Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020
         Thư viện KHTH Hải Phòng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách hình minh họa nổi “Rình xem mặt trời” phỏng thơ của tác giả Phạm Hổ. Sách dày 3 tr. khổ 20*29 cm. Mời các bạn tìm đọc tại Thư viện Thiếu nhi.