Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2020
Từ điển thuật ngữ thông tin thư viện

Thêm một danh mục các thuật ngữ thư viện Anh – Việt có giải nghĩa. Tài liệu cung cấp dưới dạng PDF, có thể download tại địa chỉ:
 http://www.box.net/shared/zwhrxheskw