Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2019
NỘI QUY PHÒNG ĐỌC TÀI LIỆU DI SẢN VĂN HÓA THÀNH VĂN HẢI PHÒNG

THỦ TỤC MƯỢN TÀI LIỆU

1. Tài liệu di sản văn hoá thành văn Hải Phòng phục vụ tại chỗ, không  mượn về nhà.

2. Khi vào phòng đọc, bạn đọc xuất trình thẻ đọc cho thủ thư làm thủ tục mượn sách đọc tại chỗ theo đúng quy định của phòng .

3. Giữ gìn trật tự, im lặng, vệ sinh trong thư viện, không hút thuốc trong phòng đọc, không cắt xén tranh ảnh tư liệu, không làm rách, không ghi dấu trên sáchPHÒNG ĐỌC TÀI LIỆU DI SẢN VĂN HOÁ THÀNH VĂN HẢI PHÒNG
THƯ VIỆN KHTH THÀNH PHỐ