Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2020

DỊCH VỤ CẤP THẺ

ĐỐI TƯỢNG CẤP THẺ

 - Cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hải Phòng. 

THỦ TỤC CẤP THẺ

+ Thẻ đọc tại chỗ:
- Mang theo giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp có ảnh chụp rõ ràng để quét ảnh thẻ ( Chứng minh thư nhân dân hoặc bằng lái xe, thẻ sinh viên ...)
- Lệ phí 30.000đ/năm (Người lớn); 10.000đ/năm (Từ 14 tuổi trở xuống).
+ Thẻ mượn:-
Mang theo giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp có ảnh chụp rõ ràng để quét ảnh thẻ ( Chứng minh thư nhân dân hoặc bằng lái xe, thẻ sinh viên ...)
- Lệ phí 30.000đ/năm (Người lớn); 10.000đ/năm (Từ 14 tuổi trở xuống).
- Ký gửi tiền mượn sách 150.000đ thẻ người lớn; 50.000đ thẻ thiếu nhi.
- Thư viện hoàn trả tiền ký gửi khi bạn đọc trả đúng, đủ sách của Thư viện.
+ Thời hạn sử dụng Thẻ : 12 tháng (Kể từ ngày cấp thẻ).

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỌC:

Quyền lợi

Bạn đọc sử dụng thẻ lưu thông Phòng nào chỉ được sử dụng tại đó. Cụ thể là:

Người lớn:

- Thẻ Đọc - đọc tại phòng Đọc; Báo - Tạp chí (tại phòng Mượn - báo); góc thông tin Ngân hàng Thế giới (đặt tại phòng Mượn - báo); sách tại phòng Di sản văn hóa Thành văn Hải Phòng; sách ngoại ngữ (tại phòng Đọc sách ngoại ngữ)

- Thẻ Mượn sách: Được mượn sách về nhà (tại phòng Mượn - báo);

Thiếu nhi:

- Thẻ đọc Thiếu nhi: Đọc tại chỗ tại Thư viện thiếu nhi.

- Thẻ Mượn thiếu nhi: Đọc tại chỗ và mượn về nhà.

Khi bạn đọc không mượn sách, Thư viện sẽ hoàn lại tiền ký gửi.

Nghĩa vụ

- Bảo quản thẻ

- Trả tài liệu đúng hạn

- Bảo quản tài liệu đã mượn không bị mất, rách, nhàu, nát; nếu trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của cơ quan Thư viện.

THƯ VIỆN KHTH THÀNH PHỐ