Hải Phòng, ngày 23 tháng 09 năm 2019
         Thư viện KHTH Hải Phòng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách hình minh họa nổi “Bé ăn quả”. Sách được làm bằng xốp mầu với những hình nổi sinh động, giúp phát triển trí tưởng tượng của các em thiếu nhi, đặc biệt với các em khiếm thị, nhược thị. Sách dày 4 tr. khổ 20*29 cm, do cán bộ Thư viện KHTHTP Hải Phòng thực hiện. Mời các bạn tìm đọc tại Thư viện Thiếu nhi.