Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2020

Dịch vụ mượn tài liệu

- Hàng tháng, kho mượn được bổ sung sách về các môn loại, ưu tiên sách bạn đọc yêu cầu và xử lý biên mục tài liệu nhanh gọn để thời gian sách đến với độc giả nhanh nhất.

- Bạn đọc tìm tài liệu bằng hệ thống mục lục theo nhan đề, tên tác giả, môn loại hoặc tìm trực tiếp trên giá sách.

* Phòng mượn thư viện trung tâm

- Mỗi lần bạn đọc mượn tối đa 2 quyển sau khi đã trả sách cũ (sách trên 500 trang chỉ mượn một quyển) trong tối đa 10 ngày.

- Lệ phí mượn: 30.000 đồng / thẻ / 1 năm

- Tiền đặt cọc : 150.000 đồng / năm

* Phòng mượn thư viện thiếu nhi

- Mỗi lần bạn đọc mượn tối đa 3 quyển trong 1 tuần

- Lệ phí mượn: 10.000 đồng / thẻ / 1 năm

- Tiền đặt cọc: 50.000 đồng / năm