Đào Lang
03/11/2011 - 08:47

Đào Lang là người trang Cương Nha (thuộc xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng ngày nay)

Thuở nhỏ, Đào Lang học rất sáng dạ nên nhanh chóng tinh thông cả văn chương lẫn võ nghệ. Ông lại tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu mến.

Khi Hai Bà Trưng dựng cở khởi nghĩa, Đào Lang đứng ra vận động, tập hợp nhân dân quanh vùng lập thành một đội nghĩa binh rồi kéo đến Mê Linh, xin đứng dưới cờ của Hai Bà.

Sau khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Tô Định bị đánh đuổi khỏi đất nước, Đào Lang cùng nhiều tướng lĩnh được Trưng Vương ban thưởng, cho trở về quê hương làm ăn và canh giữ vùng ven biển.

Đào Lang đã hết lòng giúp đỡ bà con làm ăn, xây dựng quê hương ngày càng thịnh vượng.

Sau khi ông qua đời, nhân dân Cương Nha đã lập miếu thờ.

(Theo thần phả thôn Cương Nhu)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hùng Sơn(03/11/2011 - 08:47)
Phạm Hải(03/11/2011 - 08:47)
Phùng Đại Lực(03/11/2011 - 08:47)
Vũ Hồng - Vũ Thị Lê Hoa(03/11/2011 - 08:47)
Chàng Rồng(03/11/2011 - 08:47)
Bốn anh em họ Đặng trang Bích Động(03/11/2011 - 08:47)
Phạm Văn - Phạm Minh (Tức Hoàng Triều - Hoàng Bá)(03/11/2011 - 08:47)
Lê Chân(03/11/2011 - 08:47)
Đào Quang(03/11/2011 - 08:47)
Lệnh Bá, Chính Trọng(03/11/2011 - 08:47)
Nguyễn Minh(03/11/2011 - 08:47)
Phạm Đầm(03/11/2011 - 08:47)
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website