Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

NỘI QUY THƯ VIỆN

I. ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam được quyền sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với quy chế của thư viện.

II.  THỦ TỤC CẤP THẺ

- Chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ sinh viên)

- 2 ảnh 3 x 4 cm

- Lệ phí thẻ: - Người lớn: 20.000đồng/thẻ/năm

                  - Thiếu nhi: 5.000đồng/thẻ/năm

- Tiền cược (khi bạn đọc không mượn sách, Thư viện sẽ hoàn lại tiền cược)

- Thẻ có giá trị sử dụng trong 01 năm (kể từ ngày cấp)

  Quyền lợi và nghĩa vụ bạn đọc:

Người lớn: 

- Thẻ đọc: Đọc tại phòng đọc tại chỗ, báo, góc thông tin ngân hàng thế giới, di sản, ngoại ngữ.

- Thẻ mượn: Mượn sách tại phòng mượn.

Thiếu nhi:

-Thẻ đọc.

Thẻ mượn.

III.THỜI GIAN PHỤC VỤ

- Sáng: từ 7h30 đến 11h00 phục vụ bạn đọc, từ 11h đến 11h30: vệ sinh, sắp xếp lại tài liệu.

            - Chiều: từ 13h30 đến 16h30 phục vụ bạn đọc, từ 16h30h đến 17h30: vệ sinh, sắp xếp lại tài liệu.

            - Nghỉ: Chủ nhật và các ngày lễ, tết

IV. ĐỐI VỚI CÁN BỘ THƯ VIỆN

1- Thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở. Chấp hành nghiêm mọi chế độ, quy định của Nhà nước đối với công chức, viên chức.

2- Nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng điện nước, điện thoại cơ quan. Bảo đảm tuyệt đối an toàn tài sản của cơ quan và cá nhân

3- Lịch sự, hòa nhã khi tiếp xúc với bạn đọc. Hướng dẫn bạn đọc tra tìm tài liệu. Nhắc nhở bạn đọc thực hiện đúng Nội quy của Thư viện.

4- Kiểm tra thẻ khi bạn đọc có nhu cầu sử dụng tài liệu của Thư viện.

5- Kiểm tra tài liệu khi bạn đọc trả, hoặc các trang thiết bị của Thư viện sau khi bạn đọc thôi sử dụng.

V. BẠN ĐỌC THƯ VIỆN

1-  Khi đến đọc hoặc mượn tài liệu bạn đọc phải xuất trình thẻ Thư viện, không sử dụng Thẻ của người khác. Đổi thẻ theo quy định của Thư viện.

2- Gửi, để cặp, túi, vật dụng cá nhân khác và phương tiện đi lại vào đúng nơi quy định. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tài sản và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.

3-  Không mang vũ khí, chất dễ cháy, nổ, chất độc hại vào Thư viện (trừ trường hợp thi hành công vụ).

4- Chấp hành đúng các quy định của Thư viện về việc sử dụng tài liệu Thư viện và có trách nhiệm bảo vệ tài sản của Thư viện theo quy định của Pháp lệnh Thư viện.

5- Thực hiện nếp sống văn minh công cộng.

6-  Phải trả lại các tài liệu đã mượn (trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo quy định của Thư viện) khi ra khỏi Thư viện

7- Bạn đọc mượn sách được mượn tối đa 02 bản/lần với thời hạn 10 ngày. Quá thời hạn đó, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, bạn đọc phải đến gia hạn; mỗi lần gia hạn được thêm 10 ngày và không quá 02 lần.

8- Bạn đọc được phép sao chụp tài liệu theo quy định của thư viện và phải trả phí cho các dịch vụ của thư viện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

9 - Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi Thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

VI- NHÂN VIÊN BẢO VỆ

1 – Có trách nhiệm thường trực 24/24 giờ trong ngày và chấp hành nghiêm túc chế độ bảo vệ cơ quan theo quy định

2- Có trách nhiệm bảo vệ tài sản và đảm bảo công tác an ninh trật tự trong Thư viện

3- Có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm và báo ngay cho lãnh đạo cơ quan để giải quyết.

4 - Kiểm tra việc mang tài sản ra, vào cơ quan phải có giấy tờ hợp lệ hoặc có ý kiến của lãnh đạo Thư viện.

VII- VI PHẠM QUY ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN

(Theo Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo)

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi làm hư hại tài liệu thư viện.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sao chụp trái phép tài liệu thư viện;

b) Không thực hiện việc đăng ký hoạt động thư viện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đánh tráo tài liệu thư viện;

b) Chiếm dụng tài liệu thư viện.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi hủy hoại tài liệu thư viện.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại tài liệu thư viện đã đánh tráo hoặc chiếm dụng đối với hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này.

Nội quy này nhằm giữ gìn, bảo vệ tài sản văn hoá của Nhà nước và quyền lợi của bạn đọc. Yêu cầu bạn đọc nghiêm chỉnh thực hiện./.

THƯ VIỆN KHTH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG