Văn hóa đọc - Nhìn từ thực tiễn. Ngày sách Việt Nam 21/4. Ngày sách, bản quyền thế giới 23/4
26/11/2018 - 19:58

Văn hóa đọc - Nhìn từ thực tiễn. Ngày sách Việt Nam 21/4. Ngày sách, bản quyền thế giới 23/4

Thư mục chia làm 4 chương: Nguồn gốc và lịch sử ra đời “Ngày Sách Việt Nam 21/4”, “Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4”; Thực trạng văn hóa đọc trong thời kỳ Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa trên thế giới và ở Việt Nam; Một số bài viết đề xuất giải pháp phát triển văn hóa đọc trong thời đại ngày nay; Một số hoạt động, hình ảnh kỉ niệm nhân “Ngày Sách Việt Nam 21/4”, “Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4” trong hệ thống Thư viện công cộng và Thư viện trường học.  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website