Hải Phòng, ngày 23 tháng 09 năm 2019
         Thư viện KHTH Hải Phòng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách hình minh họa nổi “Rình xem mặt trời” phỏng thơ của tác giả Phạm Hổ. Sách dày 3 tr. khổ 20*29 cm. Mời các bạn tìm đọc tại Thư viện Thiếu nhi.