Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2020
QUY ĐỊNH PHÒNG ĐỌC SÁCH NGOẠI NGỮ

THỦ TỤC MƯỢN SÁCH
1. Tư liệu, tài liệu ngoại ngữ phục vụ tại chỗ, không mượn về nhà.
2.
Khi vào phòng đọc, bạn đọc xuất trình thẻ đọc cho thủ thư làm thủ tục mượn sách đọc tại chỗ theo đúng quy định của phòng .
3.
Giữ gìn trật tự, im lặng, vệ sinh trong thư viện, không hút thuốc trong phòng đọc, không cắt xén tranh ảnh tư liệu không làm rách, không ghi dấu trên sách


PHÒNG ĐỌC SÁCH NGOẠI NGỮ
THƯ VIỆN KHTH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG