Lệnh Bá, Chính Trọng
03/11/2011 - 08:47

Lệnh Bá và Chính Trọng là hai anh em sinh đôi trong một gia đình nghèo ở Quỳnh Bảo (nay là thôn Quỳnh Cư, xã Hùng Vương, huyện An Hải). Thuở nhỏ, hai anh em đều chịu khó học hành nên cả hai khi lớn đều văn hay võ giỏi.

Bà con dân làng, ai có việc gì hệ trọng thường hay đến hỏi ý kiến của Lệnh Bá và Chính Trọng.

Được nhân dân địa phương kính mến và giúp đỡ, Lệnh Bá và Chính Trọng taapjhowpj được một đội nghĩa binh, nổi dậy chống quân đô hộ Đông Hán, làm chủ được một vùng. Bọn đô hộ đem quân đàn áp, nhưng hai ông đã chiến đấu kiên cường, vẫn giữ vững được căn cứ.

Được tin Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, Lệnh Bà và Chính Trọng đem đạo quân của mình đến giúp, được Trưng Vương phong là Chỉ huy sứ Tả tướng quân và chỉ huy sứ Hữu tướng quân.

Sau khi hai anh em Lệnh Bá, Chính Trọng qua đời, nhân dân trang Quỳnh Bảo lập đền thờ.

(Theo thần phả thôn Quỳnh Cư)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hùng Sơn(03/11/2011 - 08:47)
Phạm Hải(03/11/2011 - 08:47)
Phùng Đại Lực(03/11/2011 - 08:47)
Vũ Hồng - Vũ Thị Lê Hoa(03/11/2011 - 08:47)
Chàng Rồng(03/11/2011 - 08:47)
Bốn anh em họ Đặng trang Bích Động(03/11/2011 - 08:47)
Phạm Văn - Phạm Minh (Tức Hoàng Triều - Hoàng Bá)(03/11/2011 - 08:47)
Lê Chân(03/11/2011 - 08:47)
Đào Quang(03/11/2011 - 08:47)
Lệnh Bá, Chính Trọng(03/11/2011 - 08:47)
Nguyễn Minh(03/11/2011 - 08:47)
Phạm Đầm(03/11/2011 - 08:47)
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website