: Phụ nữ, 2017. - 146tr.: ảnh, tranh vẽ; 24cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức)

        Tóm tắt:  Trình bày các câu hỏi và trả lời về kiến thức khoa học xã hội dành cho trẻ em: Tại sao dân tộc Do Thái được cho là thông minh nhất thế giới, tại sao lại gọi điện ảnh là nghệ thuật thứ bảy, tại sao gọi là Thánh địa Mỹ Sơn,....

        Phân loại: 300\C430H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003223 - DPVV.003224 - DPVV.003225


12. Những biến động trong đời sống tôn giáo hiện nay và tác động của nó đến lối sống người Việt
: Sách tham khảo/ Đỗ Lan Hiền (ch.b.), Hoàng Minh Đô, Phùng Thị An Na,....- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 379tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu khái quát về tình hình tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam. Những biến động theo chiều lịch sử của đất nước và tác động của tôn giáo đến lối sống người Việt trên các phương diện: hoạt động sản xuất, kinh doanh, ứng xử với thiên nhiên, ứng xử với xã hội.

        Phân loại: 306.6\NH556B

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008015

13. Research in organizational behavior.- London, England: Ai Jai Press inc, 2005

        Vol. 6 : 1984.- 2005.- 475p.

        Tóm tắt:  The chapters span from topics in individual behavior to questions of interorganizational and crosscultural behavior, and the approach of the essays ranges from critical analyses of established topics to the mapping of relatively new territory in the field.

        Phân loại: 302.3\R207E

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008133


14. 70 năm thi đua yêu nước 1948-2018
/ B.s: Nguyễn Khắc Hà, Phạm Hồng Long, Nguyễn Công Hoan....- H.: Thông tấn, 2018. - 258tr.: ảnh; 25cm

        ĐTTS ghi: Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương. Thông tấn xã Việt Nam

        Tóm tắt:  Thi đua yêu nước trong kháng chiến kiến quốc (1945 - 1954), trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước (1955 - 1975), trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1976 - 1985), trong thời kỳ đầu đổi mới (1986 - 2000), trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới (2001 - 2018).

        Phân loại: 302.09597\B126M

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008030

            Kho Mượn: MVV.007927 - MVV.007928


15. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2017
.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 288tr.: ảnh; 24cm

        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số bài viết về tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 trên các lĩnh vực: Xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh....

        Phân loại: 302.09597\NH556T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008011


16. Niên giám khoa học năm 2017
.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

        T.3 : Những vấn đề văn hóa, xã hội và con người.- 2018.- 298tr.

        Tóm tắt:  Tập hợp các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vấn đề văn hóa, xã hội và con người.

        Phân loại: 301\N305G

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001379

17. Weber, Florence. Lược sử nhân học = Brève histoire de l'anthropologie/ Florence Weber ; Phạm Anh Tuấn dịch.- H.: Đại học Sư phạm, 2018. - 343tr.: ảnh, tranh vẽ; 24cm

        Tóm tắt:  Trước khi có bá quyền châu Âu; phát hiện ra châu Mĩ; ý chí hiểu biết; liệu có thể có một môn nhân học của châu Âu; từ hộp sọ tới văn hóa; thời đại hoảng kim của nhân học xã hội; các nhà bác học trong sự giằng xé nội tâm; khủng hoảng và đổi mới.

        Phân loại: 301\L557-S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008055


18. Guest, Kenneth J.
. Cultural anthropology: A toolkit for a global age/ Kenneth J. Guest.- New York ; London: Norton  Company, 2014. - 693p.; 26cm

        Tóm tắt:  This will introduce you to the fascinating work of anthropologists and the research strategies and analytical perspective that anthropologists have developed - our tools of the trade - that can help you better understand and engage today's world as you move through it.

        Phân loại: 301\C510T

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008112 - N.008113 - N.008114


19. Sức sống của cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay
.- H.: Quân đội nhân dân, 2017

        T.2 : Vấn đề giải phóng giai cấp, dân tộc và con người.- 2017.- 246tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu vấn đề cơ bản về giải phóng giai cấp, dân tộc và con người từ thực tiễn Cách mạng Tháng Mười Nga; trình bày thực tiễn giải phóng giai cấp, dân tộc và con người từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga; sự tác động của thế giới đương đại và định hướng vận dụng giá trj Cách mạng tháng Mười Nga đối với giải quyết vấn đề giai cấp, dân tộc và con người hiện nay.

        Phân loại: 305\S-552-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040322 - DPVN.040323 - DPVN.040324 - DPVN.040325

            Kho Đọc: DVN.039859

            Kho Mượn: MVN.044676 - MVN.044677 - MVN.044678


20. Nguyễn Thế Kỷ
. Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam nền tảng và phát triển/ Nguyễn Thế Kỷ.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thậ, 2017. - 400tr.; 22cm

        Khẳng định quan điểm xây dựng hệ thống lí luận văn nghệ Việt Nam phải dựa trên những điểm tựa như chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nền mĩ học macxit; đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng; di sản tư tưởng về văn hóa, văn nghệ của cha ông ta; thực tiễn văn hóa, văn nghệ Việt Nam; tinh hoa văn hóa văn nghệ của thế giới

        Phân loại: 306.09597\L600L

        Số ĐKCB :

            Kho Mượn: MVN.044654


21. Kerbo, Harold R.
. Social stratification and inequality: Class conflict in historical, comparative, and global perspective/ Harold R. Kerbo. - 8th ed..- New York ; London: Mc-Graw Hill, 2012. - 519p.; 24cm

        Tóm tắt:  This book provides a comprehensive, up-to-date exploration of the economic and social divisions in human societies.

        Phân loại: 305.50973\S-419-I

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008108


22. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển
/ B.s: Giàng Seo Phử, Đỗ Văn Chiến, Trịnh Quang Cảnh.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 384tr.: ảnh; 24cm

        ĐTTS ghi: Ủy ban Dân tộc

        Tóm tắt:  Khái quát quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng các dân tộc và cơ quan công tác dân tộc, rút ra những bài học kinh nghiệm, phương hướng làm tốt hơn nữa công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

        Phân loại: 305.8009597\C455Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008033


23. D'Angelo, Raymond
. Taking sides: Clashing views in race and ethnicity/ Raymond D'Angelo, Herbert Douglas. - 10th ed..- New York: Mc Graw Hill, 2014. - 268p.; 28cm

        Tóm tắt:  It offers issues and readings dealing directly with race and ethnic relations in America.

        Phân loại: 305.8\T103-I

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008104


24. Các dân tộc ở Việt nam
.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

        T.4 Quyển 2 : Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai ở Đa Đảo.- 2018.- 964tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu một cách tổng quát các mặt lịch sử, biến đổi kinh tế - xã hội, đời sống văn hoá và sự phát triển trong bối cảnh mới của các dân tộc:  Hán và Mã Lai - Đa Đảo.

        Phân loại: 305.89597\C101D

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001382


25. Nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa
/ B.s.: Nguyễn Thị Việt Thanh (ch.b.), Đặng Thị Vân Chi, Trần Thị Minh Đức....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 559tr.: bảng, biểu đồ; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu khái niệm, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam. Trình bày khái quát về nữ trí thức Việt Nam từ quá khứ và hiện tại, nữ trí thức với các hoạt động nghề nghiệp, công tác quản lý, lãnh đạo, với gia đình, hệ giá trị và vấn đề bình đẳng giới. phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập.

        Phân loại: 305.508209597\NG517N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008050 - DVV.008051


26. Văn hóa giao thông
/ Hoàng Chương ch.b..- H.: Thông tin và truyền thông, 2017. - 299tr.; 21cm

        ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam

        Tóm tắt:  Giới thiệu các bài viết tiếp cận chủ đề văn hoá giao thông từ nhiều góc độ khác nhau nhằm đem lại cách nhìn nhiều chiều, đa dạng. Qua đó tìm ra giải pháp hữu hiệu mang tính thực tiễn cao và đi vào cuộc sống. Đưa ra một số tác phẩm nghệ thuật về đề tài văn hoá giao thông.

        Phân loại: 306.4\V115H

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039840


27. Hoai Hương Aubert - Nguyên
. Việt Nam một lịch sử chuyển giao văn hóa/ Hoai Hương Aubert Nguyen, Michel Espagne (ch.b) ; Dịch: Phạm Văn Quang (chủ trì dịch và giới thiệu), Phạm Anh Tuấn, Đình Hồng Phúc,....- H.: Đại học Sư phạm, 2018. - 403tr.: ảnh; 24cm

        Tóm tắt:  Giói thiệu 21 bài tham luận có nội dung về: viễn cảnh lí thuyết và lịch sử, lịch sử tư tưởng, xây dựng tri thức, văn học và nghệ thuật, tủ sách Việt Nam ở Thư viện quốc gia Pháp.

        Phân loại: 306.09597\V308N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005471


28. Các dân tộc ở Việt nam
.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

        T.4 Quyển 1 : Nhóm ngôn ngữ H Mông - Dao và Tạng Miến.- 2018.- 907tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu tương đối toàn diện các mặt lịch sử, hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, đời sống văn hoá và những biến đổi trong bối cảnh mới của các dân tộc: HMông, Dao, Pà Thẻn, Hà Nhì, Phù Lá,...

        Phân loại: 305.89597\C101D

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001381

29. Trần Công Trục. Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông: Các sự kiện và phân tích pháp lý/ B.s.: Trần Công Trục (ch.b.), Hoàng VIệt, Phùng Anh Tuấn.- H.: Thông tin và truyền thông, 2017. - 346tr.: ảnh màu

        Tóm tắt:  Trình bày phương thức giải quyết tranh chấp theo các quy định của luật pháp quốc tế. Biển Đông và các loại tranh chấp ở biển Đông. Vụ Philippines kiện Trung Quốc về biển Đông. Quá trình ra phán quyết cuối cùng của Toà trọng tài. Tình hình biển Đông hậu phán quyết cùng một số bài nghiên cứu về tình hình biển Đông trước và sau phán quyết của Toà trọng tài.

        Phân loại: 320.1\PH309-I

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039850


30. Niên giám khoa học năm 2017
.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

        T.1 : Những vấn đề chính trị.- 2018.- 295tr.

        Tóm tắt:  Tập hợp các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vấn đề chính trị.

        Phân loại: 320\N305G

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001377


31. Lê Mậu Hãn
. Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh/ Lê Mậu Hãn. - Xuất bản lần thứ 3.- H.: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017. - 364tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu cương lĩnh, chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc; "không có gì quý hơn độc lập tự do" - động lực, mục tiêu đại đoàn kết, đại thành công của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

        Phân loại: 323.1597\S-552M

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039847


32. Titarenko, M. L.
. Nga, Trung Quốc và trật tự thế giới mới: lý luận và thực tiễn: Sách tham khảo/ Titarenko, M. L., V. E. Petrovski ; Dịch: Lê Thanh Vạn, Nguyễn Trung.- H.: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017. - 558tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu cơ sở lí luận, triết học của cấu trúc thế giới mới. Nga và Trung Quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu. Nga, Trung Quốc với triển vọng an ninh và hợp tác khu vực.

        Phân loại: 327.47051\NG100T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.03984533. Priess, David. Báo cáo mật của tổng thống - Chuyện chưa kể về các báo cáo tình báo vắn tắt gửi đến các tổng thống Mỹ: Sách tham khảo/ David Priess ; Mạnh Chương dịch.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 597tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: The president's book of secrets

        Tóm tắt:  Giới thiệu các thông tin hữu ích về những điều xảy ra hằng ngày trong việc điều hành đất nước của các đời tổng thống Mỹ.

        Phân loại: 327.1273\B108C

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008021


34. Nguyễn Chu Hồi
. An ninh môi trường và hòa bình ở biển đông: Tuyên truyền việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực biển/ Nguyễn Chu Hồi (ch.b.), Vũ Hải Đăng.- H.: Thông tin và truyền thông, 2016. - 251tr.: minh họa; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu về Biển Đông và các lợi ích căn bản, những căng thẳng về chủ quyền, an ninh môi trường và giải pháp nhằm bảo đảm anh ninh môi trường vì một Biển Đông "xanh".

        Phân loại: 327.1709164\A105N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039839


35. Tài liệu quán triệt tuyên truyền, triển khai kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng trong chuyến thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng (ngày 14-15 tháng 11 năm 2017)
.- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 2017. - 52tr.: ảnh màu; 19cm

        ĐTTS ghi: Thành uỷ Hải Phòng. Ban Tuyên giáo

        Tóm tắt:  Giới thiệu khái quát các ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng; ý nghĩa chuyến thăm, làm việc và nội dung chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng.

        Phân loại: 324.25970750959735\T103L

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005474 - DC.005475


36. Vũ Trọng Lâm
. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt nam: Sách chuyên khảo/ Vũ Trọng Lâm.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 348tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày cơ sở lí luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phân tích thực trạng sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; Từ đó đưa ra các quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

        Phân loại: 324.2597075\Đ452M

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039851


37. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước
.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

        T.2.- 2018.- 560tr.

        Tóm tắt:  Tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết của đồng chí Lê Hồng Anh trên cương vị là Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

        Phân loại: 324.2597075\N122C

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001388


38. Tài liệu tuyên truyền kết quả hai năm 2016-2017 thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố
: Phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 2017. - 60tr.: ảnh màu; 19cm

        ĐTTS ghi: Thành uỷ Hải Phòng. Ban Tuyên giáo

        Tóm tắt:  Trình bày kết quả chủ yếu đạt được qua hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (2016-2017) của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết từ nay đến năm 2020 của thành phố, góp phần củng cố niềm tin, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra.

        Phân loại: 324.25970750959735\T103L

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005476 - DC.005477


39. Đàm Đức Vượng
. Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do người sáng lập/ Đàm Đức Vượng. - Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa.- H.: Thông tin và truyền thông, 2016. - 340tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Trình bày toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người sáng lập Nhà nước cách mạng Việt Nam; những tên chữ, bút danh, bí danh của Người gắn liền với cuộc đời cách mạng đầy sóng gió của người; về các tổ chức tiền thân của Đảng; về Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng trải qua 12 Đại hội đại biểu toàn quốc.

        Phân loại: 324.2597075\NH556D

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008049

 

40. Ngô Xuân Lịch. Xây dựng đảng bộ quân đội ngang tầm nhiệm vụ mới/ Ngô Xuân Lịch.- H.: Quân đội nhân dân, 2016. - 900tr.: ảnh; 24cm

        Tóm tắt:  Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội trong tình hình mới. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu trong tình hình mới. Nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân vững mạnh.

        Phân loại: 324.2597075\X126D

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003030 - DPVV.003031

            Kho Đọc: DVV.008034

            Kho Mượn: MVV.007933 - MVV.007934 - MVV.007935


41. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước
.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

        T.1.- 2018.- 800tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu các bài phát biểu, bài viết của đồng chí Lê Hồng Anh trên cương vị là Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển văn hoá - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; triển khai đồng bộ và toàn diện hoạt động đối ngoại, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.

        Phân loại: 324.2597075\N122C

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001394


42. Sức sống của cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay
.- H.: Quân đội nhân dân, 2017

        T.6 : Vấn đề xây dựng Đảng cộng sản cầm quyền.- 2017.- 267tr.

        Tóm tắt:  Giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga với vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền; thực hiện và kinh nghiệm xây dựng Đảng Cộng sản Liên Xô cầm quyền (1917-1991); vận dụng giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga về xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền vào xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

        Phân loại: 324.2597075\S-552-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040338 - DPVN.040339 - DPVN.040340 - DPVN.040341

            Kho Đọc: DVN.039863

            Kho Mượn: MVN.044688 - MVN.044689 - MVN.044690

43. Lê Khả Phiêu tuyển tập (1976 - 1998).- H.: Chính trị quốc gia

        T.3.- 2016.- 359tr.

        Tóm tắt:  Tuyển chọn và giới thiệu các bài nói, bài viết và trả lời phỏng vấn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ năm 2010-2016 với các chủ đề: Viết về Bác Hồ; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vấn đề văn hoá, văn nghệ, giáo dục và đào tạo của nước nhà.

        Phân loại: 324.2597075\L250K

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008053


44. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay
/ Vũ Ngọc Hoàng, Đào Duy Quát, Phạm Văn Linh,....- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 720tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số bài tham luận trình bày về bối cảnh hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo. Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

        Phân loại: 324.2597075\Đ108T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008010


45. Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
/ Vũ Văn Hiền, Vũ Văn Phúc, Nguyễn Văn Oánh,... ; B.s.: Trương Giang Long (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 543tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Học viện Chính trị Công an nhân dân

        Tóm tắt:  Giới thiệu các bài viết tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên....

        Phân loại: 324.2597075\Đ125T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008003


46. Ủy quyền lập pháp những vấn đề lý luận và thực tiễn
: Sách chuyên khảo/ Tô Văn Hoà, Nguyễn Hải Ninh (ch.b.), Nguyễn Văn Quang,....- H.: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017. - 251tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu các vần đề lý luận về ủy quyền lập pháp; ủy quyền lập pháp ở một số quốc gia; ủy quyền lập pháp và cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp trong điều kiện của Việt Nam.

        Phân loại: 328.597\U523Q

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039844


47. Sức sống của cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay
.- H.: Quân đội nhân dân, 2017

        T.5 : Vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ  nghĩa.- 2017.- 231tr.

        Tóm tắt:  Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa từ thực tiễn cách mạng Tháng Mười Nga; xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa theo lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga và bài học kinh nghiệm; nhân tố tác động và định hướng vận dụng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

        Phân loại: 321.009597\S-552-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040334 - DPVN.040335 - DPVN.040336 - DPVN.040337

            Kho Đọc: DVN.039862

            Kho Mượn: MVN.044685 - MVN.044686 - MVN.044687


48. Phạm Đào Thịnh
. Nguyễn An Ninh - Nhà tư tưởng tiêu biểu đầu thế kỷ XX ở Nam Bộ/ Phạm Đào Thịnh.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 328tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu thân thế, sự nghiệp, điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng của Nguyễn An Ninh; quá trình hình thành, phát triển, nội dung chủ yếu và ảnh hưởng xã hội từ tư tưởng của Nguyễn An Ninh.

        Phân loại: 320.5092\NG527A

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008012


49. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng
= Vietnam India relations in economic, commerce and energy/ B.s: Lê Văn Toan (ch.b),  Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Minh Trưởng....- H.: Thông tin và Truyền thông, 2017. - 298tr.; 24cm. - (Tủ sách người đưa tin Ấn Độ)

        Tên sách tiếng Anh: Vietnam India relations in economic, commerce and energy

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại - năng lượng, hiệp định thương mại hàng hoá và cơ hội tiếp cận thị trường Ấn Độ....

        Phân loại: 327.597054\QU105H

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008040

            Kho Mượn: MVV.007938


50. Lê Đình Chỉnh
. 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào/ Lê Đình Chỉnh.- H.: Thông tin và truyền thông, 2017. - 289tr.: bảng; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào qua các thời kỳ từ năm 1930 đến nay: trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1975), tình hình Lào sau Hiệp định Viêng Chăn năm 1973 và sự thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào năm 1975, Hồ Chí Minh với quan hệ đặc biệt Việt - Lào....

        Phân loại: 327.5970594\N114M

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039842


51. Lê Đình Chỉnh
. Quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào giai đoạn 1954 - 2017/ Lê Đình Chỉnh.- H.: Thông tin và truyền thông, 2017. - 344tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu về mối quan hệ Việt Nam - Lào (1954-1964), sự đoàn kết chiến đấu chống Mỹ cứu nước ( 1964-1973) và  giai đoạn cuối của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào (1973-1975). Quan hệ hợp tác toàn diện đặc biệt Việt Nam - Lào từ 1976-2017.

        Phân loại: 327.5970594\QU105H

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039838


52. Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới
/ B.s: Lê Văn Toan (ch.b), Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Minh Trưởng....- H.: Thông tin và Truyền thông, 2017. - 445tr.; 24cm. - (Tủ sách người đưa tin Ấn Độ)

        Tên sách tiếng Anh: Vietnam India Relations - New Context and new vision

        Tóm tắt:  Giới thiệu các bài viết về quan hệ Việt Nam Ấn Độ trong bối cảnh hiện nay, điểm lại các mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước, vai trò của Ấn Độ trong khu vực, các chính sách và sự hợp tác về kinh tế - chính trị - ngoại giao - quốc phòng - thương mại - công nghiệp của hai nước.

        Phân loại: 327.597054\V308N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008041

            Kho Mượn: MVV.007939


53. Nguyễn Phương Liên
. Việt Nam - Lào: Sự gắn bó xuyên thời gian: Những nét tương đồng về chính trị, lịch sử, văn hoá từ cổ đại đến hiện đại/ Nguyễn Phương Liên.- H.: Thông tin và truyền thông, 2017. - 394tr.: ảnh màu; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu điểm tương đồng trong truyền thuyết lập quốc Việt Nam - Lào. Nét tương đồng trong văn hóa dân gian Việt Nam - Lào, cơ sở hình thành sự đoàn kết. Dựng nước gắn liền với giữ nước - điểm tương đồng của lịch sử Việt Nam - Lào. Kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ: Việt Nam và Lào sát cánh trên cùng chiến tuyến.

        Phân loại: 327.5970594\V308N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039841


54. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực văn hóa
/ B.s: Lê Văn Toan (ch.b), Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Minh Trưởng....- H.: Thông tin và Truyền thông, 2017. - 346tr.; 24cm. - (Tủ sách người đưa tin Ấn Độ)

        Tên sách tiếng Anh: Vietnam India Cultural Relation

        Tóm tắt:  Gồm các bài viết về quan hệ Việt Nam và Ân Độ trên lĩnh vực văn hoá: Hồ Chí Minh - người đặt nền móng xây đắp tình hữu nghị, điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, văn hoá Ấn Độ và văn hoá Việt Nam.

        Phân loại: 327.597054\QU105H

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008039

            Kho Mượn: MVV.007937


55. Kaplan, Robert D.
. Vạc dầu Châu Á: Biển Đông và hồi kết của một Thái Bình Dương ổn định/ Robert D. Kaplan ; Dịch: Ngọc Ánh, Anh Hoà, Thế Phương ; Hiệu đính: Nguyễn Đức Thành, Phạm Nguyên Trường.- H.: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017. - 360tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Trình bày những thông tin về lịch sử, con người, xã hội, chính trị,... của các nước xung quanh biển Đông - những yếu tố tưởng chừng không liên quan nhưng lại thể hiện sự khác biệt rõ nét trong cách tiếp cận cũng như cách ứng xử trong vấn đề biển Đông của Việt Nam và các bên liên quan.

        Phân loại: 327.59\V101D

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039849


56. Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược
: Sách tham khảo/ Neeklakantan Ravi, Lê Văn Cương, Đinh Xuân Lý... ; B.s.: Lê Văn Toan (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 446tr.: hình vẽ, bảng; 24cm

        ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

        Tóm tắt:  Giới thiệu các bài viết về chặng đường 45 năm phát triển quan hệ ngoại giao, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực hợp tác về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, văn hoá nghệ thuật, giao lưu nhân dân,....

        Phân loại: 327.597054\V308N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008002

57. Niên giám khoa học năm 2017.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

        T.2 : Những vấn đề kinh tế.- 2018.- 383tr.

        Tóm tắt:  Tập hợp các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vấn đề kinh tế.

        Phân loại: 330\N305G

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001378


58. Miller, Roger Leroy
. Economics today and tomorrow/ Roger Leroy Miller.- New York: Mc Graw Hill, 2008. - 537p.; 28cm

        Tóm tắt:  This textbook organizes economic concepts around Big Ideas.

        Phân loại: 330\E201-O

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008093 - N.008094


59. McConnell, Campbell R.
. Economics: Principles, Problems, and policies/ Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. - 19th ed..- New York: Mc Graw Hill, 2012. - 795p.; 28cm

        Tóm tắt:  Leading the way in content, pedagogy, and supplementary tools is our top priority, and we are extending that leadership into the digital realm where high-quality economic content comes to life in a way that improves the learning experience for both students and teachers.

        Phân loại: 330\E201-O

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008091 - N.008092


60. Reading essentials and note - taking guide
: Student workbook.- New York: Mc Graw Hill, Kxd.. - 162p.; 28cm

        This is designed to help you use recognized reading strategies to improve your reading-for-information skills

        Phân loại: 330\R200D

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008137 - N.008138


61. Kinh tế xanh cho phát triển bền vững
/ Nguyễn Danh Sơn (ch.b.), Nguyễn Thế Chinh, Phạm Ngọc Đăng,....- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 667tr.: minh họa; 24cm

        ĐTTS ghi: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

        Tóm tắt:  Phân tích cơ sở lý luận về kinh tế xanh và xây dựng nền kinh tế xanh ở Việt Nam. Giới thiệu một số mô hình thực tiễn phát triển kinh tế xanh quốc tế và Việt Nam.

        Phân loại: 338.9597\K312T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008023

            Kho Mượn: MVV.007923


62. Nguyễn Văn Phúc
. Công nghiệp Việt nam - Thực trạng và giải pháp phát triển trong giai đoạn mới/ Nguyễn Văn Phúc.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 510tr.: hình vẽ, bảng; 24cm

        Tóm tắt:  Trình bày khái quát về tiềm năng, quá trình hình thành và phát triển công nghiệp của Việt Nam; những cơ hội, thách thức cùng các đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.

        Phân loại: 338.9597\C455N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008016


63. Janeway, William H.
. Chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế đổi mới: Thị trường, đầu cơ và vai trò của nhà nước: Sách tham khảo/ William H. Janeway ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh,.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 489tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: Doing capitalism in the innovation economy: Markets, speculation and the state

        Tóm tắt:  Trình bày những thay đổi trong suốt 40 năm làm nghề đầu tư mạo hiểm, đó là sự thay đổi trên thị trường chứng khoán phố Wall. Tìm hiểu vai trò của bong bóng kinh tế và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhà nước đối với sự phát triển của nền kinh tế đổi mới.

        Phân loại: 332\CH500N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008019


64. Tài chính Việt Nam 2017 - Đối diện thách thức, đổi mới tư duy
: Sách chuyên khảo/ Lê Quang Thuận, Trần Thị Hà, Nguyễn Thị Hải Thu,... ; Nguyễn Viết Lợi ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 295tr.: bảng, biểu đồ; 23cm

        ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính

        Tóm tắt:  Trình bày bối cảnh kinh tế, tài chính thế giới và Việt Nam trong năm 2017; vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội; áp lực tài khoá và nợ công; thách thức trong công tác quản lý, giám sát khi thị trường tài chính phát triển.

        Phân loại: 332.09597\T103C

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008022


65. Lê Văn Toan
. Kinh tế Ấn Độ - Tiến trình tự lực, tự cường/ B.s: Lê Văn Toan, Đỗ Đức Định (ch.b), Nguyễn Tuấn Quang.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2017. - 446tr.; 24cm. - (Tủ sách người đưa tin Ấn Độ)

        Tên sách tiếng Anh: Indian economy - The evolution to self reliance

        Tóm tắt:  Bước chuyển từ độc lập tự chủ đến tự do hóa. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức Ấn Độ. Kinh tế đối ngoại - từ đóng cửa đến mở rộng hội nhập quốc tế....

        Phân loại: 330.954\K312T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008038

            Kho Mượn: MVV.007936


66. Senor, Dan
. Quốc gia khởi nghiệp câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel/ Dan Senor, Saul Singer ; Trí Vương dịch..- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 326tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: Start-up nation: The story of Israel's economic miracle

        Tóm tắt:  Giới thiều về câu chuyện thành công của đất nước Isranel thông qua những ví dụ cụ thể sinh động về những con người học hỏi không ngừng, sáng tạo không ngừng, tranh luận không ngừng để tìm được cách thức tối ưu nhất giải quyết công việc.

        Phân loại: 330.95694\QU451G

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008013


67. Paulson, Henry M.
. Bàn về Trung Quốc - Tiết lộ của người trong cuộc về siêu cường kinh tế mới: Sách tham khảo/ Henry M. Paulson ; Dịch: Vũ Hoàng Linh, Tạ Phúc Đường, Nguyễn Thị Phương và nhóm dịch VCES.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 646tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: Dealing with China - An insider unmasks the new economic superpower

        Tóm tắt:  Giới thiệu khái quát quá trình cải cách kinh tế của Trung Quốc từ những năm 1990 đến nay giúp chúng ta hiểu thêm về chính sách kinh tế và các vấn đề kinh tế của nước Mỹ thời gian qua, nhất là những quan hệ kinh tế có liên quan trực tiếp đến Trung Quốc.

        Phân loại: 330.951\B105V

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008018


68. Sức sống của cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay
.- H.: Quân đội nhân dân, 2017

        T.3 : Vấn đề xây dựng chế độ kinh tế mới ở Liên Xô và Việt Nam.- 2017.- 290tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu khái quát Cách mạng tháng Mười Nga với sự ra đời của chế độ kinh tế mới ở nước Nga Xô Viết (1917-1922) và nội dung xây dựng chế độ kinh tế mới ở Liên Xô (1922-1991); xây dựng chế độ kinh tế mới ở Liên Xô - thành quả và bài học kinh nghiệm xây dựng kinh tế mới ở Việt Nam thời kỳ đổi mới.

        Phân loại: 330.9597\S-552-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040326 - DPVN.040327 - DPVN.040328 - DPVN.040329

            Kho Đọc: DVN.039860

            Kho Mượn: MVN.044679 - MVN.044680 - MVN.044681


69. Sức sống của cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay
.- H.: Quân đội nhân dân, 2017

        T.1 : Vấn đề thực hiện hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.- 2017.- 267tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu khái quát quá trình hình thành, phát triển lý tưởng cộng sản chủ nghĩa soi sáng Cách mạng tháng Mười Nga; Cách mạng tháng Mười Nga mở đầu quá trình hiện thực hoá lý tưởng cộng sản; giá trị hiện thực hoá lý tưởng cộng sản chủ nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại hiện nay.

        Phân loại: 335.43\S-552-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040318 - DPVN.040319 - DPVN.040320 - DPVN.040321

            Kho Đọc: DVN.039858

            Kho Mượn: MVN.044673 - MVN.044674 - MVN.044675


70. V.I. Lênin và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
/ Lê Quốc Lý (ch.b.), Hoàng Chí Bảo, Dương Văn Bóng....- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 663tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

        Tóm tắt:  Giới thiệu hơn 40 bài viết làm rõ vai trò, tư tưởng của V. I. Lênin về thời đại ngày nay, về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, về xây dựng kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng kiểu mới.

        Phân loại: 335.4346\V000-I

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008005


71. Trần Tích Hỷ
. Mác nói gì với chúng ta: Sách tham khảo/ Trần Tích Hỷ ; Dịch: Thanh Huyền, Văn Tuân ; Thúy Lan h.đ.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 432tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác, quá trình truyền bá, tiếp nhận chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc. Vai trò và ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác đối với nền kinh tế, chính trị, văn hóa Trung Quôc hiện nay.

        Phân loại: 335.4\M101N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039836

72. Detter, Dag. Quản lý hiệu quả tài sản công: Sách tham khảo/ Dag Detter, Stefan Fölster ; Nhóm VEPR dịch ; H.đ.: Nguyễn Đức Thành, Phạm Nguyên Trường.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 332tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: The public wealth of nations

        Tóm tắt:  Phân tích những kinh nghiệm trong quản lý tài sản công của Thuỵ Điển và Singapore. Trình bày ưu điểm, hạn chế của một số biện pháp quản lý tài sản công và một số biện pháp để quản lý tài sản công hiệu quả nhất đối với nhiều quốc gia.

        Phân loại: 336\QU105L

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008017


73. Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
= Results of the rural, agricultural and fishery census 2016.- H.: Thống kê, 2018. - 683tr.; 30cm

        ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê

        Tóm tắt:  Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 2011 - 2016. Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả tổng điều tra năm 2016.

        Phân loại: 338.109597\K258Q

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001390 - TC.001391 - TC.001392 - TC.001393


74. Chính sách tài chính thúc đẩy hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp
.- H.: Tài chính, 2018. - 399tr.: bảng; 24cm

        ĐTTS ghi: Bộ Tài chính

        Tóm tắt:  Giới thiệu chủ trương, định hướng về đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của các Bộ. Chế độ tự chủ và các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập.

        Phân loại: 343.597\CH312-S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008025

            Kho Mượn: MVV.007925


75. Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020
.- H.: Tài chính, 2018. - 683tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Bộ Tài chính

        Tóm tắt:  Trình bày kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Chủ chương, định hướng về thực hiện chương chình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu. Nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước....

        Phân loại: 343.597\CH312-S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008062


76. Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030
/ Nguyễn Văn Cương (ch.b.), Nguyễn Đăng Dung, Phạm Văn Lợi,....- H.: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017. - 283tr.: bảng; 21cm

        Tóm tắt:  Phân tích nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030. Những thành tựu, hạn chế, bất cập còn tồn tại của hệ thống pháp luật Việt Nam về nền kinh tế thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thực trạng về tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Về quyền con người, quyền công dân. Dự báo nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 và đưa ra một số kiến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030.

        Phân loại: 349.597\NH500C

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039846


77. Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống
: Sách chuyên khảo/ Trịnh Tiến Việt (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Khắc Hải,....- H.: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017. - 390tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Quá trình nhận thức và tiếp nhận khoa học về vấn đề an ninh phi truyền thống. An ninh phi truyền thống: Khái niệm. mối đe dọa, thách thức và các yêu cầu đặt ra đối với pháp luật hình sự. Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam ứng phó trước thánh thức an ninh phi truyền thống....

        Phân loại: 345.597\PH109L

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039843


78. Tư tưởng Hồ Chí minh về cán bộ và công tác cán bộ
/ Nguyễn Thị Kim Dung, Võ Văn Bé, Trần Thị Huyền, Trần Thị Nhuần.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 512tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng

        Tóm tắt:  Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

        Phân loại: 352.6\T550T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008045


79. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
: Sách chuyên khảo/ Trương Thị Hồng Hà (ch.b.), Đào Trí Úc, Nguyễn Thị Việt Hương,... ;.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 332tr.: sơ đồ; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản về chính quyền địa phương, quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương từ năm 1945 đến nay. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam.

        Phân loại: 352.1409597\T450C

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008006


80. Niên giám khoa học năm 2017
.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018

        T.4 : Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.- 2018.- 311tr.

        Tóm tắt:  Tập hợp các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vấn đề quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

        Phân loại: 355\N305G

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001380


81. Sức sống của cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay
.- H.: Quân đội nhân dân, 2017

        T.4 : Vấn đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ  nghĩa.- 2017.- 235tr.

        Tóm tắt:  Trình bày những vấn đề cơ bản bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ thực tiễn Cách mạng tháng Mười Nga; thực tiễn bảo vệ Tổ quốc xã hôi chủ nghĩa trên thế giới từ sau Cách mạng tháng Mười Nga đến nay và bài học kinh nghiệm; ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

        Phân loại: 355.409597\S-552-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040330 - DPVN.040331 - DPVN.040332 - DPVN.040333

            Kho Đọc: DVN.039861

            Kho Mượn: MVN.044682 - MVN.044683 - MVN.044684


82. Shrikant Paranjpe
. Văn hóa chiến lược của Ấn Độ: Xây dựng chính sách an ninh quốc gia/ Shrikant Paranjpe ; Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ biên dịch.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2017. - 183tr.; 23cm

        Tóm tắt:  Văn hóa chiến lược nói chung đến văn hóa.

        Phân loại: 355.00954\V115H

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008042

            Kho Mượn: MVV.00794083. Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 3 (1945-2000)/ B.s: Phạm Đức Tưởng, Đồng Xuân Hiển, Bùi Thanh Minh, Nguyễn Đức Chăm.- H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 659tr.: ảnh; 21cm

        ĐTTS ghi: Đảng Ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3

        Tóm tắt:  Giới thiệu khái quát công tác đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang đồng bằng sông Hồng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (9.1945-5.1955) và xây dựng, bảo vệ miền Bắc. Công tác đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang Quân khu 3: cùng cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ, mười năm năm sau ngày đất nước thống nhất (5.1975-1985) và thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kì đổi mới (1986-2000).

        Phân loại: 355.0095973\L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005472 - DC.005473


84. Biên niên sự kiện lịch sử 60 năm truyền thống lực lượng hồ sơ công an thành phố Hải Phòng
: 27/3/1957 - 27/3/2017.- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 2017. - 91tr.: ảnh màu; 20cm

        ĐTTS ghi: Công an thành phố Hải Phòng. Phòng Hồ sơ

        Tóm tắt:  Giới thiệu truyền thống vẻ vang cùng thành tích, chiến công đã đạt được công an thành phố Hải Phòng. Từ đó nâng cao lòng tự hào, lòng tin và bản lĩnh chính trị trước mọi khó khăn thử thách; phát huy bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, thành phố trong thời kì đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế.

        Phân loại: 363.20959735\B305N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005478


85. Tô Lâm
. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân/ Tô Lâm. - Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017. - 348tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Trình bày nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ nói chung và cán bộ, công tác cán bộ công an nhân dân nói riêng. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân hiện nay.

        Phân loại: 363.209597\T550T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039848


86. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.3 : Khoa học xã hội.- 2018.- 38tr.

        Phân loại: 372.65\C430N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003127 - DPVV.003128 - DPVV.003129


87. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.8 : Toán học.- 2018.- 38tr.

        Phân loại: 372.65\C121Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003142 - DPVV.003143 - DPVV.003144


88. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.9 : Khoa học tự nhiên.- 2018.- 38tr.

        Phân loại: 372.65\V431Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003145 - DPVV.003146 - DPVV.003147


89. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.5 : Khoa học tự nhiên.- 2018.- 38tr.

        Phân loại: 372.65\N114G

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003133 - DPVV.003134 - DPVV.003135


90. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.7 : Khoa học xã hội.- 2018.- 38tr.

        Phân loại: 372.65\B305B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003139 - DPVV.003140 - DPVV.003141


91. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.2 : Toán học.- 2018.- 38tr.

        Phân loại: 372.65\L104T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003124 - DPVV.003125 - DPVV.003126


92. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.2 : Toán học.- 2018.- 27tr.

        Phân loại: 372.65\L104T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003088 - DPVV.003089 - DPVV.003090


93. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.4 : Khoa học tự nhiên.- 2018.- 38tr.

        Phân loại: 372.65\D431-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003130 - DPVV.003131 - DPVV.003132

 

94. All story.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.8 : Toán học.- 2018.- 27tr.

        Phân loại: 372.65\C121Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003106 - DPVV.003107 - DPVV.003108


95. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.1 : Khoa học tự nhiên.- 2018.- 27tr.

        Phân loại: 372.65\NG112V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003085 - DPVV.003086 - DPVV.003087


96. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.5 : Khoa học tự nhiên.- 2018.- 27tr.

        Phân loại: 372.65\N114G

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003097 - DPVV.003098 - DPVV.003099


97. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.6 : Nghệ thuật.- 2018.- 27tr.

        Phân loại: 372.65\GH206H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003100 - DPVV.003101 - DPVV.003102


98. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.7 : Khoa học xã hội.- 2018.- 27tr.

        Phân loại: 372.65\B305B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003103 - DPVV.003104 - DPVV.003105


99. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.11 : Khoa học xã hội.- 2018.- 38tr.

        Phân loại: 372.65\V200V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003151 - DPVV.003152 - DPVV.003153


100. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - tập 1 : Khoa học tự nhiên.- 2018.- 38tr.

        Phân loại: 372.65\NG112V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003121 - DPVV.003122 - DPVV.003123


101. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.12 : Khoa học tự nhiên.- 2018.- 27tr.

        Phân loại: 372.65\S-312V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003118 - DPVV.003119 - DPVV.003120


102. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.11 : Khoa học xã hội.- 2018.- 27tr.

        Phân loại: 372.65\V200V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003115 - DPVV.003116 - DPVV.003117


103. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.10 : Khoa học tự nhiên.- 2018.- 27tr.

        Phân loại: 372.65\V124C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003112 - DPVV.003113 - DPVV.003114


104. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.3 : Khoa học xã hội.- 2018.- 27tr.

        Phân loại: 372.65\C430N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003091 - DPVV.003092 - DPVV.003093


105. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.6 : Nghệ thuật.- 2018.- 38tr.

        Phân loại: 372.65\GH206H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003136 - DPVV.003137 - DPVV.003138


106. Phương Trinh
. Kết bạn đâu có khó: Cảm ơn Nguyễn Thanh Hà đã hỗ trợ thông tin cho bộ sách/ Phương Trinh ; Phan Hiền minh hoạ.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2017. - 24tr.: tranh màu; 20cm. - (Tủ sách Cùng bé yêu khám phá thiên nhiên)

        Phân loại: 372.21\K258B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040362 - DPVN.040363 - DPVN.040364


107. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.9 : Khoa học tự nhiên.- 2018.- 27tr.

        Phân loại: 371.9\V431Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003109 - DPVV.003110 - DPVV.003111


108. Beauchat, Katherine A.
. The building blocks of preschool success/ Katherine A. Beauchat, Katrin L. Blamey, Sharon Walpole.- New York ; London: The Guilford press, 2010. - 197p.; 26cm

        Tóm tắt:  This book presents practical ideas for teaching the essential components of a high-quality early childhood program: oral language and vocabulary, phonological awareness, emergent writing, and print and alphabet awareness.

        Phân loại: 372.1\B510L

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008135 - N.008136


109. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.4 : Khoa học tự nhiên.- 2018.- 27tr.

        Phân loại: 371.9\D431-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003094 - DPVV.003095 - DPVV.003096


110. Phương Trinh
. Giải lời nguyền của phù thủy: Với sự tư vấn của Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viên Nhi Đồng 1/ Phương Trinh ; Thảo Nguyên minh hoạ.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2017. - 32tr.: tranh màu; 20cm. - (Tủ sách Bé vui khoẻ, mẹ yên tâm)

        Phân loại: 372.21\GI-103L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040374 - DPVN.040375 - DPVN.040376


111. Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc
/ Nguyễn Hằng Phương, Phạm Văn Vũ (ch.b), Đặng Duy Thắng....- Thái Nguyên: Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2016. - 700tr.; 21cm

        Tóm tắt:  Một số vấn đề khái quát về miền núi phía Bắc Việt Nam. Giới thiệu một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam.

        Phân loại: 398.8095971\M458-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040301 - DPVN.040302 - DPVN.040303


112. Văn hóa văn nghệ dân gian Hải Phòng
: Quá khứ - Hiện tại/ B.s: Nguyễn Đức Giang, Ngô Đăng Lợi, Lê Xuân Lựa, Phạm Văn Thi.- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 2017. - 190tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng. Hội Văn nghệ dân gian

        Tóm tắt:  Kết quả 20 năm hoạt động của hội văn hóa văn nghệ dân gian Hải Phòng và giới thiệu một số tác phẩm do hội viên viết.

        Phân loại: 398.0959735\V115H

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005494 - DC.005495 - DC.005496 - DC.005497 - DC.005498


113. Bách thần lục
/ Nguyễn Văn Tuân dịch ; Dương Tuấn Anh h.đ.- H.: Đại học Sư phạm, 2018. - 700tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Ghi chép về sự tích các vị linh thần được thờ phụng tại các đình, đền, nghè, miếu ở các làng xã Việt Nam.

        Phân loại: 398.09597\B102T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008060 - DVV.008061

            Kho Mượn: MVV.007949 - MVV.007950 - MVV.007951


114. Tuyển tập huyền thoại về nguồn gốc các tộc người Việt Nam
/ Sưu tầm, tuyển chọn, b.s: Lưu Thị Thanh Lê (ch.b), Phạm Thị Hậu, Trịnh Thị Thúy Hiền, Vũ Thị Hải Vân.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 577tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu các huyền thoại về nguồn gốc các tộc người Việt Nam dưới nhiều dạng thức như thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, lời trong nghi lễ... được sắp xếp theo các nhóm ngôn ngữ của các tộc người: Việt - Mường, Tày - Thái, Ka Đai, Môn - Khơ Me, Hmông - Dao, Mã Lai - Đa Đảo, Hán, Tạng - Miến.

        Phân loại: 398.209597\T527T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008029

            Kho Tra Cứu: TC.001389

 

4 - NGÔN NGỮ HỌC
115. Amery, Heather
. 100 từ Pháp - Việt đầu tiên/ Heather Amery ; Stephen Cartwright minh họa ; Ngọc Mai dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 30tr.: tranh màu; 28cm

        Tóm tắt:  GIới thiệu 100 từ Pháp - Việt kèm theo những minh họa cụ thể giúp các em dễ dàng học và ghi nhớ các từ.

        Phân loại: 440\M458T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003032 - DPVV.003033 - DPVV.003034


116. Amery, Heather
. 100 từ Trung - Việt đầu tiên/ Heather Amery ; Stephen Cartwright minh họa ; Minh Ánh dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 30tr.: tranh màu; 28cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu 100 từ Trung - Việt kèm theo những minh họa cụ thể giúp các em dễ dàng học và ghi nhớ các từ.

        Phân loại: 495.1\M458T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003035 - DPVV.003036 - DPVV.003037

117. Amery, Heather. 100 từ Nhật - Việt đầu tiên/ Heather Amery ; Stephen Cartwright minh họa ; Minh Ánh dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 30tr.: tranh màu; 28cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu 100 từ Nhật - Việt kèm theo những minh họa cụ thể giúp các em dễ dàng học và ghi nhớ các từ.

        Phân loại: 495.6\M458T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003038 - DPVV.003039 - DPVV.003040


118. Từ điển Nùng - Việt
: Khoảng 10000 từ ngữ/ Mông Ký Slay, Vương Toàn, Phạm Ngọc Thưởng, Nông Hồng Thăng.- Thái Nguyên: Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2016. - 499tr.; 21cm

        Phân loại: 495.91003\T550Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001383 - TC.001384 - TC.001385


119. Amery, Heather
. 100 từ Anh - Việt đầu tiên/ Heather Amery ; Stephen Cartwright minh họa ; Lê Thị Thu Ngọc dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 36tr.: tranh màu; 28cm

        Tóm tắt:  Mỗi bức tranh lớn kèm theo những minh họa cụ thể với một từ nằm ngay bên dưới, giúp các em dễ dàng học và ghi nhớ các từ.

        Phân loại: 428\M458T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003041 - DPVV.003042 - DPVV.003043


120. Nguyễn Quốc Hùng, MA
. Ngữ pháp tiếng Anh trung học cơ sở = English grammar for secondary school/ Nguyễn Quốc Hùng, MA.- H.: Phụ nữ, 2018. - 99tr.; 29cm

        Bí quyết tiếng Anh. Teens bứt phá nhanh

        Tóm tắt:  Tổng hợp tất cả các hiện tượng Ngữ pháp tiếng Anh cấp trung học cơ sở. Cập nhật kiến thức theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo, giáo trình của nước ngoài. Diễn giải chi tiết với các ví dụ và bài tập sinh động. Nguồn tài liệu hữu ích cho giáo viên và phụ huynh. Giúp teens vượt qua rào cản về lý thuyết ngữ pháp tiếng Anh.

        Phân loại: 428\NG550P

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003162 - DPVV.003163 - DPVV.003164 - DPVV.003165 - DPVV.003166


121. Nguyễn Quốc Hùng, MA
. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 = English grammar 6 - Workbook: Sách bài tập/ Nguyễn Quốc Hùng, MA.- H.: Phụ nữ, 2018. - 83tr.: CD; 29cm

        Bí quyết tiếng Anh. Teens bứt phá nhanh

        Tóm tắt:  Củng cố ngữ pháp và rèn chuẩn 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết kèm CD. Hệ thống bài tập mở rộng và nâng cao kèm đáp án chi tiết. Cập nhật kiến thức theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo, giáo trình của nước ngoài. Hướng dẫn chi tiết, dễ sử dụng cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

        Phân loại: 428.0076\NG550P

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003167 - DPVV.003168 - DPVV.003169 - DPVV.003170 - DPVV.003171


122. Nguyễn Quốc Hùng, MA
. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 = English grammar 7 - Tests: Bài kiểm tra/ Nguyễn Quốc Hùng, MA.- H.: Phụ nữ, 2018. - 83tr.: CD; 29cm

        Bí quyết tiếng Anh. Teens bứt phá nhanh

        Tóm tắt:  Hướng dẫn cấu trúc và cách sử dụng Bộ đề thi. 600 câu hỏi với 10 nhóm bài tập. Bài kiểm tra mẫu gồm đủ 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết kèm CD và đáp án. Hướng dẫn chi tiết, dễ sử dụng cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

        Phân loại: 428\NG550P

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003182 - DPVV.003183 - DPVV.003184 - DPVV.003185 - DPVV.003186


123. Nguyễn Quốc Hùng, MA
. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 = English grammar 8 - Tests: Bài kiểm tra/ Nguyễn Quốc Hùng, MA.- H.: Phụ nữ, 2018. - 99tr.: CD; 29cm

        Bí quyết tiếng Anh. Teens bứt phá nhanh

        Tóm tắt:  Hướng dẫn cấu trúc và cách sử dụng Bộ đề thi. 600 câu hỏi với 10 nhóm bài tập. Bài kiểm tra mẫu gồm đủ 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết kèm CD và đáp án. Hướng dẫn chi tiết, dễ sử dụng cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

        Phân loại: 428\NG550P

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003192 - DPVV.003193 - DPVV.003194 - DPVV.003195 - DPVV.003196


124. Nguyễn Quốc Hùng, MA
. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 = English grammar 9 - Workbook: Sách bài tập/ Nguyễn Quốc Hùng, MA.- H.: Phụ nữ, 2018. - 71tr.: CD; 29cm

        Bí quyết tiếng anh. Teens bứt phá nhanh

        Tóm tắt:  Củng cố ngữ pháp và rèn chuẩn 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết kèm CD. Hệ thống bài tập mở rộng và nâng cao kèm đáp án chi tiết. Cập nhật kiến thức theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo, giáo trình của nước ngoài. Hướng dẫn chi tiết, dễ sử dụng cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

        Phân loại: 428.0076\NG550P

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003197 - DPVV.003198 - DPVV.003199 - DPVV.003200 - DPVV.003201


125. Bảo Đạt
. Nghệ thuật dạy tiếng Anh hiệu quả = Ways of making English more learnable/ Bảo Đạt, Nguyễn Mạnh Thảo.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tồng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2018. - 135tr.; 30cm

        Tóm tắt:  Trình bày một số ý tưởng giúp dạy tiếng Anh hiệu quả. Bên cạnh đó, sách giúp nâng cao nghệ thuật đứng lớp và sáng tạo để không gian học trở nên hấp dẫn.

        Phân loại: 428\NGH250T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003157 - DPVV.003158 - DPVV.003159 - DPVV.003160 - DPVV.003161


126. Nguyễn Quốc Hùng, MA
. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 = English grammar 6 - Tests: Bài kiểm tra/ Nguyễn Quốc Hùng, MA.- H.: Phụ nữ, 2018. - 95tr.: CD; 29cm

        Bí quyết tiếng anh. Teens bứt phá nhanh

        Tóm tắt:  Hướng dẫn cấu trúc và cách sử dụng Bộ đề thi. 600 câu hỏi với 10 nhóm bài tập. Bài kiểm tra mẫu gồm đủ 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết kèm CD và đáp án. Hướng dẫn chi tiết, dễ sử dụng cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

        Phân loại: 428\NG550P

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003172 - DPVV.003173 - DPVV.003174 - DPVV.003175 - DPVV.003176


127. Nguyễn Quốc Hùng, MA
. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 = English grammar 8 - Workbook: Sách bài tập/ Nguyễn Quốc Hùng, MA.- H.: Phụ nữ, 2018. - 75tr.: CD; 29cm

        Bí quyết tiếng Anh. Teens bứt phá nhanh

        Tóm tắt:  Củng cố ngữ pháp và rèn chuẩn 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết kèm CD. Hệ thống bài tập mở rộng và nâng cao kèm đáp án chi tiết. Cập nhật kiến thức theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo, giáo trình của nước ngoài. Hướng dẫn chi tiết, dễ sử dụng cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

        Phân loại: 428.0076\NG550P

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003187 - DPVV.003188 - DPVV.003189 - DPVV.003190 - DPVV.003191


128. Nguyễn Quốc Hùng, MA
. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 = English grammar 9 - Tests: Bài kiểm tra/ Nguyễn Quốc Hùng, MA.- H.: Phụ nữ, 2018. - 82tr.: CD; 29cm

        Bí quyết tiếng anh. Teens bứt phá nhanh

        Tóm tắt:  Hướng dẫn cấu trúc và cách sử dụng Bộ đề thi. 600 câu hỏi với 10 nhóm bài tập. Bài kiểm tra mẫu gồm đủ 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết kèm CD và đáp án. Hướng dẫn chi tiết, dễ sử dụng cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

        Phân loại: 428\NG550P

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003202 - DPVV.003203 - DPVV.003204 - DPVV.003205 - DPVV.003206


129. Nguyễn Quốc Hùng, MA
. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 = English grammar 7 - Workbook: Sách bài tập/ Nguyễn Quốc Hùng, MA.- H.: Phụ nữ, 2018. - 83tr.: CD; 29cm

        Bí quyết tiếng anh. Teens bứt phá nhanh

        Tóm tắt:  Củng cố ngữ pháp và rèn chuẩn 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết kèm CD. Hệ thống bài tập mở rộng và nâng cao kèm đáp án chi tiết. Cập nhật kiến thức theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo, giáo trình của nước ngoài. Hướng dẫn chi tiết, dễ sử dụng cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

        Phân loại: 428\NG550P

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003177 - DPVV.003178 - DPVV.003179 - DPVV.003180 - DPVV.003181


130. Nguyễn Lân Dũng
. Con hỏi bố mẹ trả lời: Khoa học tự nhiên (6-15 tuổi)/ Nguyễn Lân Dũng. - In lần thứ 3.- H.: Phụ nữ, 2015. - 151tr.: ảnh, tranh vẽ; 24cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức)

        Tóm tắt:  Trình bày các câu hỏi và trả lời về kiến thức khoa học tự nhiên: Tại sao các ngôi sao nhấp nháy, hiện tượng ma trơi là gì, tại sao có hiện tượng sóng thần....

        Phân loại: 500\C430H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003217 - DPVV.003218 - DPVV.003219


131. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.10 : Khoa học tự nhiên.- 2018.- 38tr.

        Phân loại: 500\V124C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003148 - DPVV.003149 - DPVV.003150


132. Judit, Horvathne Sipter
. Những hiện tượng thiên nhiên kì thú: Cuộc phiêu lưu của Chip và Bonnie/ Horvathne Sipter Judit ; Thanh Hằng dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 63tr.: tranh vẽ; 28cm. - (Khám phá thế giới. Thế giới vận hành như thế nào?)

        Tiếng sách tiếng Anh: How the world works: Natural phenomena

        Tóm tắt:  Giúp các bé tìm hiểu và khám phá những điều kì diệu của thiên nhiên: Núi lửa phun trào như thế nào, khám phá hang động, các núi băng trôi được hình thành như thế nào....

        Phân loại: 500\NH556H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003055 - DPVV.003056 - DPVV.003057


133. California Mathermatics K
: Concepts, Skills, and Problem Solving/ Altieri, Balka, Day,....- Columbus: McGraw-Hill, 2009. - 370p.: picture; 30cm

        Vol.2.- 2009.- 370p.

        Phân loại: 510\C103-I

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.007634 - N.007635 - N.007636 - N.007637, N.008101


134. Everyday Mathematics
: The university of Chicago school mathematics project. Student reference book/ Max Bell, Jean Bell, John Bretzlauf....- Chicago - Columbus - New York: McGraw-Hill, 2012. - 436p.; 28cm

        Volum 6.- 2012.- 436p.

        Tóm tắt:  Whole numbers. Decimals and percents. Fractions. Rates, ratios, and proportions. Data and probability....

        Phân loại: 510\E207E

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: MNTN.001479 - MNTN.001480 - MNTN.001481 - MNTN.001482

            Kho Quỹ Châu Á: N.008078 - N.008079 - N.008080 - N.008081


135. Everyday Mathematics
: The university of Chicago school mathematics project. Student reference book/ Max Bell, Jean Bell, John Bretzlauf....- Chicago - Columbus - New York: McGraw-Hill, 2012. - 356p.; 28cm

        Volum 4.- 2012.- 356p.

        Tóm tắt:  Whole numbers. Decimals and percents. Fractions. Data and probability. Algebra. Calculators. Games....

        Phân loại: 510\E207E

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: MNTN.001475 - MNTN.001476 - MNTN.001477 - MNTN.001478

            Kho Quỹ Châu Á: N.008072 - N.008073 - N.008074 - N.008075


136. Everyday Mathematics
: The university of Chicago school mathematics project. Student reference book/ Max Bell, Jean Bell, John Bretzlauf....- Chicago - Columbus - New York: McGraw-Hill, 2012. - 354p.; 24cm

        Volum 3.- 2012.- 354p.

        Tóm tắt:  Numbers and counting. Operations and computation. Data and chance. Geometry. Measurement....

        Phân loại: 510\E207E

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: MNTN.001471 - MNTN.001472 - MNTN.001473 - MNTN.001474

            Kho Quỹ Châu Á: N.008067 - N.008068 - N.008069 - N.008070 - N.008071


137. Everyday Mathematics
.- Chicago - Columbus - New York: McGraw-Hill, 2012

        Volum 1, 2.- 2012.- 170p.

        Tóm tắt:  Numbers and counting. Operations and computation.

        Phân loại: 510\E207E

        Số ĐKCB :

            Kho Thiếu Nhi: MNTN.001467 - MNTN.001468 - MNTN.001469 - MNTN.001470

            Kho Quỹ Châu Á: N.008064 - N.008065 - N.008066


138. Core-plus mathematics
.- New York: Mc Graw Hill, 2015

        Course 4.- 2015.- 646p.

        Tóm tắt:  This book provide a significant common core of broadly useful mathematics aligned with the Common Core State Standards for Mathematics (CCSS) and intended for all students.

        Phân loại: 510\C434E

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008086 - N.008087


139. California Mathematics 1
: Concepts, Skills, and Problem Solving/ Altieri, Balka, Day,....- Columbus, UH: McGraw-Hill, 2009. - 528p.: picture; 30cm

        Volum two.- 2009.- 528p.

        Phân loại: 510\C103-I

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.007614 - N.007615 - N.007616 - N.007617, N.008098 - N.008099


140. Core-plus mathematics
.- New York: Mc Graw Hill, 2015

        Course 3.- 2015.- 641p.

        Tóm tắt:  This book provide a significant common core of broadly useful mathematics aligned with the Common Core State Standards for Mathematics (CCSS) and intended for all students.

        Phân loại: 510\C434E

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008084 - N.008085


141. California Mathemtics K
.- Columbus, OH: McGraw-Hill, 2009

        Vol.1.- 2009.- 226p.

        Phân loại: 510\C103-I

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.007630 - N.007631 - N.007632 - N.007633, N.008100


142. Core-plus mathematics
.- New York: Mc Graw Hill, 2015

        Course 2.- 2015.- 623p.

        Tóm tắt:  This book provide a significant common core of broadly useful mathematics aligned with the Common Core State Standards for Mathematics (CCSS) and intended for all students.

        Phân loại: 510\C434E

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008082 - N.008083


143. Everyday Mathematics
.- Chicago - Columbus - New York: McGraw-Hill, 2012

        Vol.5.- 2012.- 452p.

        Tóm tắt:  Numbers and counting. Operations and computation. Data and chance. Geometry. Measurement....

        Phân loại: 510\E207E

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008076 - N.008077


144. Văn Phi Dương
. Vũ trụ mênh mông: Bách khoa toàn thư nhỏ (bằng tranh)/ Văn Phi Dương ; Việt Hoa dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 55tr.: ảnh màu; 23cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu về vũ trụ mênh mông, thiên hà và tinh vân, hệ mặt trời, khám phá vũ trụ: Ngôi sao khổng lồ, thiên hà Tiên nữ, dải ngân hà, mặt trời, sao thủy, sao thổ, mặt trăng, đi bộ trong không gian,....

        Phân loại: 523.13\V500T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040368 - DPVN.040369 - DPVN.040370


145. Văn Phi Dương
. Trái đất huyền bí: Bách khoa toàn thư nhỏ (bằng tranh)/ Văn Phi Dương ; Việt Hoa dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 55tr.: ảnh màu; 23cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu khái quát về sự hình thành, kết cấu, bốn mùa, hai cực của trái đất. Hiện tượng tự nhiên, địa hình, năng lượng và vấn đề bảo vệ môi trường trên trái đất.

        Phân loại: 550.3\TR103Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040365 - DPVN.040366 - DPVN.040367


146. Văn Phi Dương
. Thực vật kỳ lạ: Bách khoa toàn thư nhỏ (bằng tranh)/ Văn Phi Dương ; Việt Hoa dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 55tr.: ảnh màu; 23cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu phương pháp nhận biết về thực vật bào tử, cây có hạt, rêu, nấm, học tre trúc, thực vật thủy sinh; cây nông nghiệp; cây hoa; thực vật 'loại khác'.

        Phân loại: 580\TH552V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040371 - DPVN.040372 - DPVN.040373


147. All story
.- H.: Phụ nữ, 2018

        Trình độ 1 - T.12 : Khoa học tự nhiên.- 2018.- 38tr.

        Phân loại: 590\S-312V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003154 - DPVV.003155 - DPVV.003156

 

6 - KỸ THUẬT
148. Weber, Jeanette
. Clothing fashion, fabrics  construction/ Jeanette Weber. - 5th ed..- New York: Mc Graw Hill, 2008. - 608p.; 26cm

        Tóm tắt:  Clothing and society. The fashion world. Color and design. Fibers and fabrics. Clothing care. Clothing selection. Sewing and serging handbook.

        Phân loại: 677.0071\CL435H

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008088 - N.008089 - N.008090


149. Đặng Thị Phong Lan
. Chất liệu giấy trong nghệ thuật điêu khắc Việt Nam giai đoạn 2000-2015/ Đặng Thị Phong Lan.- H.: Mỹ thuật, 2017. - 107tr.: ảnh; 24cm

        Tóm tắt:  Tổng quan về chất liệu và nghệ thuật điêu khắc chất liệu giấy Việt Nam. Các loại chất liệu giấy trong nghệ thuật điêu khắc Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015, những luận giải và cái nhìn đối sánh.

        Phân loại: 676\CH124L

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008046

            Kho Mượn: MVV.007942


150. Thanh Giang
. 10 bức thư mẹ gửi con gái tuổi dậy thì/ Thanh Giang b.s.. - In lần thứ 2.- H.: Phụ nữ, 2018. - 167tr.: bảng; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu 10 bức thư chia sẻ kinh nghiệm của mẹ với con gái về thời kỳ dậy thì và đưa ra gợi ý dành cho cha mẹ trong giáo dục con cái giúp con có thể vượt qua tất cả để trưởng thành.

        Phân loại: 649\M558B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040386 - DPVN.040387 - DPVN.040388


151. Chesterphel
. Những điều ba muốn nói với con trai: Cách giáo dục giúp con tự nuôi lớn nhân cách và trí tuệ.../ Chesterphel ; Quốc Trung biên dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 111tr.: hình vẽ; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu các phương pháp giúp con trai biết tự lập, định đoạt đúng giá trị bản thân và đứng vững trên đường đời thông qua những lời nói nhẹ nhàng tinh tế và kiên định chứa đựng đầy tình yêu thương của người cha. Bên cạnh đó còn là sự truyền đạt những kinh nghiệm sống quý báu của bậc phụ huynh cho con cái giúp con tự nuôi lớn nhân cách và trí tuệ.

        Phân loại: 649\NH556Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003265 - DPVV.003266 - DPVV.003267


152. Phạm Hiền
. Mặt trái của yêu thương: Cha mẹ Việt dạy con sai lầm và giác ngộ/ Phạm Hiền.- H.: Phụ nữ, 2017. - 298tr.; 23cm

        Tóm tắt:  Chia sẻ bí quyết giúp cha mẹ tương tác với con, giác ngộ tư duy dạy con và giúp cho những đứa con của chúng ta trở nên bản lĩnh, trách nhiệm hơn với những việc mình làm. Hướng dẫn cha mẹ những phương pháp tương tác với con để vừa có thể làm bạn cùng con, vừa tạo dựng cho con sự nguyên tắc và độc lập.

        Phân loại: 649\M118T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040398 - DPVN.040399 - DPVN.040400


153. Morotomi Yoshihiko
. Cha mẹ Nhật nuôi dạy con trai: Bí quyết hạnh phúc khi nuôi dạy trẻ/ Morotomi Yoshihiko ; Huệ Kusumi dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 180tr.: tranh vẽ; 21cm. - (Tủ sách giáo dục Nhật Bản)

        Tóm tắt:  Giới thiệu phương pháp giáo dục dạy trẻ: tự tin, giúp việc nhà, khắc phục sự yếu đuối gượng dậy khi gặp hoàn cảnh khó khăn, rèn luyện khả năng giao tiếp,... để trở thành những người con trai mạnh mẽ, tự tin và thành công.

        Phân loại: 649.0952\CH100M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040383 - DPVN.040384 - DPVN.040385


154. Nguyễn Thị Phương Hoa
. Cuộc chiến tuổi dậy thì: Dạy con thời @/ Nguyễn Thị Phương Hoa. - In lần thứ 6.- H.: Phụ nữ, 2018. - 228tr.: tranh vẽ; 21cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu ghi chép cùng những tâm sự và chia sẻ của tác giả trong quá trình nuôi dạy con trai tuổi dậy thì với những chuyển biến về tâm sinh lý. Qua đó giúp các bậc cha mẹ có thêm những kinh nghiệm và bí quyết trong việc nuôi dạy con, cùng con trải qua tuổi dậy thì.

        Phân loại: 649\C514C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040380 - DPVN.040381 - DPVN.040382


155. Akehashi Daiji
. Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản: Phiên bản đen - trắng/ Akehashi Daiji ; Obta Tomoko minh họa ; Dịch: Thu Hằng, Minh Huệ ; Song Tâm Quyên hiệu đính. - In lần thứ 4.- H.: Phụ nữ, 2017. - 179tr.: tranh vẽ; 21cm. - (Bí quyết hạnh phúc khi nuôi dạy trẻ)

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số bí quyết trong nuôi dạy con nhằm giúp trẻ có thể phát huy hết ưu điểm của mình để trở thành đứa trẻ tự tin, vui vẻ, thông minh và hạnh phúc.

        Phân loại: 649.0952\N515D

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040377 - DPVN.040378 - DPVN.040379


156. Khánh Ngọc
. 100 bí quyết nuôi dạy con trai thành công/ Khánh Ngọc b.s.. - In lần thứ 6.- H.: Phụ nữ, 2017. - 295tr.: tranh vẽ; 24cm. - (Tủ sách nuôi dạy con. Quy tắc vàng nuôi dạy con)

        Tóm tắt:  Giới thiệu quá trình phát triển đặc trưng giới tính riêng của con trai về tâm sinh lý giúp các bậc cha mẹ có cách chăm sóc, nuôi nấng, thay đổi phương pháp giáo dục và hành xử với con trai mình phù hợp, khoa học để con trai phát triển lành mạnh, khoẻ khoắn cả về thể chất lẫn tinh thần, trở lên vững vàng hơn trong cuộc sống để đi đến thành công.

        Phân loại: 649\M458T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003262 - DPVV.003263 - DPVV.003264


157. Gaynor, Violet
. The Glow: An inspriring guide to stylish motherhood/ Violet Gaynor ; Kelly Stuart photographer.- New York: ABRAMS, 2014. - 223p.: photos; 28cm

        Tóm tắt:  This book provides a rare glimpse into the world of fashionable mothers at home, capturing tender moments between them and their young ones and sharing their inspiration, insights, and a few of their favorite things.

        Phân loại: 649\GL435

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008061 - N.008062


158. Đinh Công Bảy
. Các món ăn dành cho người bệnh tiểu đường/ Đinh Công Bảy. - In lần thứ 3.- H.: Phụ nữ, 2018. - 187tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu sơ lược về bệnh tiểu đường và một số công thức nấu món ăn thức uống vừa ngon miệng lại sự cân bằng, chiến đấu với căn bệnh nguy hiểm.

        Phân loại: 641.5\C101M

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003251 - DPVV.003252 - DPVV.003253 - DPVV.003254 - DPVV.003255


159. Vũ Hữu San
. Văn hóa nước và hàng hải thời cổ của Việt Nam: Nghiên cứu văn hóa/ Vũ Hữu San.- H.: Phụ nữ, 2017. - 626tr.: minh họa; 24cm

        Tóm tắt:  Hàng hải: Thành phần căn bản của văn hóa dân tộc; hàng hải truyền thống lâu đời Việt Nam; cái nhìn mới mẻ về Đông Nam Á và Việt tộc; phát minh của dân Việt về ghe thuyền ảnh hưởng đến lịch sử thế giới; khoảng trống văn học dân ta: Những thành tích hàng hải; người Việt thời cổ và hàng hải; ảnh hưởng Đông Sơn và văn hóa Việt qua mặt các đại dương theo quan điểm hàng hải....

        Phân loại: 623.89\V115H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003235 - DPVV.003236


160. Kalogirou, Soteris A.
. Solar energy engineering: Processes and systems/ Soteris A. Kalogirou. - 2nd ed..- Amsterdam ; Boston ; London: Elsevier, 2014. - 819p.; 24cm

        Tóm tắt:  This book gives undergraduate and postgraduate students and engineers a resource on the basic principles and applications of solar energy systems and processes.

        Phân loại: 621.47\S-428A

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008122


161. Ferrell, O.C.
. Business: A changing world/ O.C. Ferrell, Geoffrey A. Hirt, Linda Ferrell. - 9th ed..- New York: Mc Graw Hill, 2014. - 616p.; 26cm

        Tóm tắt:  The foundational areas of introduction to business, entrepreneurship, small business management, marketing, accounting, and finance have been completely revised.

        Phân loại: 650\B521-I

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008102


162. Whittington, Ray
. Principles of auditing of other assurance services/ Ray Whittington, Kurt Pany. - 19th ed..- New York: Mc Graw Hill, 2014. - 827p.; 28cm

        Tóm tắt:  This book provides a carefully balanced presentation of auditing theory and practice.

        Phân loại: 657\PR311C

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008095 - N.008096 - N.008097163. Fridson, Martin. Phân tích báo cáo tài chính: Hướng dẫn thực hành/ Martin Fridson, Fernando Alvarez ; Dịch: Từ Thị Kim Thoa,...- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 533tr.: bảng, biểu đồ; 24cm

        Tóm tắt:  Đọc hiểu báo cáo tài chính; báo cáo tài chính cơ bản; tìm hiểu kĩ hơn về lợi nhuận; dự báo và phân tích tỉ mỉ: Dự toán báo cáo tài chính, phân tích tín dụng, phân tích vốn chủ sở hữu.

        Phân loại: 657\PH121T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008063

 

61 - Y HỌC - Y TẾ
164.
Dorland's pocket medical dictionayry. - 29th ed.- USA: ELSEVIER, 2013. - xxiii, 848p.: ảnh; 20cm

        Phân loại: 610.3\D434L

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001387


165. Si-na Yu
. Teen khỏe teen xinh: Dinh dưỡng - vận động/ Si-na Yu ; Hae-na Lee minh họa ; Dịch: Dương Thanh Hoài, Đỗ Thanh Hằng.- H.: Phụ nữ, 2018. - 175tr.: tranh màu; 21cm. - (Pretty girl. Là con gái...)

        Tóm tắt:  Giới thiệu bí kíp, phương pháp ăn kiêng đúng đắn, các bài tập thể dục, chăm sóc bản thân... để ngày càng trở lên xinh đẹp và thon thả hơn.

        Phân loại: 613\T201K

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040392 - DPVN.040393 - DPVN.040394


166. Nguyễn Lân Dũng
. Con hỏi bố mẹ trả lời: Sức khỏe đời sống (6-15 tuổi)/ Nguyễn Lân Dũng. - In lần thứ 3.- H.: Phụ nữ, 2017. - 143tr.: ảnh, tranh vẽ; 24cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức)

        Tóm tắt:  Trình bày các câu hỏi và trả lời về lĩnh vực sức khoẻ - đời sống: Bão từ ảnh hưởng thế nào đến con người và làm sao phát hiện được sớm bão từ, uống cà phê vào buổi sáng thì có lợi hay có hại cho sức khoẻ, tại sao các thầy thuốc Đông y thường kiểm tra lưỡi của bệnh nhân,....

        Phân loại: 613\C430H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003220 - DPVV.003221 - DPVV.003222


167. Nhật Linh
. Chat với teen: Dành cho con gái/ Nhật Linh b.s..- H.: Phụ nữ, 2016. - 242tr.: tranh vẽ; 21cm

        Tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi; chu kỳ sinh lý; tâm sự phiền muộn của mình; bảo vệ sức khỏe; gia đình, tình bạn, trường học

        Phân loại: 612.60835\CH110V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040389 - DPVN.040390 - DPVN.040391

168. Nguyễn Bạch Đằng. Bệnh lây truyền qua đường ăn uống/ Nguyễn Bạch Đằng.- H.: Y học, 2009. - 81tr.: ảnh; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp phòng và điều trị một số bệnh hệ tiêu hóa thường gặp: bệnh tả, tiêu chảy cấp, lị a míp, thương hàn, giun, sán, giun xoắn, ngộ độc thực phẩm.

        Phân loại: 616.9\B256L

        Số ĐKCB :

            Kho Mượn: MVN.044652


169. Lohmann, Raychelle Cassada
. Dũng cảm lên em: Sách hướng dẫn vượt qua sang chấn xâm hại tình dục dành cho tuổi teen/ Raychelle Cassada Lohmann, Sheela Raja ; Nguyễn Hương Linh dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 222tr.: hình vẽ, bảng; 24cm

        Tóm tắt:  Hướng dẫn và hỗ trợ nhu cầu cấp thiết cho các nạn nhân sống sót sau khi bị cưỡng bức và lạm dụng tình dục qua những bài tập trao sức mạnh. Qua đó giúp nạn nhân xử lý những cảm xúc xoay quanh sự mặc cảm, nỗi sợ hãi, nỗi buồn và sự tức giận. Đồng thời cung cấp lời khuyên và chiến lược để giúp họ đối phó với những vấn đề như những cơn ác mộng và hồi tưởng.

        Phân loại: 616.85\D513C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003259 - DPVV.003260 - DPVV.003261


170. Chẩn đoán và xử trí một số bệnh gây dịch quan trọng
: Sách phục vụ Đào tạo liên tục/ B.s: Nguyễn Quốc Anh, Trịnh Thị Ngọc (ch.b), Phạm Thanh Thủy....- H.: Y học, 2012. - 243tr.: ảnh, bảng; 26cm

        ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Bệnh viện Bạch Mai

        Tóm tắt:  Những kiến thức cơ bản về các bệnh truyền nhiễm thường gặp: nhiễm cúm A H1N1, AH5N1 ở người, bệnh tả, hội chứng hô hấp cấp tính nặng, bệnh dịch hạch, bệnh sởi, bệnh do não mô cầu, nhiễm HIV, sốt xuất huyết DENGUE, bệnh sốt rét, viêm gan virut mạn tính.

        Phân loại: 616.9\CH121Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Mượn: MVV.007929 - MVV.007930


171. Maternal Child nursing care in Canada
/ Shannon E. Perry, Marilyn J. Hockenberry, Deitra Leonard Lowdermilk.... - 1st ed..- Toronto: Elsevier, 2013. - 1828p.; 28cm

        Tóm tắt:  The text focuses on the care of women during their reproductive years and the care of children from birth through adolescence.

        Phân loại: 618.92\M110E

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008055 - N.008056


172. Hill, Signe S.
. Success in practical/ vocational nursing from student to leader/ Signe S. Hill , Helen Stephens Howlett. - 7th ed..- Amsterdam ; Boston ; London: Elsevier, 2013. - 397p.; 28cm

        Tóm tắt:  Their suggestions, current trends in nursing, and new information related to nursing have all been carefully evaluated.

        Phân loại: 610.73\S-506C

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008125


173. Mosby's review questions for the NCLEX-RN examination
/ Patricia M. Nugent, Phyllis K. Pelikan, Judith S. Green.... - 7th ed..- Amsterdam ; Boston ; London: Elsevier, 2011. - 557p.; 28cm

        Tóm tắt:  This book provides all the necessary tools that students require to prepare for their nursing examinations and the NCLEX-RN examination.

        Phân loại: 610.73\M434B

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008128


174. Bontrager, Kenneth L.
. Textbook of radiographic positioning and related anatomy: Workbook/ Kenneth L. Bontrager , John P. Lampignano, Leslie E. Kendrick. - 8th ed..- Amsterdam ; Boston ; London: Elsevier, 2014. - 557p.; 28cm

        Tóm tắt:  Introductions to CT, MRI, nuclear medicine, PET, radiation oncology, ultrasound imaging, and MRI have also been updated and expanded.

        Phân loại: 611\T207T

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008123


175. deWit, Susan C.
. Fundamental concepts and skills fof nursing: Study guide/ Susan C. deWit , Patricia O'Neill. - 4th ed..- Amsterdam ; Boston ; London: Elsevier, 2014. - 532p.; 28cm

        Tóm tắt:  It will assist students to set priorities, apply the nursing process, practice critical thinking, make good judgments and decisions, increase ability to communicate therapeutically, practice critical thinking, and meet chapter objectives.

        Phân loại: 610.73\F512D

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008124


176. Maternal-child nursing
: Study guide/ Emily Slone McKinney, Susan Rowen James, Sharon Smith Murray.... - 4th ed..- Amsterdam ; Boston ; London: Elsevier, 2013. - 390p.; 28cm

        Tóm tắt:  Activities are provided in a variety of formats-matching, true/false, and short-answer - and focus on recall and  application of concepts and essential content of each chapter.

        Phân loại: 610.73\M110E

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008129


177. Frazier, Margaret Schell
. Essentials of human diseases and conditions/ Margaret Schell Frazier , Jeanette Wist Drzymkowski. - 6th ed..- Amsterdam ; Boston ; London: Elsevier, 2016. - 238p.; 28cm

        Tóm tắt:  This companion workbook is intended to present an orderly and concise review of information and to assist you in investigating diseases of the human body.

        Phân loại: 616\E206-S

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008126 - N.008127


178. Chẩn đoán và xử trí bệnh hô hấp
: Giáo trình Đào tạo sau Đại học/ B.s: Ngô Quý Châu, Chu Thị Hạnh, Phan Thu Phương....- H.: Y học, 2012. - 315tr.: ảnh, bảng; 26cm

        ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Bệnh viện Bạch Mai

        Tóm tắt:  Một số kỹ thuật thăm dò chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp. Phác đồ chẩn đoán và điều trị các bệnh: phổi nhiễm trùng, phổi tắc nghẽn, các bệnh lý khối u, bệnh lý tuần hoàn - mạch máu phổi, bệnh lý màng phổi.

        Phân loại: 616.2\CH121Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Mượn: MVV.007931 - MVV.007932


179. Bạch Sĩ Minh
. Bệnh tụy cách phòng và điều trị/ Bạch Sĩ Minh.- H.: Y học, 2008. - 237tr.; 19cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu khái quát về tụy và triệu chứng. Trình bày một số đặc điểm giải phẫu, sinh lý của tụy tạng và triệu chứng. Bệnh lí tụy nội tiết.

        Phân loại: 616.3\B256T

        Số ĐKCB :

            Kho Mượn: MVN.044651


180. Cẩm nang truyền thông các bệnh thường gặp
: Sách phục vụ Đào tạo và truyền thông giáo dục sức khỏe/ B.s: Nguyễn Quốc Anh, Mai Trọng Khoa, Vũ Trí Tiến....- H.: Y học, 2012. - 779tr.: minh họa; 26cm

        ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Bệnh viện Bạch Mai

        Tóm tắt:  Kiến thức cơ bản về kỹ năng truyền thông. Nội dung về các bệnh thường gặp như: Chuyên khoa cấp cứu, chuyên khoa chống độc, chuyên khoa cơ xương khớp, chuyên khoa da liễu, chuyên khoa dị ứng - miễn dịch lâm sàng, chuyên khoa hô hấp, chuyên khoa hồi sức tích cực, chuyên khoa nhi, chuyên khoa nội tiết....

        Phân loại: 616\C120N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008028

            Kho Mượn: MVV.007926


181. Seidel, Bastian M.
. Các thang điểm thiết yêu sử dụng trong thực hành lâm sàng/ Bastian M. Seidel, Stefan Gruene, Michael Borte ; Nguyễn Đạt Anh,....- H.: Thế giới, 2014. - 599tr.: bảng; 21cm

        Tóm tắt:  Đề cập đến hầu hết các chuyên khoa lâm sàng, với cách trình bày cô đọng và dễ hiểu các thang điểm, bảng điểm, tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chuẩn chẩn đoán..

        Phân loại: 616.07\C101T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039837

 

7 - NGHỆ THUẬT
182. Trần Việt Ngữ
. Nghìn năm sân khấu Thăng Long/ Trần Việt Ngữ.- H.: Nxb. Hà Nội, 2015. - 876tr.; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)

        Tóm tắt:  Bối cảnh lịch sử xã hội văn hóa nghệ thuật Thăng Long - Hà Nội. Tạp kỹ, xiếc, múa rối, chèo, tuồng, cải lương, kịch nói trên đất Thăng Long - Hà Nội.

        Phân loại: 792.0959731\NGH311N

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005468


183. Judit, Horvathne Sipter
. Những trò giải trí hấp dẫn nhất quả đất: Cuộc phiêu lưu của Chip và Bonnie/ Horvathne Sipter Judit ; Phương Nguyễn dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 63tr.: tranh màu; 28cm. - (Khám phá thế giới. Thế giới vận hành như thế nào?)

        Tên sách tiếng Anh: How the world works: Having fun

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số trò giải trí ứng dụng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng với hình ảnh 3D sống động như: Đua xe công thức 1, lướt sóng, công viên giải trí, rạp xiếc, sở thú....

        Phân loại: 794.8\NH556T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003058 - DPVV.003059 - DPVV.003060


184. Trần Khánh Chương
. Trần Khánh Chương/ Trần Khánh Chương.- H.: Mỹ Thuật, 2017. - 180tr.: tranh, ảnh; 30cm

        Tóm tắt:  Tập hợp các tác phẩm của tác giả Trần Khánh Chương đã sáng tác trên các chất liệu giấy, khắc thạch cao, tempera trên lụa, sơn dầu, sơn mài và acrylic.

        Phân loại: 741.092\TR121K

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008035

185. Phan Ngọc Khuê. Tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội/ Phan Ngọc Khuê.- H.: Nxb. Hà Nội, 2015. - 571tr.: tranh màu; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)

        Tóm tắt:  Tìm hiểu sự hình thành, phát triển tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội. Nghiên cứu đặc điểm kĩ thuật, hình thức nghệ thuật, nội dung tranh và giới thiệu các thể loại tranh dân gian Hàng Trống như: Tranh tôn giáo, tranh chúc tụng, tranh chơi, tranh thế sự, tranh truyện.

        Phân loại: 741.0959731\TR107D

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005489

 

8 - NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
186.
Adler-Olsen, Jussi. Cô gái trong lồng = Kvinden i buret: Tiểu thuyết trinh thám/ Jussi Adler-Olsen ; Hoàng Anh dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 465tr.; 24cm

        Dịch từ bản tiếng Anh: The keeper of lost causes

        Phân loại: 839.81\C450G

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003243 - DPVV.003244 - DPVV.003245


187. Kettu, Katja
. Bà đỡ - Tình yêu ngày tận thế: Tiểu thuyết/ Katja Kettu ; Bùi Việt Hoa dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 392tr.; 24cm

        Phân loại: 894\B100Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003229 - DPVV.003230 - DPVV.003231


188. Đợi anh về
: Tuyển thơ chiến tranh vệ quốc 1941 - 1945/ Dịch: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Minh.- H.: Thông tin và truyền thông, 2017. - 404tr.; 21cm

        Phân loại: 891.7\Đ462A

        Số ĐKCB :

            Kho Mượn: MVN.044648


189. Đông Tây
. Hối hận: Tiểu thuyết/ Đông Tây ; Nguyên Trần dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 442tr.; 24cm

        Nhà văn Đông Tây tên thật là Điền Đại Lâm

        Phân loại: 895.1\H452H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003226 - DPVV.003227 - DPVV.003228


190. Choi Sook-hee
. Những chú ngựa của mẹ/ Choi Sook-hee ; Dương Thanh Hoài dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 42tr.: tranh vẽ màu; 28cm. - (Yêu con)

        Phân loại: 895.7\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003064 - DPVV.003065 - DPVV.003066


191. Mây họa ánh trăng
.- H.: Phụ nữ, 2018

        T.1.- 2018.- 378tr.

        Phân loại: 895.7\M126H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003207 - DPVV.003208


192. Mây họa ánh trăng
.- H.: Phụ nữ, 2018

        T.3.- 2018.- 419tr.

        Phân loại: 895.7\M126H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003211 - DPVV.003212


193. Trần Ích Nguyên
. Thư tịch Trung Quốc và thơ văn đi sứ Trung Hoa thời Nguyễn/ Trần Ích Nguyên ; Nguyễn Phúc An dịch.- H.: Đại học Sư phạm2018. - 307tr.: bảng; 23cm

        Phân loại: 895.92209\TH550T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008054


194. Nguyễn Phúc Lộc Thành
. Tuyển văn Nguyễn Phúc Lộc Thành/ Nguyễn Phúc Lộc Thành.- H.: Hội Nhà văn, 2017. - 519tr.; 21cm

        Phân loại: 895.922334\T527V

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039854

            Kho Mượn: MVN.044660 - MVN.044661


195. Đoàn Hữu Nam
. Giữa vòng vây núi: Tiểu thuyết/ Đoàn Hữu Nam.- H.: Văn hóa dân tộc, 2016. - 291tr.; 21cm

        Phân loại: 895.92234\GI-551V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040315 - DPVN.040316 - DPVN.040317

            Kho Đọc: DVN.039857

            Kho Mượn: MVN.044670 - MVN.044671 - MVN.044672


196. Choi Sook-hee
. Con là hạt giống nào vậy nhỉ/ Choi Sook-hee ; Dương Thanh Hoài dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 38tr.: tranh vẽ màu; 28cm. - (Yêu con)

        Phân loại: 895.7\C430L

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003070 - DPVV.003071 - DPVV.003072


197. Mây họa ánh trăng
.- H.: Phụ nữ, 2018

        T.4.- 2018.- 423tr.

        Phân loại: 895.7\M126H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003213 - DPVV.003214


198. Nguyễn Du
. Truyện Kiều Bản Nôm của Hoàng Gia Triều Nguyễn: Bản lưu tại thư viện Anh Quốc/ Nguyễn Du ; Nguyễn Khắc Bảo phiên âm, chú giải, khảo dị.- H.: Lao động, 2017. - 542tr.: tranh vẽ; 27cm

        Phân loại: 895.92212\TR527K

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008007


199. Phong Lê
. 85 chân dung văn hóa văn chương Việt/ Phong Lê.- H.: Thông tin và truyền thông, 2018. - 797tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Tập hợp, giới thiệu và nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của 85 gương mặt tiêu biểu của văn hoá, văn chương, học thuật Việt Nam như: Chu Văn An, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Phan Thúc Trực, Nguyễn Trường Tộ....

        Phân loại: 895.92209\T104M

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008032


200. Hoàng Ngọc Cương
. Tuyển tập thơ văn Trương Đăng Quế/ Hoàng Ngọc Cương b.s., dịch chú.- H.: Đại học Sư phạm, 2018. - 598tr.; 24cm

        Phân loại: 895.92212\T527T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008058 - DVV.008059

            Kho Mượn: MVV.007946 - MVV.007947 - MVV.007948


201. Nguyễn Vinh Tú
. Tuyển văn chọn lọc Nguyễn Vinh Tú/ Nguyễn Vinh Tú.- H.: Hội Nhà văn, 2017. - 490tr.; 21cm

        Phân loại: 895.92234\T527V

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039852

            Kho Mượn: MVN.044655 - MVN.044656 - MVN.044657


202. Đình Kính
. Người đàn bà nhảy: Tiểu thuyết/ Đình Kính.- H.: Hội Nhà văn, 2017. - 410tr.; 21cm

        Phân loại: 895.92234\NG558Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Mượn: MVN.044662 - MVN.044663


203. Nguyễn Minh Tuấn
. Lục bát danh ngôn/ Nguyễn Minh Tuấn. - Tái bản có bổ sung.- H.: Phụ nữ, 2017. - 288tr.: ảnh; 19cm

        Phân loại: 895.92214\L506B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040306 - DPVN.040307 - DPVN.040308 - DPVN.040309

            Kho Đọc: DVN.039855

            Kho Mượn: MVN.044664 - MVN.044665 - MVN.044666


204. Đỗ Quang Tiến
. Đỗ Quang Tiến  - Tác phẩm chọn lọc: Làng Tề, Nhất tội nhì nợ và những tác phẩm khác/ Đỗ Quang Tiến.- H.: Văn học, 2017. - 1250tr.; 21cm

        Phân loại: 895.9223\Đ450Q

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040342 - DPVN.040343 - DPVN.040344 - DPVN.040345 - DPVN.040346

            Kho Đọc: DVN.039864

            Kho Lưu: LVN.031108

            Kho Mượn: MVN.044691 - MVN.044692 - MVN.044693


205. Nông Quốc Chấn
.- H.: Văn học, 2017

        T.1 : Thơ - Phê bình - Tiểu luận.- 2017.- 1139tr.

        Phân loại: 895.922\N455Q

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040352 - DPVN.040353 - DPVN.040354 - DPVN.040355 - DPVN.040356

            Kho Đọc: DVN.039866

            Kho Lưu: LVN.031110

            Kho Mượn: MVN.044697 - MVN.044698 - MVN.044699


206. Nông Quốc Chấn
.- H.: Văn học, 2017

        T.2 : Thơ - phê bình - tiểu luận - hồi ký.- 2017.- 1147tr.

        Phân loại: 895.922\N455Q

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040357 - DPVN.040358 - DPVN.040359 - DPVN.040360 - DPVN.040361

            Kho Đọc: DVN.039867

            Kho Lưu: LVN.031111

            Kho Mượn: MVN.044700 - MVN.044701 - MVN.044702


207. Florence Sakade
. Những chuyện kể yêu thích của trẻ em Nhật Bản/ Florence Sakade ; Yoshisuke Kurosaki minh họa ; Nguyễn Viết Linh dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 111tr.: tranh màu; 25cm

        Phân loại: 895.6\NH556C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003047 - DPVV.003048208. Willamarie Moore. Mọi điều về nước Nhật: Những câu chuyện, bài hát, nghề thủ công và rất nhiều điều thú vị khác/ Willamarie Moore ; Kazumi Wilds minh họa ; Nguyễn Viết Linh dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 63tr.: tranh màu; 28cm

        Phân loại: 895.6\M428Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003049 - DPVV.003050 - DPVV.003051


209. Choi Sook-hee
. Mẹ nổi giận/ Choi Sook-hee ; Dương Thanh Hoài dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 42tr.: tranh màu; 28cm

        Phân loại: 895.7\M200N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003052 - DPVV.003053 - DPVV.003054


210. Mây họa ánh trăng
.- H.: Phụ nữ, 2018

        T.2.- 2018.- 378tr.

        Phân loại: 895.7\M126H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003209 - DPVV.003210


211. Mây họa ánh trăng
.- H.: Phụ nữ, 2018

        T.5.- 2018.- 338tr.

        Phân loại: 895.7\M126H

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003215 - DPVV.003216


212. Kwon Bee -Young
. Ông chúa Đức Huệ: Tiểu thuyết/ Kwon Bee -Young ; Dương Thanh Hoài dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 346tr.; 24cm

        Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn Quốc: The Last Princess of Chosun Dynasty Deokye

        Phân loại: 895.7\Ô455C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003240 - DPVV.003241 - DPVV.003242


213. Tuyển tập những tác phẩm lí luận phê bình văn học dân tộc thiểu số của nhà văn Lâm Tiến
/ Lâm Tiến ; Tuyển chọn, b.s: Lâm Tú Anh, Nguyễn Đức Hạnh.- Thái Nguyên: Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2016. - 800tr.; 21cm

        Phân loại: 895.92209\T527T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040194, DPVN.040297


214. Về một cuộc cách mạng trong thi ca phong trào thơ mới
/ Hoài Thanh, Chế Lan Viên, Huy Cận,... ; Phan Cự Đệ b.s..- H.: Giáo dục, 2007. - 432tr.; 24cm

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số vấn đề chung của phong trào thơ mới, về tác giả, tác phẩm mà ý kiến cho đến nay vẫn còn chưa thống nhất do sự khác nhau về quan điểm đánh giá, về phương pháp luận, đồng thời trích tuyển thêm một số tác phẩm, nghiên cứu, phê bình của Hoài Thanh, Xuân Diệu, Chế Lan Viên,... một số hồi kí của Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận, Anh Thơ,....

        Phân loại: 895.9221009\V250M

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008026


215. Nguyễn Minh Tuấn
. Nguyễn Minh Tuấn toàn tập/ Nguyễn Minh Tuấn.- H.: Phụ nữ, 2017. - 1871tr.: ảnh; 21cm

        Phân loại: 895.922134\NG527M

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008009


216. Nguyễn Minh Tuấn
. Lục bát tọa thiền: Thơ/ Nguyễn Minh Tuấn.- H.: Phụ nữ, 2017. - 125tr.: ảnh; 19cm

        Phân loại: 895.92214\L506B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040310 - DPVN.040311 - DPVN.040312 - DPVN.040313 - DPVN.040314

            Kho Đọc: DVN.039856

            Kho Mượn: MVN.044667 - MVN.044668 - MVN.044669


217. Choi Sook-hee
. Con chính là điều kì diệu/ Choi Sook-hee ; Dương Thanh Hoài dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 38tr.: tranh vẽ màu; 24cm. - (Yêu con)

        Phân loại: 895.7\C430C

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003067 - DPVV.003068 - DPVV.003069


218. Hà Thị Cẩm Anh
. Tuyển tập văn xuôi Hà Thị Cẩm Anh/ Hà Thị Cẩm Anh ; Tuyển chọn, b.s: Trần Thị Việt Trung.- Thái Nguyên: Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2016. - 1000tr.; 21cm

        Phân loại: 895.92234\T527T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVN.039834

            Kho Mượn: MVN.044646 - MVN.044647


219. Diêu Lan Phương
. Trường ca Việt Nam hiện đại: Diễn trình và thi pháp/ Diêu Lan Phương.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 323tr.; 24cm

        Phân loại: 895.9221\TR561C

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008044


220. Triệu Kim Văn
. Tuyển tập Triệu Kim Văn/ Tuyển chon, b.s: Lê Thị Như Nguyệt, Triệu Kim Văn.- Thái Nguyên: Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2016. - 700tr.; 21cm

        Phân loại: 895.922134\T527T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040298 - DPVN.040299 - DPVN.040300


221. Nguyễn Thanh Tùng
. Phạm Sư Mạnh cuộc đời và thơ văn/ Nguyễn Thanh Tùng khảo cứu và giới thiệu.- H.: Đại học Sư phạm, 2018. - 311tr.; 24cm

        Phân loại: 895.92211\PH104-S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008056 - DVV.008057

            Kho Mượn: MVV.007943 - MVV.007944 - MVV.007945


222. Đào Quốc Minh
. Tuyển thơ Đào Quốc Minh: Thơ/ Đào Quốc Minh.- H.: Hội Nhà văn, 2017. - 379tr.; 21cm

        Phân loại: 895.92214\T527T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040304 - DPVN.040305

            Kho Đọc: DVN.039853

            Kho Mượn: MVN.044658 - MVN.044659


223. Chu Văn toàn tập
.- H.: Văn học, 2017

        T. 3A : Tiểu thuyết.- 2017.- 485tr.

        Phân loại: 895.9223\CH500V

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVN.040347 - DPVN.040348 - DPVN.040349 - DPVN.040350 - DPVN.040351

            Kho Đọc: DVN.039865

            Kho Lưu: LVN.031109

            Kho Mượn: MVN.044694 - MVN.044695 - MVN.044696


224. Judge, Chris
. Beast tuyết - tình bạn thật tuyệt/ Chris Judge ; Ngân Huyền dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 34tr.: tranh vẽ màu; 28cm

        Tên sách tiếng Anh: The snow Beast

        Phân loại: 823\B200-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003076 - DPVV.003077 - DPVV.003078


225. Spielman, Lori Nelson
. Viên đá tha thứ = Sweet forgiveness: Tiểu thuyết/ Lori Nelson Spielman ; Hoàng Phương Thảo dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 371tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: Sweet forgiveness

        Phân loại: 823\V305Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003237 - DPVV.003238 - DPVV.003239


226. Spielman, Lori Nelson
. Cô nàng độc thân và 10 thử thách của mẹ: Tiểu thuyết/ Lori Nelson Spielman ; Nguyễn Quang Huy dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 407tr.; 24cm

        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Life list

        Phân loại: 823\C450N

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003256 - DPVV.003257 - DPVV.003258


227. Judge, Chris
. Beast can trường khám phá bí mật khôn lường/ Chris Judge ; Ngân Huyền dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 34tr.: tranh vẽ màu; 28cm. - (Tác phẩm đạt giải sách thiếu nhi Ireland năm 2011)

        Tên sách tiếng Anh: The brave Beast

        Phân loại: 823\B200-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003079 - DPVV.003080 - DPVV.003081


228. Judge, Chris
. Tin tỉn tìn tin phiêu lưu thót tim/ Chris Judge ; Ngân Huyền dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 34tr.: tranh vẽ màu; 28cm

        Phân loại: 823\T311T

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003061 - DPVV.003062 - DPVV.003063


229. Taylor, Sean
. Rôbôt rồn rột/ Sean Taylor, Ross Colllins ; Thu Ngọc Lê dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 33tr.: tranh vẽ màu; 28cm

        Tên sách tiếng Anh: Robot Rumpus!

        Phân loại: 823\R450B

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003082 - DPVV.003083 - DPVV.003084


230. Judge, Chris
. Beast lẻ loi với ước mơ nhỏ nhoi/ Chris Judge ; Ngân Huyền dịch.- H.: Phụ nữ, 2018. - 34tr.: tranh vẽ màu; 28cm

        Tên sách tiếng Anh: The lonely Beast

        Phân loại: 823\B200-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003073 - DPVV.003074 - DPVV.003075


231. Mays, Kelly J.
. The Norton introduction to literature/ Kelly J. Mays. - 12th ed..- New York ; London: Norton  Company, 2016. - 2330p.; 24cm

        Phân loại: 808.8\N434T

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008117


232. Lunsford, Andrea
. Everyone's an author: With readings/ Andrea Lunsford, Michal Brody, Lisa Ede....- New York ; London: Norton  Company, 2013. - 1015p.; 21cm

        Tóm tắt:  This book remains faithful to a rhetorically informed approach to writing instruction, and, as its title suggests, it understands that both rhetoric and writing are undergoing profound changes as a result of new technologies.

        Phân loại: 808\E207E

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008118


233. Bullock, Richard
. The little seagull handbook/ Richard Bullock, Michal Brody ; Francine Weinberg. - 2nd ed..- New York ; London: Norton  company, 2014. - 401p.; 19cm

        Tóm tắt:  This book provide help with the specific kinds of writing college students are assigned to do, and to make it as user-friendly as possible.

        Phân loại: 808\L314T

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008139


234. The Norton anthology American literature
.- New York ; London: Norton  Company, 2012

        Vol. E : Literature since 1945.- 2012.- 1248p.

        Phân loại: 810\N434T

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008121


235. The Norton anthology American literature
.- New York ; London: Norton  Company, 2012

        Vol. C : 1865-1914.- 2012.- 1168p.

        Phân loại: 810\N434T

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008119


236. The Norton anthology American literature
.- New York ; London: Norton  Company, 2012

        Vol. D : 1914-1945.- 2012.- 918p.

        Phân loại: 810\N434T

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008120


237. Condie, Ally
. Atlantia: A novel/ Ally Condie.- New York: Penguin group, 2014. - 298p.; 23cm

        Phân loại: 813\A110L

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008134


238. Blackall, Sophie
. Cây em bé/ Sophie Blackall ; Trịnh Hồng Hạnh dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 38tr.: tranh màu; 28cm

        Phân loại: 813\C126E

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003044 - DPVV.003045 - DPVV.003046


239. Redondo, Dolores
. Vệ sĩ vô hình: Bộ ba tiểu thuyết trinh thám về thung lũng Baztán xứ Basque/ Dolores Redondo ; Thanh Vân dịch.- H.: Phụ nữ, 2017. - 423tr.; 24cm

        Phân loại: 860\V250-S

        Số ĐKCB :

            Kho Luân Chuyển: DPVV.003232 - DPVV.003233 - DPVV.003234

 

9 - LỊCH SỬ

240. Give me liberty!.- New York - London: Norton  Company, 2012

        Vol. 1 : To 1877.- 2014.- 584p.

        Tóm tắt:  The book offers students a clear narrative of American history from the earliest days of European exploration and conquest of the New World to the first decade of the 21st century.

        Phân loại: 973\G314E

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008105


241. Give me liberty!
.- New York - London: Norton  Company, 2012

        Vol. 2 : From 1865.- 2014.- 584p.

        Tóm tắt:  The book offers students a clear narrative of American history from the earliest days of European exploration and conquest of the New World to the first decade of the 21st century.

        Phân loại: 973\G314E

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008106


242. Foner, Eric
. Give me liberty: An American history/ Eric Foner. - 4th ed..- New York ; London: Mc-Graw Hill, 2014. - 909p.; 23cm

        Tóm tắt:  The book offers students a clear narrative of American history from the earliest days of European exploration and conquest of the New World to the first decade of the 21st century.

        Phân loại: 973\G315E

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008107

243. 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực 1917-2017 - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại/ Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Văn Hiền....- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 940tr.; 24cm

        ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương...

        Tóm tắt:  Tập hợp các bài viết từ Hội thảo cấp Nhà nước về Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại; Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới; Cách mạng Tháng Mười Nga và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

        Phân loại: 947.08\M458T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008036


244. Họ Phùng Việt Nam
.- H.: Lao động, 2016

        T.2.- 2016.- 344tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu các tham luận, các bài nghiên cứu của các nhà sử học, những tư liệu về dòng họ qua các thời kì, danh nhân, danh thần, danh tướng, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, nhân sĩ trí thức tiêu biểu của họ Phùng trên toàn quốc.

        Phân loại: 929.209597\H400P

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005470


245. Pavan K. Varma
. Người Ấn Độ - Sự thật về lý do tại sao thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của Ấn Độ/ Pavan K. Varma ; Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ biên dịch.- H.: Thông tin và truyền thông, 2017. - 237tr.; 23cm. - (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)

        Tên sách tiếng Anh: Being Indian: The trust about why the 21st century will be India's

        Tóm tắt:  Nghiên cứu các yếu tố về văn hoá, xã hội, phát triển ánh hưởng đến hình ảnh người Ấn Độ trong thời gian tới: quyền lực, sự thịnh vượng, công nghệ và sự thoả hiệp.

        Phân loại: 954.05\NG558Â

        Số ĐKCB :

            Kho Mượn: MVN.044649 - MVN.044650


246. Amartya Sen
. Người Ấn Độ thích tranh luận/ Amartya Sen ; Biên dịch, h.đ.: Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2017. - 408tr.; 23cm. - (Tủ sách người đưa tin Ấn Độ)

        Tên sách tiếng Anh: The argumentative India. Writing on Indian history, culture and identity

        Tóm tắt:  Tập hợp một số bài tiểu luận về truyền thống tranh luận lâu đời tại Ấn Độ thông qua 3 phần: Tiếng nói và tính không chính thống; văn hoá và truyền thông; nguyên nhân và bản sắc.

        Phân loại: 954\NG558Â

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008043

            Kho Mượn: MVV.007941


247. Ấn Độ đất nước xã hội văn hóa
/ B.s: Lê Văn Toan, Nguyễn Thị Mai Liên (ch.b), Trần Lê Bảo....- H.: Thông tin và Truyền thông, 2017. - 498tr.; 24cm. - (Tủ sách người đưa tin Ấn Độ)

        Tên sách tiếng Anh: India: Country - Society - Culture

        Tóm tắt:  Giới thiệu khái quát nhất về Ấn Độ trên các bình diện: đất nước, xã hội, tôn giáo, triết học, văn hóa, văn học.

        Phân loại: 954\Â121Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008037


248. Kim Byung-Kook
. Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc: Sách tham khảo/ Ch.b.: Kim Byung-Kook, Ezra F. Vogel ; Hồ Lê Trung biên dịch ; Lê Mai h.đ..- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - XI, 1082tr.; 24cm

        Tên sách tiếng Anh: The Park Chung Hee era: The transformation of south Korea

        Tóm tắt:  Trình bày cuộc đảo chính năm 1961 và chính quyền quân sự của Park Chung Hee; những ý tưởng của Park Chung Hee và nền tảng chính trị; sự kiện phát triển kinh tế - xã hội Hàn Quốc; quan hệ Mỹ - Hàn trong bối cảnh của chiến tranh, chương trình hạt nhân và vấn đề bình thường hoá quan hệ với Nhật Bản ; so sánh Park Chung Hee và những kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo đất nước Hàn Quốc với ba nhà "kiến tạo" cùng thời Mustafa Kemal Ataturk, Lý Quang Diệu, Đặng Tiểu Bình,....

        Phân loại: 951.9504092\K600N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008008


249. Trạng bùng Phùng Khắc Khoan thân thế - cuộc đời và sự nghiệp
: Kỷ niệm 400 năm ngày mất Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan (1613-2013)/ Dương Trung Quốc, Nguyễn Doãn Hoàn, Nguyễn Văn Nhàng,....- H.: Hội Nhà văn, 2013. - 234tr.: ảnh màu; 24cm

        ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Huyện ủy - HĐNN - UBND - UBMTTQ huyện Thạch Thất

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số bài viết của các nhân sĩ tri thức, nhà nghiên cứu, các Giáo sư tiến sĩ Sử học, Khoa học xã hội và nhân văn, viện văn học, các nhà văn nhà thơ hàng đầu Việt Nam yêu kính và thành tâm với Trạng Bùng.

        Phân loại: 959.7027092\TR106B

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008052

250. Thái sư Lê Văn Thịnh (1050 - 1096) cuộc đời và thời đại/ Trường Đức Quả, Đinh Khắc Thuân, Đỗ Thị Tám....- H.: Khoa học xã hội, 2016. - 343tr.: ảnh; 24cm

        ĐTTS ghi: Hội Sử học Hà Nội

        Tóm tắt:  Gồm các bài nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp và thời đại của Thái sư Lê Văn Thịnh; Thái sư Lê Văn Thịnh và vụ án hồ Dâm Đàm; di tích, di vật và lễ hội về Thái sư Lê Văn Thịnh.

        Phân loại: 959.7023092\TH103-S

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008031


251. Phùng Tá Chu thân thế - cuộc đời và sự nghiệp
/ B.s.: Phùng Văn Khai, Phùng Thảo, Hoàng Quốc Hải....- H.: Lao động, 2017. - 307tr., 28tr. ảnh màu: ảnh màu; 24cm

        ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ủy Ban nhân dân huyện Ba Vì. Ban Liên lạc họ Phùng Việt Nam

        Tóm tắt:  Giới thiệu các bài viết tham luận của các nhà nghiên cứu lịch sử, những người trong dòng họ Phùng về cuộc đời cũng như tầm ảnh hưởng lớn trong mọi thời đại trên lĩnh vực khoa học, quân sự, kiến trúc của danh nhân lịch sử chính trị - Thái phó Phùng Tá Chu.

        Phân loại: 959.7024092\PH513T

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008047 - DVV.008048


252. Nguyễn Văn Huyên
. Văn minh Việt Nam/ Nguyễn Văn Huyên ; Đỗ Trọng Quang dịch.- H.: Hội Nhà văn, 2017. - 318tr.: bản đồ; 24cm

        Tên sách tiêng Pháp: La civilisation annamite

        Tóm tắt:  Giới thiệu về nền văn minh Việt Nam gồm: Địa lí, lịch sử, chủng tộc việt, gia đình, làng xã, chế độ chính trị, nhà cửa, trang phục, thức ăn, y học, sản xuất kinh tế, đời sống tôn giáo, đời sống tinh thần và nghệ thuật.

        Phân loại: 959.7\V115M

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008024

            Kho Mượn: MVV.007924


253. Lịch sử Việt Nam phổ thông
.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018

        T.1 : Từ tiền sử đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng.- 2018.- 384tr.

        Tóm tắt:  Phản ánh diện mạo đất nước ta thời tiền sử thông qua sự phân tích các di chỉ khảo cổ học, từ đó phục dựng lại bức tranh về văn hóa bản địa trên cơ sở sự phát triển liên tục của ba trung tâm văn hóa, kết quả là sự ra đời của nhà nước: văn hóa Đông Sơn và sự ra đời của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc, văn hóa Sa Huỳnh và sự hình thành nhà nước Lâm Ấp - Chămpa, văn hóa Đồng Nai - Tiền Óc Eo và sự ra đời của vương quốc Phù Nam - Chân Lạp....

        Phân loại: 959.701\L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001368


254. Lịch sử Việt Nam phổ thông
.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018

        T.2 : Từ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến thế kỷ X.- 2018.- 296tr.

        Tóm tắt:  Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến thế kỷ X.

        Phân loại: 959.7013\L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001369


255. Lịch sử Việt Nam phổ thông
.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018

        T.3 : Từ thế kỷ X đến năm 1593.- 2018.- 572tr.

        Tóm tắt:  Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1593.

        Phân loại: 959.702\L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001370


256. Văn hiến Thăng Long
.- H.: Nxb. Hà Nội, 2017

        T.1.- 2017.- 815tr.

        Tóm tắt:  Định nghĩa và nội dung của văn hiến Thăng Long. Sự vận động của văn hiến Thăng Long từ thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc, dưới thời Bắc thuộc và trong suốt 8 thế kỷ, từ năm 1010 đến 1802.

        Phân loại: 959.731\V115H

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005465


257. Địa chí vùng Tây Hồ
/ B.s: Nguyễn Vinh Phúc (ch.b), Đặng Văn Bào, Nguyễn Như Hà....- H.: Nxb. Hà Nội, 2015. - 1099tr.; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)

        Tóm tắt:  Khái quát về vùng Tây Hồ như: Điều kiện tự nhiên, cư dân, lịch sử, kinh tế, văn hoá - nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hoá, cách mạng kháng chiến, văn học, các làng cũ ven hồ và các hồ nổi tiếng (Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, Kẻ Bưởi, Sông Thiên Phù).

        Phân loại: 959.731\Đ301C

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005493


258. Bằng Việt
. Kẻ sỹ Thăng Long/ Bằng Việt.- H.: Nxb. Hà Nội, 2015. - 367tr.; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)

        Tóm tắt:  Khái niệm và điều kiện hình thành nền Quốc học và 'kẻ sỹ Thăng Long". Thế giới tinh thần và vị thế xã hội của 'kẻ sỹ Thăng Long". Tinh cách và phẩm chất của " kẻ sỹ Thăng Long".

        Phân loại: 959.731\K200-S

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005490


259. Lịch sử Việt Nam phổ thông
.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018

        T.9 : Từ năm 1975 đến năm 2000.- 2018.- 384tr.

        Tóm tắt:  Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000.

        Phân loại: 959.7044\L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001376


260. Lịch sử Việt Nam phổ thông
.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018

        T.6 : Từ năm 1930 đến năm 1945.- 2018.- 432tr.

        Tóm tắt:  Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945.

        Phân loại: 959.7032\L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001373


261. Hội nghị Pari cánh cửa đến hòa bình
/ B.s: Vũ Văn Tâm, Trần Việt Hoa, Nguyễn Xuân Hùng,....- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 232tr.: ảnh; 30cm

        ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

        Tóm tắt:  Giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về: cuộc đấu tranh của nhân dân hai miền Nam - Bắc, quá trình đàm phán, các cuộc gặp riêng của Hội nghị Pari cũng như thất bại của Chính phủ Hoa Kỳ trên mặt trận quân sự, việc thực thi Hiệp định Pari, quá trình thống nhất đất nước.

        Phân loại: 959.7043\H452N

        Số ĐKCB :

            Kho Đọc: DVV.008004


262. Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến
/ B.s: Nguyễn Chí Mỳ (ch.b), Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Khắc Oánh....- H.: Nxb. Hà Nội, 2015. - 279tr.: tranh; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)

        Tóm tắt:  Giới thiệu địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa - xã hội, văn học - nghệ thuật và các tư liệu tổng hợp về Thăng Long - Hà Nội.

        Phân loại: 959.731\T500-S

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005492


263. Thành Thăng Long Hà Nội
/ B.s: Nguyễn Hải Kế (ch.b), Phạm Đức Anh, Đinh Thùy Hiên....- H.: Nxb. Hà Nội, 2015. - 647tr.; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000)

        Tóm tắt:  Những tòa thành trên vùng đất Thăng Long - Hà Nội thời tiền Thăng Long. Từ Hoa Lư đến Thăng Long, công cuộc dời đô và định đô của vua Lý Công Uẩn. Kinh thành Thăng Long thời Lý (1010 - 1226), thời Trần (1226 - 1400), thời Lê Sơ (1428 - 1527), thời Mạc (1527 - 1592), thời Lê - Trinh -Tây Sơn (1592 - 1789)....

        Phân loại: 959.731\TH107T

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005491


264. Văn hiến Thăng Long
.- H.: Nxb. Hà Nội, 2017

        T.3.- 2017.- 775tr.

        Tóm tắt:  Văn hiến Thăng Long trước những thời cơ và thách thức của thời đại ngày nay. Thực trạng và diễn biến của Hà Nội trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cơ cấu xã hội ở Hà Nội ngày nay. Hà Nội trong bối cảnh văn hóa của nhân loại....

        Phân loại: 959.731\V115H

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005467


265. Lịch sử Việt Nam phổ thông
.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018

        T.8 : Từ năm 1954 đến năm 1975.- 2018.- 520tr.

        Tóm tắt:  Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975.

        Phân loại: 959.7042\L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001375


266. Lịch sử Việt Nam phổ thông
.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018

        T.7 : Từ năm 1945 đến năm 1954.- 2018.- 556tr.

        Tóm tắt:  Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954.

        Phân loại: 959.704\L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001374


267. Lịch sử Việt Nam phổ thông
.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018

        T.5 : Từ năm 1858 đến năm 1930.- 2018.- 560tr.

        Tóm tắt:  Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1930.

        Phân loại: 959.7029\L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001372268. Lịch sử Việt Nam phổ thông.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018

        T.4 : Từ năm 1593 đến năm 1858.- 2018.- 340tr.

        Tóm tắt:  Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ năm 1593 đến năm 1858.

        Phân loại: 959.70272\L302-S

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001371


269. Văn hiến Thăng Long
.- H.: Nxb. Hà Nội, 2017

        T.2.- 2017.- 807tr.

        Tóm tắt:  Văn hiến Thăng Long trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc. Hồ Chí Minh và văn hiến Thăng Long. Văn hiến Thăng Long hội tụ và lan tỏa.

        Phân loại: 959.731\V115H

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005466


270. Liệt sĩ và các công trình tri ân liệt sĩ tỉnh Thái Bình
/ B.s.: Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Thái Bình, Sở Lao động - Thương binh  Xã hội, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình.- H.: Thanh niên, 2017. - 776tr.; 27cm

        ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình

        Tóm tắt:  Giới thiệu các công trình tri ân liệt sĩ và những thông tin cơ bản về các liệt sĩ tỉnh Thái Bình.

        Phân loại: 959.704\L308-S

        Số ĐKCB :

            Kho Địa Chí: DC.005469


271. Fiero, Gloria K.
. Landmarks in humanities/ Gloria K. Fiero. - 3rd ed..- New York: Mc Graw Hill, 2012. - 480p.; 28cm

        Tóm tắt:  This book guides students on a chronological journey through the history of culture.

        Phân loại: 909\L105D

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008103


272. Cole, Joshua
. Westren civilizations: Their history and their culture/ Joshua Cole, Carol Symes. - 18th ed..- New York ; London: Norton  Company, 2014. - 545p.; 28cm

        Tóm tắt:  This framework helps students to analyze and interpret historical evidence on their own, encouraging them to become active participants in the learning process.

        Phân loại: 909\W206T

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008115 - N.008116

 

91 - ĐỊA LÝ
273. Hunkins, Boehm Armstrong
. Exploring our world: People, places, and cultures. Eastern hemisphere/ Boehm Armstrong Hunkins.- New York: Mc Graw Hill, 2010. - 764p.; 28cm

        Phân loại: 910\E207P

        Số ĐKCB :

            Kho Quỹ Châu Á: N.008057 - N.008058 - N.008059 - N.008060


274. Từ điển địa danh Trung bộ
.- H.: Khoa học xã hội, 2015

        Q.2.- 2015.- 565tr.

        Tóm tắt:  Giới thiệu một số địa danh tiêu biểu tại Trung Bộ Việt Nam, có giải thích nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của những địa danh này.

        Phân loại: 915.974003\T550Đ

        Số ĐKCB :

            Kho Tra Cứu: TC.001386